Наукові публікації професора С.Й. Запорожана

 • Line Immunoblot Assay for Tick-Borne Relapsing Fever and Findings in Patient Sera from Australia, Ukraine and the USA//JS Shah, S Liu, I Du Cruz, A Poruri, R Maynard, M Shkilna, M Korda/Healthcare 7 (4), 121
 • Корда М.М., Запорожан С.Й., Мороз Є.Д., Гур'єв С.О., Близнюк М.Д., Гудима А.А., Крилюк В.О., Цимбалюк Г.Ю.; З історії конкурсного руху бригад екстреної медичної допомоги в України; Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» 22-25 лютого 2018 року, 12-14 с. Тернопіль-Кременець
 • Фомін П.Д., Запорожан С.Й.; Лікувальна тактика у хворих з гострими виразковими шлунково-кишковими кровотечами на різних рівнях надання медичної допомоги; Матеріали міжнародного наукового конгресу ХVІІ конгресу світової федерації українських лікарських товариств, Тернопіль 20-22 вересня 2018 року, «Укрмедкнига», с. 199-200
 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан. С.Й., Гук М.Т.; Хвороба Лайма та інші трансмісивні інфекції: Діагностика, лікування, профілактика; Тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики», Спеціалізований рецензований науково-практичний журнал «Актуальна Інфектологія» Том 6, № 5, 2018 р.
 • М.М. Корда, А.Г. Шульгай, А.А. Гудима, С.Й. Запорожан; Організація симуляційного навчання у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; Матеріали ХІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Присвячений 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», Тернопіль, 2017р., 15-18 с.
 • С.И. Запорожан, Т.А. Воронцова, И.В. Кубей, Л.А. Волянская, И.О. Крицкий; Специализированная педиатрическая мобильная бригада – инновационная модель высококвалифицированной консультативно-лечебной помощи детям на первичном уровне; Международний научно-практический журнал «ПЕДИАТРИЯ» 2017, том 5, №1, 17-24 с.
 • М.М. Корда, А.Г. Шульгай, А.А. Гудима, С.Й. Запорожан; Організація симуляційного навчання у ДВНЗ «тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; Науково-практичний журнал «Медична освіта».- 2017р. №3 (75). 22-26 с.
 • Т.В. Романюк, С.Й. Запорожан, А.В. Махніцький, А.Є. Буряк, Л.Р. Назарко; Комплексна профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих із гострою хірургічною абдомінальною патологією, поєднаною з хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок; Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2017р. - №3 (75).- с. 61-63
 • П.О. Герасимчук, І.М. Дейкало, С.Й. Запорожан, Д.Б. Фіра, А.Я. Господарський, В.М. Сидоренко; Результати комплексного диференційованого лікування хворих із синдромом діабетинчої стопи; Вісник наукових досліджень. 2017, №2, с. 77-80с.
 • Запорожан С.Й. Процайло М.Д., Процайло О.М.; Внутрішньоутробний випадок ішемії передпліччя у дитини; Хірургія дитячого віку. 2017, №2, с. 109
 • М.М. Корда, В.Є. Бліхар А.Г. Шульгай, С.Й. Запорожан; Досвід роботи Тернопільської університетської лікарні; Збірник наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи» (м. Київ) 2016р., 111-116 с.
 • М.М. Корда, А.Г. Шульгай, А.А. Гудима, С.Й. Заорожан; Розвиток практично-орієнтованого та симуляційного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського; Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» Медична освіта 2016, №2,. (Тернопіль)
 • Запорожан С.Й. Крицький І.О., Крицький Т.І.; Современные подходы в диагноситке и лечении инородных тел желудочно-кишечного тракта на примере бытовых литиэвых батареек у детей; Збірник матеріалів УІІ Республіканської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю кафедри дитячої хірургії 24-25 вересня 2015 року , м. Гродно, Білорусія
 • Запорожан С.Й.; Оптимізація лікувальної тактики у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами на різних рівнях надання медичної допомоги; Матеріали ХХІІІ з'їзду хірургів України, збірник наукових робіт, Клінічна хірургія, 2015.
 • Запорожан С.Й.; Оптимізація лікувальної тактики у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами на різних рівнях надання медичної допомоги; Шпитальна хірургія №2. 2015 р.