Наукові публікації професора І.М. Дейкала

 • Deykalo I., Gorbaryuk R., Bukata V., Volch I., Grygus I. Prevention of adhesive formation under experimental conditions // Health Prob Civic. 2022, 16 (3) p. 264-274.

 • Дейкало, І. М., Карел, О. І., Островський, Н. М., & Ганджалас, М. Б. (2022). Діагностика та лікування механічної жовтяниці пухлинного генезу в умовах лікарні швидкої допомоги. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (2), 82–86. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2022.v.i2.13137.

 • Osadchuk D.V., Karel O.I., Deikalo I.M., Falfushynska H.I. The effectiveness and biosafety of diatrizoate contrast media in complicated cholelithiasis. Polish Medical Journal.2022, Tom L, Nr 296:102-109.

 • Дейкало, І. М., Махніцький, А. В., Дацко, Т. В., & Кушнір, Р. Я. (2022). Зміна морфологічної структури дермального імпланту шкіри свині після імплантації “on lay” в експерименті. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (1), 45–49. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2022.1.12918

 • Deikalo I.M., Osadchuk D.V., Karel O.I., Handzhalas M.B. Minimally-invasive technologies in the treatment of choledocholithiasis complicated by purulent cholangitis. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(2):317-334.

 • Deikalo I. M., Osadchuk D. V., Karel O. I., Handzhalas M. B. Minimally-invasive technologies in the treatment of choledocholithiasis complicated by biliary pancreatitis. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(03): 294-309.

 • Дейкало І.М., Буката В.В., Донченко Л.С. Оптимізація хірургічного лікування та профілактика розвитку гострої спайкової тонкокишкової непрохідності // Шпитальна хірургія. – 2020. №2(90). С. 21-27.

 • Дейкало І.М., Буката В.В., Чорномидз А.В.. Зміни амплітудно-частотного спектру коливань кровотоку під час оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності // Art of Medicine. 2019. №4(12). – С. 65.

 • Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Карел О.І., Ганджалас М.Б.. Малоінвазивні технології у лікуванні холедохолітіазу ускладненого холангітом та біліарним сепсисом // Сучасні медичні технології. – 2019. – №3. - С. 37-41.

 • Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Карел О.І., Буката В.В.. Нестандартні ситуації в хірургії жовчнокамяної хвороби // ІІ Буковинський хірургічний форум. – 2019. С. 23-24.

 • Дейкало І.М., Запорожан С.Й., Чепіль І.В., Никитюк М.М. Гнійно – септична патологія заочеревинного простору: діагностика та лікування // Шпитальна хірургія. 2018 - №1. – с. 111-113.

 • Гриньків Н.І., Дейкало І.М.. Оптимізація комплексного лікування хворих на гострий некротичний панкреатит із застосуванням екстракорпоральних методів детоксикації та імунокорекції // Клінічна хірургія. 2018. Т 85, № 6(2) с. 23-25.

 • Дзигал О.Ф., Дейкало І.М.. Мініінвазивні судинні втручання як альтернативний хірургічний спосіб лікування хворих з цирозом печінки та портальною гіпертензією // Клінічна хірургія. 2018. № 6, с. 24-26.

 • Дзигал О.Ф., Дейкало І.М.. Результати хірургічного лікування хворих з цирозом печінки та холестатичним синдромом // Клінічна хірургія. № 7, 2018, с. 24-26.

 • Дзигал О.Ф., Дейкало І.М., Герцев В.М., Годлевська Т.Л.. Застосування реінфузії асцитичної рідини для лікування хворих із цирозом печінки // Клінічна хірургія, № 8, 2018, с. 18-20.

 • Герасимчук П.О., Дейкало І.М., Запорожан С.Й., Фіра Д.Б., Павлишин А.В. Результати лікування ранових дефектів у хворих на синдром діабетичної стопи з використанням вакуумної терапії // Сучасні медичні технології.- 2018, № 4.- с. 30-35.

 • Дейкало І.М., Павлишин А.В., Махніцький А.В. Пластичне закриття грижових воріт ліофілізованою ксеношкірою // Science, Research, Development. - №3. – 2018. С. 96-98.

 • Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Карел О.І., Махніцький А.В., Назарко Л.Р. Гостра жовчнокам’яна непрохідність тонкої кишки. // Клінічна хірургія. - № 1. – 2018. – С. 79-80.

