Наукові публікації доцента Л.Ю. Іващук

 • Іващук Л.Ю. Формування стратегії забезпечення здорового способу житя у вищих навчальних закладах. Матеріали Всеукраїнської науково –практичної конференції «Педагогіка здоров “я», 23 -24 квітня 2020р., Харків. С. 94 -102

 • Іващук Л.Ю. Етичні і соціальні аспекти абортів та їх наслідки. // Матеріали IX Всеукраїнскої науково- практичної конференції « Педагогіка здоров»я», 27 – 28 вересня 2019р., Чернігів. С. 254 – 256

 • Ivashchuk. L. Yu. Pathogenetic approaches and ways of prevention of thromboembolic complication in trauma patient.// International Journal of Medicine and Medical Research 2018, volume 4, Issue 1, p. 26-30

 • Сучасні здоровʼязбережувальні технології : монографія / за загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. – 704 с.

 • Іващук Л.Ю. Медико-біологічні аспекти педагогічних підходів до профілактики ВІЛ/СНІДу//Збірник наукових праць VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ’Я». Харків. 18-19 ТРАВНЯ 2018 РОКУ С. 421-425

 • Шульгай А.Г.,Шідловський В.О.,. Іващук Л.Ю. Роль циклової методичної комісії з хірургічних дисциплін в організації навчального процесу вищих навчальних закладів. Медична освіта №2, 2017. с.148

 • Бойчук Ю. Д., Іващук Л. Ю. Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження. Колективна монографія за загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука, м. Харків. 2017, 488с.

 • Ivashchuk L.Yu, Pizhitsky I.B. Characteristic features of multiple organ fail ure in cases of peritoneal sepsis. International Journal of Medicine and Medical Research. 2017, p. 25-32.

 • Іващук Л.Ю., Осадчук Д.В.,. Майка Б.М. Шляхи профілактики тромбоемболічних ускладнень у травматологічних хворих. Шпитальна хірургія №1, 2017. 85-91.

 • Господарський А.Я., Буратинський Р.В., Древніцький Р.С., Кушнір Р.Я., Іващук Л.Ю., Петрюк Б.В.Оцінка ефективності лазерної абляції гемороїдальних вузлів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «мінімально-інвазивна хірургія органів малого тазу» м. Одеса 18 – 19 травня 2017 р. С. 102-103.

 • Іващук Л.Ю. / Стан мікроциркуляторного русла печінки та тонкої кишки при абдомінальному сепсисі // Галицький медичний вісник № 3 – 2014р. – с.54 – 57.

 • Іващук Л.Ю., Солодовніков В.І, Ушанов Ю.О. / Досвід лікування політравми з ушкодженням внутрішніх органів // Одеський медичний журнал, Одеса, - №4.(84). – 2013. - с. – 48 -49.

 • Iващук Л.Ю. Вплив малих доз іонізуючого опромінення на гістоморфологію тонкої кишки при гострому перитоніті // Діагностика та профілактика негативних наслідків радіації. (Матеріали 3 симпозіуму, присвяченого пам”яті доктора біологічних наук Е.В. Михайловської), - Київ, 16 - 17 грудня 2012 року, - Київ - 2012 - С. - 115 - 117.

 • Іващук Л.Ю. С.М. Онишкевич. Валеологія. Навчальна книга „Богдан”, 2010р, 398с . Гриф МОН України (лист 1/11 – 3603 від 30.04.2010), 398с

 • Дейкало І.М.,. Шідловський В.О, Іващук Л.Ю. та інші всьго 11осіб До 200 – річного ювілею Миколи Івановича Пірогова.Шпитальна хірургія.- №4.- 2010р. – С.- 109 – 113

 • Іващук Л.Ю. Стан мікроциркуляторного русла печінки та тонкої кишки при абдомінальному сепсисі. Галицький медичний вісник № 3 – 2009р. – с. 54 – 57

