Кафедра заснована в серпні 1957 року на базі хірургічного відділення міської лікарні, яка виконувала тоді також функції обласної лікарні. Очолював кафедру (1957-1965 рр.) доцент, пізніше професор Ю.Т. Коморовський. У штаті кафедри почали працювати за сумісництвом (1957-1958 рр.) проф. А.Г. Мартинюк (проректор інституту з навчальної та наукової роботи), доц. П.О. Огій (ректор інституту), а також асистенти – к.м.н. А.А. Герасименко, М.П. Отенко, П.П. Ширай, ст. лаборант О. Юдіна. Пізніше до них приєднлися асистент А.О. Салайда (з 1960 р.), Й.Ю. Корчинський (з 1962 р.), доц. Ж.М. Ваврик (з1963 р.), лаборанти О.Г.Герман, М.С.Прокопова, Л.В.Нечай, І.А.Зуєва. Першим завучем кафедри був доцент А.А. Герасименко.

Кафедра заснована в серпні 1957 року на базі хірургічного відділення міської лікарні, яка виконувала тоді також функції обласної лікарні. Очолював кафедру (1957-1965 рр.) доцент, пізніше професор Ю.Т. Коморовський. У штаті кафедри почали працювати за сумісництвом (1957-1958 рр.) проф. А.Г. Мартинюк (проректор інституту з навчальної та наукової роботи), доц. П.О. Огій (ректор інституту), а також асистенти – к.м.н. А.А. Герасименко, М.П. Отенко, П.П. Ширай, ст. лаборант О. Юдіна. Пізніше до них приєднлися асистент А.О. Салайда (з 1960 р.), Й.Ю. Корчинський (з 1962 р.), доц. Ж.М. Ваврик (з1963 р.), лаборанти О.Г.Герман, М.С.Прокопова, Л.В.Нечай, І.А.Зуєва. Першим завучем кафедри був доцент А.А. Герасименко.

Стенд - завідувачі кафедри (2003 рік)

Це представники першої плеяди викладачів, які створювали методичну базу, удосконалювали педагогічну майстерність, закладали фундамент академізму в інституті. У 1957-1965 рр. під керівництвом Ю.Т. Коморовського було виконано 8 кандидатських дисертацій з різних аспектів абдомінальної хірургії, а сам завідувач кафедри в 1964 р. захистив докторську дисертацію.

Стенд -асистент Б.П. Ширай зі студентами в перев'язочній (2003 рік)

З червня 1965р. до листопада 1972 р. кафедру очолював доцент, пізніше професор О.Н. Люлька. Викладацький склад кафедри поповнили асистент А.І. Паламарчук (з 1965 р.), к.м.н. М.Ф. Голомазов (з 1966 р.), к.м.н. Н.В. Грицишин (з 1966 р.), кл. орд. (1965-1968 рр.), асистент (з 1968 р.) І.О. Дячук, к.м.н. О.В. Тушин (з1968 р.), кл. орд. (1968-1970 рр.), асистент ( з 1970 р.) В.С. Курко, кл. орд. (1970-1972 рр.), асистент (з 1972 р.) П.А. Мазур.

Навчальні стенди, виготовлені працівниками кафедри (2003 рік)

Працівники кафедри виготовили тематичні стенди, нові таблиці, стоврили музей патологоанатомічних макропрепаратів. Було запроваджено методи програмованого контролю знань студентів, виготовлено оригінальні засоби цього контролю. Наукова робота працівників клініки в основному була спрямована на вивчення патології щитовидної залози, зокрема функції кори наднирників у хворих на тиреотоксикоз, розробку методів передопераційної підготовки хворих, профілактики тиреотоксичного кризу. В 1967р. О.Н. Люлька захистив докторську дисертацію. Під його керівництвом було виконано 6 кандидатських дисертацій, здійснено понад 100 наукових публікацій.

