Наукові публікації асистента В.В. Букати

 • Deykalo I., Gorbaryuk R., Bukata V., Volch I., Grygus I. Prevention of adhesive formation under experimental conditions // Health Prob Civic. 2022, 16 (3) p. 264-274.

 • Буката В. В. Грижа Аміанда: клінічний випадок // Шпитальна хірургія. - 2022р. #4. С. 96-98.

 • Bukata V., Chornomydz A. Hepatobiliary ascariasis complicated by obstructive jaundice: case-report and mini-review // Archives of the Balkan Medical Union. 2020; vol. 55, no. 3, pp. 504-509.

 • Roman М. Gorbatiuk, Volodymyr V. Bukata, Iryna R. Volch, Svitlana Z. Khrabra, Oleksandr V. Kobylianskyi, Olena V. Stoliarenko, Paweł Komada, Aigul Tungatarova, Gulzada Yerkeldessova, and Aimurat Burlibayev "Laser doppler for diagnosis of changes of microcirculation in the perioperal period in patients with acute adhesive obstruction of small gut" // Proc. SPIE 11456, Optical Fibers and Their Applications. - 2020. - 12 June (114560K).

 • Дейкало І.М., Буката В.В., Донченко Л.С. Оптимізація хірургічного лікування та профілактика розвитку гострої спайкової тонкокишкової непрохідності // Шпитальна хірургія. – 2020. №2(90). С. 21-27.

 • Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Карел О.І., Буката В.В. Нестандартні ситуації в хірургії жовчнокамяної хвороби // ІІ Буковинський хірургічний форум. – 2019. С. 23-24.

 • Дейкало І.М., Буката В.В., Чорномидз А.В.. Зміни амплітудно-частотного спектру коливань кровотоку під час оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності // Art of Medicine. – 2019. - №4(12). – С. 65

 • Bukata V., Chornomydz A. Prevention of peritoneal adhesions: from surgery to farmacology. Norwegian Journal of development of the International Science. 2019. No 29. P.34-40.

 • Буката В.В., Лук’яненко М.Б., Сурмай С.Р. Вплив препарату простагландину Е1 на стан мікроциркуляції у хворих із облітеруючими захворюваннями судин нижніх кінцівок // Матеріали «ХХІІІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених» 15-17 квітня 2019р. м. Тернопіль. С. 226

 • Дейкало І. М, Буката В. В, Чорномидз А. В, Монтач О.М. Вплив використання препарату на основі бурштинової кислоти на стан мікроциркуляції впродовж оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідностію // Клінічна хірургія. – 2018р. - №6.2. С. 136-138.

 • Дейкало І.М, Буката В.В, Чорномидз А.В. Зміни в мікроциркуляторному руслі під час оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності // Клінічна хірургія. – 2018р. - №4. С. 15-18.

 • Дейкало І.М., Запорожан С.Й., Буката В.В. Зміни системної мікроциркуляції у хворих із спайковою кишковою непрохідністю в залежності від виду оперативних втручань // Матеріали підсумкової LXI науково – практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 7 червня 2018р. м. Тернопіль. С. 107-109.

 • Буката В.В., Дейкало І.М. Стан системної мікроциркуляції у хворих із спайковою кишковою непрохідністю залежно від виду оперативних втручань // Шпитальна хірургія. 2018. № 1. С. 10-16.

 • Буката В.В. Зв'язок стану мікроциркуляції і температури тіла впродовж лапароскопічних оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності // Матеріали «ХХІІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених» 23-25 квітня 2018р. м. Тернопіль. С. 116

 • Буката В.В., Чорномидз А.В. Можливості метаболічної корекції порушень терморегуляції протягом оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності // Матеріали ІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів». 28-29 березня 2018р. м. Харків. Т2. С. 64-65

 • Буката В.В. Профілактика розвитку ускладнень після оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності // Science Review. – 2018. №2(9), Vol.3. Р. 44-47.

 • Супрунець О.Л., Супрунець Б.О., Гуменний Р.І Клінічний випадок лейоміоми тонкої кишки // Шпитальна хірургія. – 2017р. - № 4. С. 123-124.

 • Буката В.В. Вплив ендогенної інтоксикації та розвиток ускладнень після оперативного лікування хворих зі спайковою кишковою непрохідністю // Вісник наукових досліджень. 2017. № 3. С. 69-73.