 • Климнюк С.І.,.Шідловський В.О, Іващук Л.Ю. та інші всоьго 12 осіб. Порівняльна характеристика мікрофлори тонкокишкового вмісту у хворих на странгуляційну та обтураційну кишкову непрохідність. Матеріали науково – практичної конференції „Актуальні проблеми екології мікроорганізмів”, Тернопіль, 7 – 8 вересня 2008 року, - С. – 38 - 40

 • Максимлюк В.І., Герасимчук П.О., Іващук Л.Ю. та інші всього 6 осіб Обгрунтування використання біополімера “ТахоКомб” для безпечності анастомозів при експериментальному перитоніті. „Здобутки клінічної і експериментальної медицини” , Тернопіль., 2006 р. - С. – 108 - 109

 • Іващук Л.Ю., Ляпіс М.О Герасимчук П.О. та інші, всьогь 6 осіб Вплив еубіотика А-бактерину на цитокінову відповідь при експериментальному перитоніті. „Здобутки клінічної і експериментальної медицини” , Тернопіль., 2-4 червня 2005 р. С. 78 -80

 • Іващук Л.Ю. Вплив монотерапії А – бактерином на мікробіоценози і морфологію кишечника та перитонеального ексудату при експериментальному абдомінальному сепсисі. Шпитальна хірургія , №4, 2005 р. - С.- 84 - 86

 • Ляпіс М.О, Іващук Л.Ю., Чепесюк В.О. Цитокінова відповідь у процесі перебігу абдомінального сепсису. Збірник наукових праць Запорізького державного інституту удосконалення лікарів. Випуск 64. Книга І – Запоріжжя, „Дике поле”.-2003 - с.87-91.

 • Ляпіс М.О, Ушанов.Ю.О., Іващук Л.Ю. Досвід лікування політравми з ушкодженням внутрішніх органів. Одеський медичний журнал, Одеса, - №4.(84). – 2004. - с. – 48 -49

 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю., Чепесюк В.О. Синдром системної запальної відповіді, як критерій перебігу гострого апендициту // Матеріали наук. практ. конф. Сепсис з міжнародною участю., Харків, 1-2 квітня 2004 р., с.141-142.

 • Ляпіс М.О. Синдром системної запальної відповіді, як критерій перебігу гострого апендициту. Сепсис. Патогенез, діагностична терапія. Матеріали наук.-практ. конференції. 1-2.04.2004. Харків. с.141.

 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Апоптоз гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникових структур у формуванні поліорганної недостатності при абдомінальному сепсисі //Матеріали конференції „Піроговські читання”.-Вінниця.- 3-5.06.-2004. с. 115-117

 • Кушнір Р.Я., Іващук Л.Ю.,Чепесюк В.О., Ляпіс М.О. Власний досвід викладання дисципліни „Загальна хірургія” англійською мовою для іноземних студентів // Вісник Вінницького національного університету, 2004., с. 127.

 • Іващук Л.Ю., Ляпіс М.О, П.О. Герасимчук та інші, всього 4 особи Застосування А- бактерину в гнійно – септичній хірургії. Матеріали міжнародної науково – пратичної конференції « Пробіотики – ХХІ століття . Біологія . Медицина. Практика.» - 20 – 22 травня 2004 року. Тернопіль. « Укрмедкнига», 2004 р. – С. – 109 – 113.

 • Іващук Л.Ю., Ляпіс М. О., Герасимець Ю.М., Гупка І.Б. Особливості використання біополімера “ТахоКомб” для безпечності анастомозів при експериментальному перитоніті. Вестник неотложной и восстановительной медицины. – Том 5 - № 2 – 2004 - С. – 357 – 358

 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Основні ланки патогенезу абдомінального сепсису // Матеріали науково-практичної конференції хірургів Тернопілля.- Укрмедкнига, 2003.- С. 51-57.

 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю., Герасим’юк Н.І., Лойко І.К. Використання біополі мера “ТахоКомб” для безпечності анастомозів при експериментальному перитоніті // Шпитальна хірургія.- 2003.- № 1.- С. 48-50.