З листопада 1972р. до серпня 1984р. кафедру очолював проф. А.А. Герасименко, який з 1965р. працював на кафедрі госпітальної хірургії і в 1969р. захистив докторську дисертацію. Викладацький склад кафедри поповнили к.м.н. Ю.Ф. Геря (1972-1974 рр.), доц. В.П. Захаров (1972-1979 рр.), асистент А.С. Чумак (1972-1973рр.), д.м.н. В.Г. Микуляк (1972-1977 рр.), д.м.н. С.М. Галстян (1979-1981 рр.), к.м.н. М.О. Ляпіс (з 1980р.), проф. Г.А. Сардак (1982-1984 рр.), кл.орд. (1981-1984 рр.), асистент (з 1984р.) І.М. Дейкало, ст. лаборант Р.Н.Одійчук(з 1972 р.). Наукова робота працівників кафедри була присвячена проблемам хірургії печінки і жовчевих шляхів, ургентної і ендокринної хірургії. Під керівництвом проф. А.А. Герасименка було виконано 3 кандидатських дисертації, опубліковано понад 80 наукових робіт, одержано 5 авторських свідоцтв на винаходи.

З вересня 1984р. до вересня 1989р. очолював кафедру професор Є.В. Кулешов. Під його керівництвом розроблялися проблеми лікування ран, раневої інфекції та хірургічної патології у хворих на цукровий діабет. За результатами досліджень виконані докторська і 2 кандидатські дисертації.

З березня 1990 р. до грудня 1997р. кафедру очолював доцент, пізніше професор В.О. Шідловський. Викладацький склад кафедри поповнили після навчання в клінічній ординатурі асистенти І.І. Чонка (з 1991р.) і П.О. Герасимчук (з 1993р.), проф. Ю.М. Полоус (1995-2001рр.). В цей період працівники кафедри розробляли методи діагностики і лікування тиреотоксичного ентерального синдрому, діабетичної стопи, лікування ран і профілактики раневої інфекції. Суттєво розширився діапазон оперативних втручань.

З січня 1998р. до квітня 2005р. кафедру очолював проф. М.О. Ляпіс. В цей період викладацький склад кафедри поповнили доц. І.К. Лойко (з 1998р.), з 1998р. асистент, а з 2004р. – доцент Р.Я. Кушнір, к.м.н. Б.А. Шимуда (1998-1999рр.), асистент ( з 1998р.), доцент (2002- 2004 рр.) Ю.М. Герасимець, асистент Л.Ю. Іващук (з 2001р.), з січня 2002 р. асистент, з 2005р. доцент С.Й. Запорожан, проф. В.І. Максимлюк (2004-2005рр.), а також лаборант І.П. Осаволюк (з1998р.). У 1998-2005рр. до складу кафедри загальної хірургії входив курс нейрохірургії на чолі з доцентом А.А.Сляром. У 1998р. був створений курс комбустіології і пластичної хірургії. Його очолив професор В.В. Бігуняк, який в 2003р. став лауреатом державної премії України в галузі науки і техніки за розробку нових методів лікування опіків. Під керівництвом проф. М.О. Ляпіса було розроблено і впроваджено в практику кардинальні принципи лікування неклостридіальної анаеробної інфекції, зокрема у хворих на цукровий діабет. Продовжувалася фундаментальна розробка деяких проблем ендокринної хірургії, зокрема патогенезу, профілактики та лікування синдрому стопи діабетика. Було видано навчальний посібник «Методика обстеження хірургічного хворого». М.О. Ляпіс підготував доктора і 3 кандидати медичних наук. На жаль його життя передчасно обірвалося після важкої хвороби 29 квітня 2005р.