 • Дейкало І.М, Осадчук Д.В, Буката В.В. Лапароскопія в лікуванні гострої спайкової тонкокишкової непрохідності // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2017. № 3. С. 141-143.

 • Буката В.В. Експериментальне дослідження ефективності використання бар’єрного методу профілактики спайкового процесу в черевній порожнині // Шпитальна хірургія. 2017. № 1. С 51-58.

 • Данилюк Л.М., Буката В.В., Довга І.І. Тривалість відновлення моторики кишківника у хворих після лапароскопічного адгезіолізису // Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених «Хист», 2017. № 19. С. 517.

 • Bukata V., Inusah A., Akingbade O. Clinical efficiency of detoxification therapy in patients operated on adhesive intestinal obstruction // Матеріали «ХХІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених» 24-26 квітня 2017р. м. Тернопіль С. 101.

 • Буката В.В., Данилюк Л.М., Лівшиць М.В., Довга І.М. Cтан системної мікроциркуляції у хворих із спайковою кишковою непрохідністю // Матеріали «ХХІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених» 24-26 квітня 2017р. м. Тернопіль С. 90-91.

 • Буката В.В., Островський Н.М. Зміни рівня ендогенної інтоксикації після оперативного лікування гострої спайкової кишкової непрохідності // Матеріали «XV міжнародної наукової конференції» 26-29 квітня 2017р. м. Ужгород. С. 167.

 • Буката В.В., Балич Р.Ю. Вплив препарату «Реамбірин» на показники ендогенної інтоксикації у хворих із спайковою кишковою непрохідністю // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини» 13-14 квітня 2017р. м. Тернопіль. С. 9-10.

 • Буката В.В. Вплив препарату «Дефенсаль» на морфологічний стан тонкої кишки при експериментальній спайковій хворобі очеревини // Матеріали XIV міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів «Актуальні питання сучасної медицини». 30-31 березня 2017р. м. Харків. С. 47-49.

 • Буката В.В. Морфологічне дослідження стану тонкої кишки після змодельованої спайкової хвороби очеревини // Матеріали XIV міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених 26-28 квітня 2017р. м. Вінниця. С. 414

 • Дейкало І.М., Буката В.В. Порівняння результатів операційного лікування спайкової кишкової непрохідності з використанням відкритих та лапароскопічних технологій // Шпитальна хірургія. 2016. № 2. С. 85-88

 • Дейкало І.М., Буката В.В. Період відновлення моторики кишківника після лапароскопічного адгезіолізису // Матеріали XVІ конгресу СФУЛТ Берлін - Київ 8-23 серпня 2016 р. С. 167.

 • Буката В.В., Данилюк Л. М., Балич Р.Ю. Тривалість відновлення моторики кишківника у хворих лапароскопічного адгезіолізису // Матеріали конференції «XХ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених». – Тернопіль 2016. С. 71.

 • Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Буката В.В. Переваги та небезпеки лапароскопічної хірургії гострої спайкової кишкової непрохідності // Одеський медичний журнал. 2015. № 2. С. 50-52.

 • Дейкало І.М., Буката В.В. Значення лапароскопії в діагностиці та лікуванні гострої спайкової кишкової непрохідності // Матеріали XXIII з’їзду хірургів України м. Київ 21 – 23 жовтня 2015 р. – С. 649-650.

 • Буката В.В., Данилюк Л.М. Роль лапароскопії в діагностиці та хірургічному лікування спайкової хвороби очеревини // Матеріали конференції «XIX міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених ».- Тернопіль 2015р. С. 81-82.

 • Дейкало І.М., Буката В.В., Осадчук Д.В., Привроцький В.М. Можливості лапароскопії в хірургічному лікуванні гострої тонкокишкової непрохідності // Матеріали XV конгресу СФУЛТ м. Чернівці 16 -18 жовтня 2014р.

 • Буката В.В. Лапароскопічні технології в лікуванні гострої спайкової кишкової непрохідності // Матеріали конференції «XVIII міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених ».- Тернопіль 2014р. – С. 51.

 • Шідлоський В.О, Чорномидз А.В, Буката В.В. Рання діагностика тяжкості клінічного перебігу гострого панкреатиту // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 1. - С. 95-96.

 • Чорномидз А.В, Боднарук А.О, Буката В.В. Оцінка діагностичної цінності лабораторних тестів при гострому панкреатиті // Вісник наукових досліджень. Тернопіль 2013. – №1. – С. 59-62.