 • Іващук Л.Ю. Герасим’юк Н.І., Лойко І.К., Використання біополімера “ТахоКомб” для безпечності анастомозів при експериментальному перитоніті. Шпитальна хірургія.- 2003.- № 1.- С. 48-50.

 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Апоптоз гепатоцитів, як причина печінкової недостатності при розлитому перитоніті. Здобутки клінічної та експериментальної медицини, - Тернопіль, - “ Укрмедкнига” - 2002. –С. – 78

 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Шляхи покращення процесів клітинної регуляції на рівні гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової осі у формуванні полі органної недостатності при абдомінальному сепсисі // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Гнійносептичні ускладнення в хірургії. Нові технології в хірургії ХХІ століття”. М. Івано-Франківськ, 18-20 червня 2002 р.

 • Кушнір Р.Я., Ляпіс М.О., Герасимець Ю.М., Іващук Л.Ю. Проблеми викладання предмету англійською мовою на клінічних кафедрах // Матеріали Всеукраїнської конф. “Проблеми навчання іноземних студентів в медичних вищих навчальних закладах України”. 19-20 квітня 2002 р. / Медична освіта.-2002, № 3.- С. 343-344.

 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Апоптоз гепатоцитів, як причина печінкової недостатності при розлитому перитоніті .- Збірник наук. праць ХLV підсумкової науково-практичної конференції 7.06.02, випуск 7, Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2002.

 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Шляхи покращення процесів клітинної регуляції на рівні гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової осі у формуванні полі органної недостатності при абдомінальному сепсисі // Галицький лікарський вісник.- Т. 9, 2002.- С. 187-189.

 • В. Ляпіс., Іващук Л.Ю. Вплив прополону на морфо - функціональний стан тонкої кишки при експериментальному перитоніті на тлі малих доз іонізуючого опромінення. 4 - й Міжнародний конгрес студентів і молодих вчених., 11 - 13 травня 2000 р., Тернопіль., - “ Укрмедкнига”, с. 42 -43.

 • Апоптоз, як причини розвитку поліорганної недостатності при розлитому перитоніті // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, - Тернопіль, - “ Укрмедкнига” - 2001р. - с. 46 -47. Л.Ю.Іващук.

 • Ковальчук Л.Я., Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Апоптоз, як можливий чинник ініціації поліорганної недостатності при перитонеальному сепсисі // Львівський медичний часопис.- 2001, Т -VIII, № 3.- С. 49-52.

 • Ляпіс М.О., Полоус Ю.М., Лойко І.К., Герасимець Ю.М., Мазур П.А., Герасимчук П.О., Кушнір Р.Я., Салайда М.О., Іващук Л.Ю. Роль навчального компакт диску з методики обстеження хірургічного хворого в засвоєнні курсу загальної хірургії // Матеріали VIII накуково-практичної та навчально-методичної конференції співробітників кафедр загальної хірургії ме. вузів України. 15-16 листопада 2001 р., м. Вінниця, 2001.- С. 43-45.

 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Шляхи покращення процесів клітинної регуляції у формуванні поліорганної недостатності при розлитому перитоніті // Матеріали VIII накуково-практичної та навчально-методичної конференції співробітників кафедр загальної хірургії ме. вузів України. 15-16 листопада 2001 р., м. Вінниця, 2001.- С. 43-45.

 • Ляпис М.А., Герасимчук П.А. Обоснование стандартов комплексного лечения синдрома стопы діабетика. Научно-практическая конференция “Стандарты диагностики и лечения в гнойной хирургии”, 23-24 октября 2001 г., Россия, г. Москва.

 • Ляпіс М. О.., Іващук Л.Ю. Апоптоз як причина розвитку поліорганної недостатності при розлитому перитоніті. Здобутки клінічної та експериментальної медицини, - Тернопіль, - “ Укрмедкнига” - 2001р. - с. 46 -47.

