Наукові публікації асистента А.В. Махніцького

 • Дейкало, І. М., Махніцький, А. В., Дацко, Т. В., & Кушнір, Р. Я. (2022). Зміна морфологічної структури дермального імпланту шкіри свині після імплантації “on lay” в експерименті. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (1), 45–49. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2022.1.12918

 • Peleshok K., Poliak O., Zarivna N., Oleshchuk O., Mudryk U., Hlushok V., Sverstiuk A., Svan O., Terenda N., Makhnitskyy A., Yaremchuk O., Logoyda L. Lc-MS/MS method development for the quantitative determination of valsartan from caco-2 cell monolayers: Application to permeability assay // Pharmakeftiki. – 2021.– Vollume 33, Issue II. - C. 107-115

 • Natalia Kalyniuk. Bologna Process and constitutional guarantees of a personal right to education in medical practitioners’ training / Natalia Kalyniuk, Iryna Melnychuk, Andriy Makhnitskyy, Larysa Dudikova, Ruslan Hrynko, Anatolii Halimov, IhorBloshchynskyi // Revista Dilemas Contemporaneos: Education, Politica y Valores. Year VII, Special Edition, December 2019. ISSN: 2007-7890

 • Дейкало І.М., Павлишин А.В., Махніцький А.В. Пластичне закриття грижових воріт ліофілізованою ксеношкірою // Science, Research, Development. - №3. – 2018. С. 96-98.

 • Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Карел О.І., Махніцький А.В., Назарко Л.Р. Гостра жовчнокам’яна непрохідність тонкої кишки. // Клінічна хірургія. - № 1. – 2018. – С. 79-80.

 • Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Карел О.І., Махніцький А.В., Назарко Л.Р. Синдром Бувере // Клінічна хірургія. - № 12. – 2017. – С. 78-79.

 • Романюк Т. В., Запорожан С. Й., Махніцький А. В., Буряк А. Є., Назарко Л. Р. Комплексна профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих із гострою хірургічною абдомінальною патологією, поєднаною з хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука - № 3. – 2016. – С. 61-63.

 • Дейкало І.М., Шідловський В.О., Махніцький А.В., Чепіль І.В. Динаміка цитокінів у хворих на гострий абдомінальний сепсис на фоні імунокорекції препаратом Ронколейкін // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – том 11, №2. – 2012. – С. 58-61.

 • Дейкало І.М., Махніцький А.В., Чепіль І.В., Вплив рекомбінантного інтерлейкіну-2 на показники цитокінів у хворих з різним ступенем важкості перебігу гострого абдомінального сепсису // Шпитальна хірургія. - № 1. – 2011. – С. 40-44.

 • Дейкало І.М., Махніцький А.В., Привроцький В.М., Васильків М.Б. Характер мікрофлори та її чутливість до антибіотиків у хворих на гострий абдомінальний сепсис.// Вісник наукових досліджень. - № 4. – 2010. – С. 88-91.

 • Дейкало І.М., Махніцький А.В., Соколик М.Б. Імунокорекція в комплексному лікуванні хворих на гострий абдомінальний сепсис. // Шпитальна хірургія. - № 4. – 2010. – С. 27-31.

 • Дейкало І.М., Чепіль І.В., Махніцький А.В., Гринюк Д.С. Прогностичні імунологічні критерії перебігу гострого деструктивного панкреатиту та гнійно-септичної інфекції // Шпитальна хірургія. - № 4. – 2008. – С. 66-70.