Наукові публікації асистента А.В. Махніцького

 • Дейкало І.М., Павлишин А.В., Махніцький А.В. Пластичне закриття грижових воріт ліофілізованою ксеношкірою // Science, Research, Development. - №3. – 2018. С. 96-98.
 • Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Карел О.І., Махніцький А.В., Назарко Л.Р. Гостра жовчнокам’яна непрохідність тонкої кишки. // Клінічна хірургія. - № 1. – 2018. – С. 79-80.
 • Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Карел О.І., Махніцький А.В., Назарко Л.Р. Синдром Бувере // Клінічна хірургія. - № 12. – 2017. – С. 78-79.
 • Романюк Т. В., Запорожан С. Й., Махніцький А. В., Буряк А. Є., Назарко Л. Р. Комплексна профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих із гострою хірургічною абдомінальною патологією, поєднаною з хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука - № 3. – 2016. – С. 61-63.
 • Махніцький А.В., Олійник Л.Р. Новітні методи лікування ран різної етіології в хірургії. // Матеріали ХІX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015, - С. 102
 • Махніцький А.В., Балко Н.В. Оптимальні терміни лапароскопічної холецистектомії при гострому холециститі. // Матеріали ХVIІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014, - С. 63.
 • Дейкало І.М., Шідловський В.О., Махніцький А.В., Чепіль І.В. Динаміка цитокінів у хворих на гострий абдомінальний сепсис на фоні імунокорекції препаратом Ронколейкін // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – том 11, №2. – 2012. – С. 58-61.
 • Дейкало І.М., Махніцький А.В., Чепіль І.В., Вплив рекомбінантного інтерлейкіну-2 на показники цитокінів у хворих з різним ступенем важкості перебігу гострого абдомінального сепсису // Шпитальна хірургія. - № 1. – 2011. – С. 40-44.
 • Дейкало І.М., Махніцький А.В., Привроцький В.М., Васильків М.Б. Характер мікрофлори та її чутливість до антибіотиків у хворих на гострий абдомінальний сепсис.// Вісник наукових досліджень. - № 4. – 2010. – С. 88-91.
 • Дейкало І.М., Махніцький А.В., Соколик М.Б. Імунокорекція в комплексному лікуванні хворих на гострий абдомінальний сепсис. // Шпитальна хірургія. - № 4. – 2010. – С. 27-31.
 • Дейкало І.М., Махніцький А.В. Вплив препарату Ронколейкін на перебіг гострого абдомінального сепсису у різні терміни післяопераційного періоду. // Матеріали Всеукраїнської нуково-практичної конференції «Медична наука-2010».- Полтава 2010. – С. 79-81.
 • Дейкало І.М., Махніцький А.В., Ронколейкін в комплексному хірургічному лікуванні хворих на гострий абдомінальний сепсис. // Матеріали конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини ».- Тернопіль 2010. – С. 60-61.
 • Дейкало І.М., Чепіль І.В., Махніцький А.В., Гринюк Д.С. Прогностичні імунологічні критерії перебігу гострого деструктивного панкреатиту та гнійно-септичної інфекції // Шпитальна хірургія. - № 4. – 2008. – С. 66-70.