З липня 2005р. кафедру загальної хірургії знову очолив проф. В.О. Шідловський, який впродовж 7 років керував кафедрою факультетської хірургії. До складу кафедри перейшли доц. Ю.М. Саюк (2005-2015рр.), асистент, з 2006р. доц. О.В. Шідловський, проф. О.М. Кіт (2006-2010 рр.). У 2000р. при кафедрі був створений курс трансфузіології, який очолив доц. П.І. Лучанко. У 2005-2013рр. до складу кафедри загальної хірургії входив курс оперативної хірургії з топографічною анатомією, в 2005-2010рр. – курс травматології та ортопедії.

В 2010-2013рр. кафедру очолював професор І.М. Дейкало. В цей час на кафедрі працювали: професори В.О. Шідловський, П.О. Герасимчук, д.м.н. С.Й. Запорожан, доценти О.В. Шідловський, Ю.М. Саюк, Р.Я. Кушнір, Л.Ю. Іващук, І.К. Лойко, П.І. Лучанко, асистенти Д.Б. Фіра, А.В. Махніцький, І.Р. Копитчак, лаборант Л.П. Козак. Комбустіологію викладали проф. В.В. Бігуняк, доц. Гуда Н.В., асистенти А.О. Ковальчук і А.І. Паламарчук. На кафедрі було створено комп’ютерний клас, що дозволяє студентам працювати в мережі «Інтернет» та «Інтранет». В 2011 р. проф. В.О.Шідловський , як співавтор підручника з хірургії, удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лауреат Державної премії, заслужений діяч науки і техніки України, проф. В.В. Бігуняк з власними винаходами (2010 рік)

В 2013р. кафедра загальної хірургії була переведена на базу університетської лікарні і реорганізована у кафедру загальної та малоінвазивної хірургії. Очолив кафедру проф. О.Л.Ковальчук. У штаті кафедри працювали проф. П.О Герасимчук, доценти А.Р.Вайда, С.Я.Костів, Ю.О.Грубар, Ю.С.Сморщок, П.І.Лучанко, асистенти С.М.Гданський, О.В.Кузів, І.І.Лойко, О.Г.Нецюк, ст. лаборант О.С.Коваль.Викладацький склад налагодив навчальний процес в нових умовах. Крім занять з загальної хірургії, студентів медичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів, на кафедрі проводилися заняття з лікарями-інтернами і курсантами з малоінвазивної хірургії. В 2014р. у зв’язку з призначенням проф. О.Л.Ковальчука першим проректором університету і переходом його за сумісництвом на посаду професора кафедри, в.о. завідувача кафедри був призначений проф. І.К. Венгер. Тематика наукової роботи кафедри в цей період – малоінвазивна хірургія , судинна хірургія, ортопедія і травматологія. Доц. С.Я. Костів захистив докторську дисертацію, асистент С.М.Гданський – кандидатську дисертацію.

З липня 2016р. кафедра переведена знову на базу міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Її знову очолив проф. І.М. Дейкало, який до цього впродовж 3-х років керував кафедрою хірургії №2 факультету іноземних студентів.

Завідувач кафедри, проф. І.М. Дейкало (2016 рік)

На кафедрі працюють професори С. Й. Запорожан, П.О. Герасимчук, О.В. Шідловський, доценти Р.Я. Кушнір, А. Я. Господарський, Л.Ю. Іващук, Д.Б. Фіра, Д.В. Осадчук, А.О. Ковальчук, П.І. Лучанко, к.м.н., асистент А.В. Махніцький, асистент А.І. Паламарчук, аспірант Т.В. Боднар, старший лаборант В.В.Буката, клінічні ординатори: Б. Ямнюк, Акігбаде Олувасеун Ола, Інусах Адамс, Нвагуру Джозеф Уго, Джозеф Команда Сесай, Екеатор Бріг Анянасох.

