Кураторство – одна з форм виховної роботи, яка представляє найважливіший напрям в системі навчально-виховної діяльності кафедри, факультету та університету. Головним завданням в діяльності куратора є реалізація на рівні академічної студентської групи комплексного процесу виховної роботи, що передбачає створення у групі атмосфери доброзичливості, взаємодопомоги, взаємної відповідальності, формування згуртованого студентського колективу, спрямованого на успішне виконання вимог навчальних планів та програм, формування соціально зрілої, творчої особистості, допомогу та пораду студентам у вирішенні поточних життєвих питань, допомогу в організації студентського самоврядування.

Метою кураторської роботи є формування колективу студентів, здатного працювати в подальшому на принципах самоврядування і активізація як групового, так і індивідуального потенціалу студентів групи. Для досягнення даної мети куратором реалізуються такі основні завдання:

- формування ефективних міжособистісних відносин і створення сприятливого соціально-психологічного клімату в студентській групі;

- освоєння професійної етики, розуміння суспільної місії своєї професії, формування відповідальності за рівень своїх професійних знань і якостей праці;

- втягнення студентів в науково-дослідну, спортивно-оздоровчу, культурно-масову роботу, активне сприяння організації різних форм позааудиторної діяльності студентів;

- контроль за дотриманням прав студентів, гарантованих законодавством України і локальними нормативними актами університету;

- сприяння самореалізації особистості студента, підвищення їх інтелектуального і духовного потенціалу.


Національно–патріотична робота кафедри загальної хірургії у 2018 н.р.

Екскурсія у Софіївський парк (2017 рік)

Доцент А. Я. Господарський із кураторською групою на відкритті театрального сезону (2017 рік)

У музеї – садибі великого польського поета - демократа Юліуша Словацького (2017 рік)

У кременецькому краєзнавчому музеї (2018 рік)

Доц. Д.Б. Фіра разом із кураторською групою обговорюють питання медичної деонтології (2018 рік)

Доц. Р.Я. Кушнір проводить бесіду з кураторською групою про шкідливість тютюнопаління (2018 рік)

Асистент А.В. Махніцький організував флеш-моб про боротьбу із шкідливими звичками (2018 рік)

У благодійних акціях до свята святого Миколая взяли участь іноземні і українські студенти (2018 рік)

Завідувач кафедри, проф. І.М. Дейкало проводить круглий стіл

на тему «Хірургія - любов моя, тривалістю в життя» (2018 рік)

Асистент А.В. Махніцький проводить бесіду про деонтологічні та юридичні аспекти роботи лікаря в Україні (2018 рік)

Доц. Д.Б. Фіра із кураторською групою на театральних вечорах у обласному драматичному театрі (2018 рік)

Щорічна традиційна поїздка у музей садибу ім. М.І.Пирогова у м. Вінниці (2018 рік)

Студенти у музеї-садибі ім. М.І.Пирогова (2018 рік)