Іващук Лариса Юріївна

Освіта:

Іващук Лариса Юріївна в 1995 році закінчила лікувальний факультет Тернопільського державного медичного інституту ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю лікувальна справа.

З 1995 по 1997 рр. проходила інтернатуру по хірургії на базі Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького.

З 1997 по 1998 рік працювала лікарем-хірургом поліклініки №1 Тернопільської міської клінічної лікарні №1

З вересня 1998 по 2001 рік працювала старшим лаборантом кафедри загальної хірургії Тернопільської державної медичної академії ім. І. Я. Горбачевського та. хірургом по наданню екстренної та невідкладної допомоги Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги.

В червні 2000 року захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему “ Вплив малих доз іонізуючого опромінення на стан деяких ендокринно - метаболічних процесів при гострому перитоніті”.

У вересні 2001 року прийнята на посаду асистента кафедри загальної хірургії Тернопільської державної медичної академії ім. І. Я. Горбачевського.

З 2008 по 2014 р. працює доцентом кафедри загальної хірургії, 2014 -2015 рр. –кафедри віськово – польової та амбулаторної хірургії, з липня 20115 р – доцентом кафедри хірургії №2, з липня 2016 року - кафедри загальної хірургії. Хірург вищої категорії.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • вивчення процесів виникнення полі органної недостатності при гнійно – септичній патології та шляхи її корекції.

Наукові публікації та рейтинги: Автор 47 наукових робіт, 1 навчального посібника із грифом МОН України, 1 авторського свідоцтва на винахід.