Колектив кафедри (зліва направо) задній ряд: доц. Осадчук Д.В., проф. Шідловський О.В., ас. Паламарчук А.І., доц. Іващук Л.Ю., клін.орд. Акігбаде Олувасеун Ола, доц. Фіра Д.Б., ас. Боднар Т.В., ас. Буката В.В., клін.орд. Ямнюк Б.Б., доц. Ковальчук А.О.; передній ряд: доц. Господарський А.Я., доц. Кушнір Р.Я., проф. Дейкало І.М., доц. Лучанко П.І., проф. Запорожан С.Й., проф. Герасимчук П.О. (2016 рік)

На кафедрі викладається загальна хірургія для студентів IІ, ІІІ курсів медичного факультету та факультету іноземних студентів, ІІ курсу стоматологічного факультету, а також догляд за хірургічним хворим для студентів ІІ курсу медичного факультету. Успішно реалізуються методики навчання, розпрацьовані в Тернопільському державному медичному університеті. При цьому, окрім базового хірургічного відділення лікарні швидкої допомоги, для реалізації високого рівня навчального процесу заняття зі студентами проводяться у відділенні інтенсивної терапії, травматологічному відділенні, ендоскопічних кабінетах, відділенні комп’ютерної томографії, кабінетах літотрипсії, лазерних технологій, променевої діагностики та в лабораторному відділенні.

Доцент Кушнір Р.Я. та асистент Махніцький А.В. розповідають студентам про відеоендоскопію та аргоноплазмову коагуляцію (2017 рік)

Доцент Господарський А.Я. в ендоскопічному кабінеті з студентами (2018 рік)

Професор Шідловський О.В. з іноземними студентами в операційній (2019 рік)

Сфера наукових інтересів колективу кафедри: ендокринна хірургія (патологія щитоподібної залози, синдром стопи діабетика); абдомінальний сепсис (комплексне хірургічне лікування); злукова хвороба очеревини (профілактика, можливості лапароскопічного адгезіолізису); лапароскопічні та ендоскопічні технології в лікуванні жовчнокам’яної хвороби, біліарного панкреатиту; ускладнені форми колоректального раку; гострі та хронічні захворювання прямої кишки та перианальної ділянки.

Оперує професор І.М. Дейкало (2020 рік)

В клініці впроваджено лапароскопічні технології в лікуванні жовчнокам’яної хвороби, перфоративної виразки шлунка, гострого апендициту, пахових гриж, злукової хвороби очеревини, гінекологічної патології. Вперше в Тернопільській області впровадженно ретроградну панкреатохолангіографію, ендоскопічну папілосфінктеротомію, балонну дилятацію, ендоскопічну через папілярну літохоледохоекстракцію. У хворих з пухлинами головки підшлункової залози, папіли, зовнішніх жовчевих протоків успішно застосовується ендоскопічне стентування. В хірургії щитоподібної залози та при операціях на органах черевної порожнини впроваджені новітні технології електрохірургії. Для підвищення безпеки оперативних втручань на щитоподібній залозі використовується розроблена працівниками кафедри методика інтраопераційного електромоніторингу поворотних та верхніх гортанних нервів. Розширюються можливості мініінвазивної ендоскопічної хірургії: ендоскопічне видалення поліпів шлунка, прямої та ободової кишки, ендоскопічний аргоноплазмовий гемостаз при кровоточивих виразках шлунка та дванадцятипалої кишки. Створено патогенетично обґрунтований алгоритм комплексного лікування хворих на синдром стопи діабетика з використанням вакуумної терапії та ранньої аутодермопластики. Розроблена та впроваджена методика степлерної гемороїдектомії з попередньою деартеризацією вузлів та інші мініінвазивні методи в лікуванні анальних тріщин і параректальних нориць. Впроваджена методика лазерної абляції гемороїдальних вузлів, лікування гемороїдальних вузлів латексними кільцями. Високий та сучасний рівень лікувальної роботи, розпрацьованих та впроваджених методик діагностики та лікування хірургічних захворювань позитивно впливають на якість навчального процесу. Студенти мають можливість отримати теоретичні знання та практичні навички на рівні європейських стандартів. Сучасні хірургічні технології також забезпечують належний рівень наукових досліджень.