Професорсько-викладацький склад кафедри

ДЕЙКАЛО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Посада – завідувач кафедри

Науковий ступiнь – д-р. мед. наук

Вчене звання – професор

E-mail – deykalo@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ЗАПОРОЖАН СТЕПАН ЙОСИПОВИЧ

Науковий ступiнь доктор медичних наук

Вчене звання – професор

E-mail – zaporozhan@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ГЕРАСИМЧУК ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Посада – професор кафедри

Науковий ступiнь – д-р. мед. наук

Вчене звання – професор

E-mail – gerasymchuk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ШIДЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВIКТОРОВИЧ

Посада – професор кафедри

Науковий ступiнь – д-р. мед. наук

Вчене звання – професор

E-mail – shydlovskyow@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ФІРА ДМИТРО БОГДАНОВИЧ

Посада – доцент

Науковий ступiнь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

E-mail – firadb@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

КУШНІР РОМАН ЯРЕМОВИЧ

Посада – доцент

Науковий ступiнь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

E-mail – kushnir@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ОСАДЧУК ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Посада – доцент

Науковий ступiнь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

E-mail – osadchuk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ГОСПОДАРСЬКИЙ АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

Посада – доцент

Науковий ступiнь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

E-mail – hospodarskyy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

МАХНІЦЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Посада – доцент

Науковий ступiнь – канд. мед. наук

E-mail – mahnitskyj@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ІВАЩУК ЛАРИСА ЮРІЇВНА

Посада – доцент

Науковий ступiнь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

E-mail – ivashchuk_lu@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ПАВЛИШИН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада – доцент

Науковий ступiнь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

E-mail – pavlyshynav@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

БУКАТА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Посада – асистент

Науковий ступiнь – канд. мед. наук

E-mail – bukatavv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації


ГРИНЬКІВ НАДІЯ ІВАНІВНА

Посада – асистент

Науковий ступiнь – канд. мед. наук

E-mail grynkiv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ДЕМКО ОЛЬГА БОГДАНІВНА

Посада – лаборант

E-mail – demko@tdmu.edu.ua