Наукові публікації асистента В.В. Букати

 • PREVENTION OF PERITONEAL ADHESIONS: FROM SURGERY TO FARMACOLOGY/ V Bukata, A Chornomydz// CHEMICAL SCIENCES 29, 34
 • Дейкало І. М, Буката В. В, Чорномидз А. В, Монтач О. М. Вплив використання препарату на основі бурштинової кислоти на стан мікроциркуляції впродовж оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідностію. Клінічна хірургія. – 2018р. - №6.2. С. 136-138.
 • Дейкало І. М., Запорожан С. Й, Буката В. В. Зміни системної мікроциркуляції у хворих із спайковою кишковою непрохідністю в залежності від виду оперативних втручань. Матеріали підсумкової LXI науково – практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 7 червня 2018р. м. Тернопіль. С. 107-109.
 • Дейкало І. М, Буката В. В, Чорномидз А. В. Зміни в мікроциркуляторному руслі під час оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності. Клінічна хірургія. – 2018р. - №4. С. 15-18.
 • Буката В. В. Зв'язок стану мікроциркуляції і температури тіла впродовж лапароскопічних оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності. Матеріали ХХІІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, 2018. С. 116.
 • Буката В. В., Чорномодз А. В. Можливості метаболічної корекції порушень терморегуляції протягом оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 2018. Т. 2. С. 64-65.
 • В. Буката, Л. Данилюк, М. Лівшиць, І. Довга. Cтан системної мікроциркуляції у хворих із спайковою кишковою непрохідністю. Матеріали ХХІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, 2017. С. 90-91.
 • Буката В. В. Профілактика розвитку ускладнень після оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності. Science Review. 2018. Vol. 3. № 2 (9). Р. 44-47.
 • Супрунець О.Л., Супрунець Б.О., Гуменний Р.І Клінічний випадок лейоміоми тонкої кишки. Шпитальна хірургія. – 2017р. - № 4.с 123-124.
 • Буката В. В. Вплив ендогенної інтоксикації та розвиток ускладнень після оперативного лікування хворих зі спайковою кишковою непрохідністю. Вісник наукових досліджень. 2017. № 3. С. 69-73.
 • Дейкало І. М, Осадчук Д. В, Буката В. В. Лапароскопія в лікуванні гострої спайкової тонко кишкової непрохідності. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2017. № 3. С. 141-143.
 • Буката В. В. Експерементальне дослідження ефективності використання бар’єрного методу профілактики спайкового процесу в черевній порожнині. Шпитальна хірургія. 2017. № 1. С 51-58.
 • Данилюк Л. М., Буката В. В., Довга І. І. Тривалість відновлення моторики кишківника у хворих після лапароскопічного адгезіолізису. Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених «Хист», 2017. № 19. С. 517.
 • Буката В. В. Морфологічне дослідження стану тонкої кишки після змодельованої спайкової хвороби очеревини. Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених. Вінниця, 2017. С. 414.
 • Bukata V., Inusah Adams, Akingbade Oluwaseun Ola. Clinical efficiency of detoxification therapy in patients operated on adhesive intestinal obstruction. Матеріали ХХІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених Тернопіль, 2017. С. 101.
 • Буката В. В., Дейкало І. М. Стан системної мікроциркуляції у хворих із спайковою кишковою непрохідністю залежно від виду оперативних втручань. Шпитальна хірургія. 2018. № 1. С. 10-16.
 • Буката В. В., Островський Н. М. Зміни рівня ендогенної інтоксикації після оперативного лікування гострої спайкової кишкової непрохідності. Матеріали XV міжнародної наукової конференції UMeSCo 2017. Ужгород, 2017. С. 167
 • Буката В. В., Балич Р. Ю. Вплив препарату «Реамбірин» на показники ендогенної інтоксикації у хворих із спайковою кишковою непрохідністю. Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. Тернопіль, 2017. С. 9-10.
 • Буката В. В. Вплив препарату «Дефенсаль» на морфологічний стан тонкої кишки при експериментальній спайковій хворобі очеревини. Актуальні питання сучасної медицини : матеріали XIV Міжнар. наук. конф. студентів, молодих вчених та спеціалістів. Харків, 2017. С. 47-49.
 • Дейкало І. М., Буката В. В. Період відновлення моторики кишківника після лапароскопічного адгезіолізису. Матеріали XVІ конгресу СФУЛТ. Берлін – Київ, 2016. С. 167.
 • Дейкало І. М., Буката В. В. Порівняння результатів операційного лікування спайкової кишкової непрохідності з використанням відкритих та лапароскопічних технологій. Шпитальна хірургія. 2016. № 2. С. 85-88
 • Буката В. В., Данилюк Л. М., Балич Р. Ю. Тривалість відновлення моторики кишківника у хворих лапароскопічного адгезіолізису. Матеріали XХ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих. Тернопіль 2016. С. 71.
 • Дейкало І. М., Буката В. В. Значення лапароскопії в діагностиці та лікуванні гострої спайкової кишкової непрохідності. Матеріали XXIII зїзду хірургів України. Київ, 2015. С. 649-650.
 • Дейкало І. М., Осадчук Д. В., Буката В. В. Переваги та небезпеки лапароскопічної хірургії гострої спайкової кишкової непрохідності. Одеський медичний журнал. 2015. № 2. С. 50-52.
 • Буката В. В., Данилюк Л. М. Роль лапароскопії в діагностиці та хірургічному лікуванні спайкової хвороби очеревини кишкової непрохідності. Матеріали XVIII Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, 2014. С. 51.
 • Дейкало І. М, Осадчук Д. В, Буката В. В, Привроцький В. М. Можливості лапароскопії в хірургічному лікуванні гострої тонкокишкової непрохідності / Матеріали XV конгресу СФУЛТ . Чернівці, 2014. С. 203-205.
 • Буката В. В. Лапароскопічні технології в лікуванні гострої спайкової кишкової непрохідності. Матеріали XVIII Міжнародного медичного конгресу сту¬дентів і молодих вчених. Тернопіль, 2014. С. 51
 • Шідлоський В. О, Чорномидз А. В, Буката В. В. Рання діагностика тяжкості клінічного перебігу гострого панкреатиту. Шпитальна хірургія. - 2014. - № 1. - С. 95-96.
 • Чорномидз А. В, Боднарук А. О, Буката В. В. Оцінка діагностичної цінності лабораторних тестів при гострому панкреатиті. Вісник наукових досліджень. Тернопіль 2013. – №1. – С. 59-62.
 • Буката В. В, Роздобудько А. І. Аналіз статистичних показників відділу для недоношених новонароджених за період з 2000 по 2006 рік. Матеріали конференції «XI Ювілейний міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених ».- Тернопіль 2007.-С.116.