Наукові публікації професора І.М. Дейкала

 • І.М.Дейкало, Д.В.Осадчук, О.І.Карел, М.Б.Ганджалас. Малоінвазивні технології у лікуванні холедохолітіазу ускладненого холангітом та біліарним сепсисом// Сучасні медичні технології. – 2019. – №3. - С. 37-41
 • Герасимчук П. О., Дейкало І. М., Запорожан С. Й., Фіра Д. Б., Павлишин А. В. Результати лікування ранових дефектів у хворих на синдром діабетичної стопи з використанням вакуумної терапії // Сучасні медичні технології.- 2018, № 4.- с. 30-35.
 • І.М. Дейкало, Д.Б. Осадчук, О.І. Карел, А.В. Махніцький, Л.Р. Назарко. Гостра жовчнокам’яна непрохідність тонкої кишки // Клінічна хірургія, т. 85, № 1, с. 79-80, 2018.
 • І.М. Дейкало, В.В. Буката, А.В. Чорномдз. Зміни в мікроциркуляторному руслі під час оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності // Клінічна хірургія, Т. 85, № 4, с. 15-18, 2018.
 • О.Ф. Дзигал, І.М. Дейкало. Мініінвазивні судинні втручання як альтернативний хірургічний спосіб лікування хворих з цирозом печінки та портальною гіпертензією // Клінічна хірургія, Т. 85, № 6, с. 24-26, 2018.
 • Н.І. Гриньків, І.М. Дейкало. Оптимізація комплексного лікування хворих на гострий некротичний панкреатит із застосуванням екстракорпоральних методів детоксикації та імунокорекції // Клінічна хірургія, Т. 85, № 6.2, с. 23-25, 2018.
 • І.М. Дейкало, В.В. Буката, А.В. Чорномидз, О.М. Монтач. Вплив використання препарату на основі бурштинової кислоти на стан мікроциркуляції впродовж оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності // Клінічна хірургія, Т. 85, № 6.2, с. 136-138, 2018.
 • О.Ф. Дзигал, І.М. Дейкало. Результати хірургічного лікування хворих з цирозом печінки та холестатичним синдромом // Клінічна хірургія, Т. 85, № 7, с. 24-26, 2018.
 • О.Ф. Дзигал, І.М. Дейкало, В.М. Герцев, Т.Л. Годлевська. Застосування реінфузії асцитичної рідини для лікування хворих із цирозом печінки // Клінічна хірургія, Т. 85, № 8, с. 18-20, 2018.
 • І. М. Дейкало, Шідловський О. В., Боднар Я. Я., Боднар Т. В. Застосування технології Liga Sure в хірургії щитоподібної залози // Галицький лікарський вісник. - 2016 – 3.
 • І. М. Дейкало, Герасимчук П. О. Власенко В. Г. Фіра Д. Б. Павлишин А. В. Використання вакуум терапії в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016, №2(74). С. 124-130.
 • Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Буката В.В. Переваги та небезпеки лапароскопічної хірургії гострої спайкової кишкової непрохідності // Одеський медичний журнал. № 2. – 2015р. – С. 50-52.
 • Дейкало І.М., Буката В.В. Значення лапароскопії в діагностиці та лікуванні гострої спайкової кишкової непрохідності // Матеріали XXIII зїзду хірургів України м. Київ 21 – 23 жовтня 2015 р. – С. 649-650.
 • Дейкало І.М., Дзюбановський І.Я. Коршовський І.Л. Сучасні мождливості ендоскопічної зупинки гастродуоденальної виразкової кровотечі // Львівський медичний часопис. №3 2015р. с. 59 – 62.
 • Єрмакова Т.В., Дейкало І.М., Шидловський О.В. Хірургічне лікування патології щитоподібної залози із застосуванням технології «LigaSure» // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. Київ, 2(50) 2015. – С. 37-40.
 • Єрмакова Т. В. Морфофункціональні зміни щитоподібної залози при хірургічному лікуванні хворих з вузловим зобом із застосуванням технології Liga Sure / Т. В. Єрмакова, І. М. Дейкало // XXIII з’їзд хірургів України: Зб. Наук робіт. – Київ, Клін.хірургія, 2015. – С. 577-578.
 • Єрмакова Т. В. Морфологічні зміни вузлового зобу за умов дії генератора струму високої частоти Liga Sure / Т. В. Єрмакова, І. М. Дейкало, П. Я. Боднар // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – 1. – С. 54-56.
 • Єрмакова Т. В. Глибока артерія стегна у хірургічному лікуванні атеросклеротичної оклюзії стегно-підколінно-гомілкового сегмента / Т. В. Єрмакова, І. М. Дейкало // Вісник наукових досліджень. – 2014. – 4. – С. 85-87.
 • Дейкало І.М., Шідловський О.В. Єрмакова Т.В. Порівняльна оцінка результатів операцій на щитоподібній залозі із використанням стандартних методик та технології Liga sure // Матеріали XV конгресу СФУЛТ м. Чернівці 16 -18 жовтня 2014 року.
 • Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Буката В.В, Привроцький В.М. Можливості лапароскопії в хірургічному лікуванні гострої тонкокишкової непрохідності // Матеріали XV конгресу СФУЛТ м. Чернівці 16 -18 жовтня 2014 року.
 • І.М. Дейкало, В.О. Шідловський, О.В. Шідловський, В.М. Ліпський. Стандартні і не стандартні ситуації в хірургії щитоподібної залози // Шпитальна хірургія, 2013. – 3, с. 21 – 24.
 • И.Н Дейкало, А.В. Шидловский, В.А. Шидловский, Д.В. Осадчук, О.И. Пелешок. Сравнительная оценка результатов операций на щитовидной железе, выполненных традиционным методом и с использованием технологии Liga Sure // Матеріали III Українсько-Російського симпозіуму ”Сучасні аспекти хірургічної ендокринології“ (за участю терапевтів - ендокринологів) 12-14 вересня 2013, Запоріжжя, с. 235 -238.
 • Дейкало І.М., Шідловський В.О., Шідловський О.В., Осадчук Д.В., Пелешок О.І. Застосування технології ” Liga Sure“ у виконанні операцій на щитоподібній залозі // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, Тернопіль, червень 2013.
 • Дейкало И.Н., Герасимчук П.А., Кисиль П.В., Власенко В.Г., Павлышин А.В. Особенности течения раневого процесса у больных с синдромом диабетической стопы // Материалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Раны и раневая инфекция», 30-31 октября 2013г., Россия, Казань.- С. 47-50.
 • І.М Дейкало, Д.В. Осадчук, Л.В. Василюк. Гострий біліарний ілеус – нестандартна ситуація в ургентній абдомінальній хірургії // Шпитальна хірургія, Тернопіль, 2/2013. – С. 65-67.
 • Шідловський О.В., І.М. Дейкало. Хірургія зоба в ендемічному регіоні // Шпитальна хірургія, 2012, 2, с. 24 – 29.
 • Шідловський В.О., Махніцький А.В., Чепіль І.В. Динаміка цитокінів у хворих на гострий абдомінальний сепсис на фоні імунокорекції препаратом ронколейкін // Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2012, том 11, №2, с. 58 – 61.
 • І.М. Дейкало, В. О.Шідловський, О. В. Шідловський, Я. Р. Розновський Профілактика специфічних ускладнень операцій з приводу багато вузлового і післяопераційного рецидивного зоба з компресійним синдромом // Вестник неотложной и восстановительной медицины.-2012.-том 13.-№3.-с.54- 543.