 • Дейкало І.М, Карел О.І., Осадчук Д.В., Ліпський В.М., Випадок казуїстичного перебігу гострого калькульозного холециститу в поєднані з холєдохолітіазом // Шпитальна хірургія. 2018 - №1. – с. 75-79.

 • Дейкало І.М, Буката В.В, Чорномидз А.В. Зміни в мікроциркуляторному руслі під час оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності // Клінічна хірургія. – 2018р. - №4. С. 15-18.

 • Дейкало І.М, Буката В.В, Чорномидз А.В, Монтач О.М. Вплив використання препарату на основі бурштинової кислоти на стан мікроциркуляції впродовж оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідностію // Клінічна хірургія. – 2018р. - №6.2. С. 136-138.

 • Буката В.В., Дейкало І.М. Стан системної мікроциркуляції у хворих із спайковою кишковою непрохідністю залежно від виду оперативних втручань // Шпитальна хірургія. 2018. № 1. С. 10-16.

 • Дейкало І.М., Карел О.І., Осадчук Д.В. Досвід хірургічного лікування хворих із синдромом біліарної обструкції в лікарні швидкої медичної допомоги // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2017. №1 (1) С. 100-104.

 • Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Карел О.І., Махніцький А.В., Назарко Л.Р. Синдром Бувере // Клінічна хірургія. - № 12. – 2017. – С. 78-79.

 • Дейкало І.М., Никитюк М.М., Привроцький В.М., Ліпський В.М. Спостереження апендикулярного параколярного абсцесу при інтраабдомінальній локалізації апендикса. // Шпитальна хірургія. №4. – 2017 – с. 102-109.

 • Дейкало І.М, Осадчук Д.В, Буката В.В. Лапароскопія в лікуванні гострої спайкової тонкокишкової непрохідності // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2017. № 3. С. 141-143.

 • Герасимчук П.О., Дейкало І.М., Запорожан С.Й., Фіра Д.Б., Господарський А.Я., Сидоренко В.М. Результати комплексного диференційованого лікування хворих із синдромом діабетичної стопи // Вісник наукових досліджень.- 2017, № 2. с. 77-80.

 • Герасимчук П. О., Дейкало І.М., Власенко В. Г., Фіра Д.Б. Павлишин А.В. Використання вакуум-терапії в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи // Международный эндокринологический журнал.- 2016.- № 1 с. 13-16

 • Дейкало І. М., Буката В. В. Порівняння результатів операційного лікування спайкової кишкової непрохідності з використанням відкритих та лапароскопічних технологій // Шпитальна хірургія. 2016. № 2. С. 85-88.

 • Дейкало І. М., Шідловський О. В., Боднар Я. Я., Боднар Т. В. Застосування технології LigaSure в хірургії щитоподібної залози // Галицький лікарський вісник. №3. – 2016. с.

 • Єрмакова Т.В., Дейкало І.М., Шідловський О.В. Хірургічне лікування патології щитоподібної залози із застосуванням технології «LigaSure» // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. № 2(50) 2015. – С. 37-40.

 • Дзюбановський І.Я., Дейкало І.М., Коршовський І.Л.. Сучасні можливості ендоскопічної зупинки ґастродуоденальної виразкової кровотечі // Львівський медичний часопис. №3 2015 с. 59-62.

 • Дейкало І. М., Осадчук Д. В., Буката В. В. Переваги та небезпеки лапароскопічної хірургії гострої спайкової кишкової непрохідності // Одеський медичний журнал. 2015. № 2. С. 50-52.

 • Дейкало І.М., Герасимчук П.О., Копитчак І.Р., Ковальчук А.О. Напрямки організації самостійної роботи студентів медичного вузу в умовах кредитно-модульної системи // Медична освіта, 2014, № 1 (61).- с. 26-28.

 • Шідловський В.О., Дейкало І.М., Шідловський О.В., Ліпський В.М.. Стандартні і не стандартні ситуації в хірургії щитоподібної залози // Шпитальна хірургія. 2013. № 3, с. 21 – 24.

 • Дейкало І.М, Осадчук Д.В., Василюк Л.В.. Гострий біліарний ілеус – нестандартна ситуація в ургентній абдомінальній хірургії // Шпитальна хірургія, № 2, 2013. с. 65-67.

 • Дейкало І.М., Шідловський О.В.. Хірургія зоба в ендемічному регіоні // Шпитальна хірургія. 2012. №2. С. 24-29.