Професорсько-викладацький склад кафедри

   ДЕЙКАЛО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 

Посада – завідувач кафедри   

    Науковий ступiнь  – д-р. мед. наук 

    Вчене звання  – професор 

       E-mail – deykalo@tdmu.edu.ua

    Сторінка викладача 

    Наукові публікації

ЗАПОРОЖАН СТЕПАН ЙОСИПОВИЧ

Науковий ступiнь  доктор медичних наук 

    Вчене звання  – професор

E-mail – zaporozhan@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ГЕРАСИМЧУК ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ    

Посада – професор кафедри   

    Науковий ступiнь – д-р. мед. наук 

    Вчене звання – професор

E-mail – gerasymchuk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ШIДЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВIКТОРОВИЧ

Посада – професор кафедри   

    Науковий ступiнь  – д-р. мед. наук 

    Вчене звання  – професор

E-mail – shydlovskyow@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ФІРА ДМИТРО БОГДАНОВИЧ    

Посада – доцент  

    Науковий ступiнь – канд. мед. наук 

    Вчене звання  – доцент

E-mail – firadb@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

КУШНІР РОМАН ЯРЕМОВИЧ 

 Посада – доцент  

    Науковий ступiнь – канд. мед. наук 

    Вчене звання  – доцент

E-mail – kushnir@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

 ОСАДЧУК ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ 

 Посада – доцент  

    Науковий ступiнь – канд. мед. наук 

    Вчене звання  – доцент

E-mail – osadchuk@tdmu.edu.ua

 Сторінка викладача

 Наукові публікації

ГОСПОДАРСЬКИЙ АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 

 Посада – доцент  

    Науковий ступiнь – канд. мед. наук 

    Вчене звання  – доцент

E-mail – hospodarskyy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

МАХНІЦЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ     

 Посада – доцент

    Науковий ступiнь – канд. мед. наук 

    E-mail – mahnitskyj@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ІВАЩУК ЛАРИСА ЮРІЇВНА 

Посада – доцент  

    Науковий ступiнь – канд. мед. наук 

    Вчене звання  – доцент

E-mail – ivashchuk_lu@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації   

ПАВЛИШИН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  

Посада – доцент  

    Науковий ступiнь – канд. мед. наук 

    Вчене звання  – доцент

E-mail – pavlyshynav@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

БУКАТА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ     

Посада – асистент

    Науковий ступiнь – канд. мед. наук

E-mail – bukatavv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації


ГРИНЬКІВ НАДІЯ ІВАНІВНА     

Посада – асистент

    Науковий ступiнь – канд. мед. наук

E-mail grynkiv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ДЕМКО ОЛЬГА БОГДАНІВНА  

Посада – лаборант

E-mail – demko@tdmu.edu.ua