 • . Ковальчук Л.Я, Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Апоптоз, як можливий чинник ініціації поліорганної недостатності при перитонеальному сепсисі. Львівський медичний часопис, - Львів, - “Leopolis” - 2001 р. - Т. - 7, - №3- С. -49 – 52

 • Ляпис М.А., Иващук Л.Ю. Патогенетические подходы к коррекции полиорганной недостаточности при остром перитоните на фоне малых доз инкорпорированного облучения. Материалы третьего конгресса Ассоциации хирургов им. Н.И. Пирогова, Москва, - 2001 - с. – 47 -48

 • Ляпіс М.А., Иващук Л.Ю. Патогенетические подходы к корекции полиорганной недостаточности при остром паритоните на фоне малых доз ионизирующего облучения // Материалы Ш конгресса Ассоциации хирургов им. Н.И. Пирогова.- М., 2001.- С. 47-48.

 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Деякі показники систем перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту в хворих розлитим перитонітом, які проживають на радіаційно забрудненій території. Шпитальна хірургія. - Тернопіль - 2000 р. - №1. - С.48 -52.

 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Деякі аспекти патогенезу поліорганної недостатності при експериментальному перитоніті на тлі ендогенного опромінення. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип.4.- Тернопіль.- “Укрмедкнига”.- 1999 - С.- 421- 424.

 • Іващук Л.Ю.. Вплив малих доз іонізуючого опромінення на стан процесів перекисного окислення ліпідів - антиоксидантного захисту при перитоніті у хворих, що проживають у радіаційно забруднених регіонах. // Буковинський медичний вісник. - Чернівці.- 1999.- Т.3. - № 3-4. - С. - 56 - 58.

 • Носов А.Т., Іващук Л.Ю., Порохняк Л.А. Морфофункціональний стан гіпоталамо - гіпофізарно - наднирникової системи при експериментальному перитоніті на фоні внутрішнього опромінення. // Вісник наукових досліджень. - Тернопіль. - 1998 - №1 - С. - 73 - 75.

 • Іващук Л.Ю. Морфологічні критерії стану гемо-та лімфомікроциркуляторного русла при гнійних ускладненнях цукрового діабету // Вісник Вінницького державного університету. р.1. 1998 р.- с.162-163.

 • Іващук Л. Ю., Носов А.Т., Порохняк Л.А.. Вплив малих доз іонізуючого опромінення на гістоморфологію деяких органів черевної порожнини при експериментальному перитоніті // Шпитальна хірургія. - Тернопіль, - 1998 - №1 - С. - 36- 41.

 • Иващук Л.Ю, Некоторые морфофункциональные сдвиги гипоталамо-гипофизо-адреналовой системы при экспериментальном перитоните на фоне внутреннего облучения // ІІ конгресс Ассоциации хирургов им. Н.И.Пирогова. Сантк-Петербург, 1998. – с. 45-46.

 • Іващук Л. Ю. Вплив дози зовнішнього іонізуючого опромінення на рівень малонового діальдегіду та церулоплазміну сироватки крові у тварин з експериментальним перитонітом. // 2 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. - 6-8 травня 1998 року - Тернопіль, - “Укрмедкнига”, - Тернопіль, -С.-45 -47

 • Кушнір Р.Я., Ляпіс М.О., Герасимець Ю.М., Іващук Л.Ю. Проблеми викладання предмету англійською мовою на клінічних кафедрах. Медична освіта.-2002, № 3.- С. 343-344.

 • Л.Ю.Іващук. Динаміка рІвня деяких гормонів при експериментальному перитоніті // Нарисові записки за матеріалами виїздної сесії уАННП. Київ, 1997.

 • Іващук Л.Ю., Рогожин Б.А.,. Носов А.Т. Вплив малих доз іонізуючого опромінення на гістоморфологію тонкої кишки при гострому перитоніті. // Діагностика та профілактика негативних наслідків радіації. ( Матеріали 3 симпозіуму, присвяченого пам”яті доктора біологічних наук Е.В. Михайловської), - Київ, 16 - 17 грудня 1997 року, - Київ - 1997 - С. - 115 - 117.