Наукові публікації професора С.Й. Запорожана

 • Zaporozhan S., Fira D., Pokryshko O. Antibacterial therapy for patients with burn injuries // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2022. – Vol. 8(1). - p. 18-24.

 • Гнатюк М.М., Запорожан С.Й., Нестерук С.О., Коноваленко С.О., Твердохліб В.В., Татарчук Л.В. Особливості ремоделювання структур сім'янників при дії ендогенних та екзогенних факторів // Монограія. Тернопіль. 2022. - С.304.

 • Тузюк Н.В., Запорожан С.Й., Гук М.Т. Використання дистанційного методу термографії для діагностики глибини дермальних опіків. // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. 2021. №3. с. 34-39

 • Tuziuk N., Kramar S., Nebesna Z., Zaporozhan S. Effect of xenografts saturated with silvernanocrystals on histological structure of the skin in the dynamics of experimental thermal injury // Медицинские новости Грузии. Ежемесячный научный журнал №10 (319), Октябрь 2021. С128-133

 • Запорожан С.Й, Покришко О.В., Тузюк Н.В. Мікробіологічне обгрунтування використання ксенотрансплантантів насичених нанокристалами срібла для лікування опікових ран //Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», вип.1 (63), 2021р. С. 28-32.

 • Запорожан С.Й., Тузюк Н.В. Лікування опікових ран із використанням ксенотрансплантантів, насичених нанокристалами срібла // Вісник медичних і біологічних досліджень, №3(9), 2021. С.24-28.

 • Zaporozhan S.Y., Savchyn V.S., Ostapiuk L.R., Tuziuk N.V. The new model of diagnostics treatment and prevention of purulent-septic complications in patients with burn injury: Collective monograph «Challenges of medical science and education an experience of eu countries and practical introduction in Ukraine». Wloclawek. Poland, 2020. 344p.

 • Запорожан С.Й., Ткач В.О., Домбровський О.А. Ефективність лікування поширеного вторинного гнійного перитоніту із застосуванням релапаротомії // Шпитальна хірургія. журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2020. – № 3. – с. 50-54.

 • Zaporozhan S.Y., Tuziuk N.V., Savchin V.S., Ostapiuk L.R., Voloshinovskii A.S., Matyi T.S. Optimization of the diagnostic and treatment concept in patients with burns injury // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів» 24-25 квітня 2020 р. Львів.

 • Jyotsna S. Shah 1,2,*, Song Liu2, Iris Du Cruz1, Akhila Poruri1, Rajan Maynard3, Мariia Shkilna4, Mykhaylo Korda4, Ivan Klishch4, Stepan Zaporozhan4. Kateryna Shtokailo4, Mykhaylо Andreychyn4, Raphael B. Stricker5 and Ranjan Ramasamy2 Line Immunoblot Assay for Tick-Borne Relapsing Fever and Findings in Patient Sera from Australia, Ukraine and the USA // Healthcare 2019,7, х; doi: 1-9 р.

 • Корда М.М., Гудима А.А., Шульгай А.Г., Запорожан С.Й. Освітньо-професійна програма та технологія підготовки парамедиків у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України // Матеріали ХУІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю.

 • Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Корда М.М., Запорожан С.Й. Двоетапна діагностика лайм-бореліозу в працівників лісових господарств // Журнал Національної академії медичних наук України. – 2019.- Т.25, № 1. – С.71-76.

 • Запорожан С.Й., Воронцова Т.О., Волянська І.О., Крицький І.О., Синицька В.О., Бурбела Е.О. Осучаснення консультативно-лікарської допомоги дітям на первинному рівні // Науково-практичний журнал «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», 2018. №2. С. 9-14.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан С.Й., Морочковський Р.С. Частота серопозитивних осіб до борелій серед, працівників лісових господарств Житомирської, Хмельницької та Волинської областей // Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал «Інфекційні хвороби» №3 , 2018, с. 18-25.

 • Дейкало І.М., Запорожан С.Й., Чепіль І.В., Никитюк М.М. Гнійно-септична патологія заочеревинного простору: досвід діагностики та лікування // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука №4 (84)/ 2018, с.

 • Запорожан С.Й.,Процайло М.Д Атипова кривошия внаслідок пухлини мозочка // Науково-практичний журнал «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», 2018. №2 с. 15-16.

 • Корда М.М, Гудима А.А., Шульгай А.Г., Запорожан С.Й. Філософія симуляційного навчання в медицині // Матеріали ХУ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 17-18 травня, Тернопіль «Укрмедкнига» с. 27-31.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан. С.Й., Гук М.Т. Хвороба Лайма та інші трансмісивні інфекції: Діагностика, лікування, профілактика // Тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики», // Спеціалізований рецензований науково-практичний журнал «Актуальна Інфектологія» Том 6, № 5, 2018 р.

 • Фомін П.Д., Запорожан С.Й. Лікувальна тактика у хворих з гострими виразковими шлунково-кишковими кровотечами на різних рівнях надання медичної допомоги // Матеріали міжнародного наукового конгресу ХVІІ конгресу світової федерації українських лікарських товариств, Тернопіль 20-22 вересня 2018 року, «Укрмедкнига», с. 199-200.

 • Корда М.М., Запорожан С.Й., Мороз Є.Д., Гур'єв С.О., Близнюк М.Д., Гудима А.А., Крилюк В.О., Цимбалюк Г.Ю. З історії конкурсного руху бригад екстреної медичної допомоги в України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» 22-25 лютого 2018 року, 12-14 с. Тернопіль-Кременець.

 • Корда М.М., Шульгай А.Г., Гудима А.А., Запорожан С.Й. Організація симуляційного навчання у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» // Матеріали ХІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Присвячений 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», Тернопіль, 2017р., 15-18 с.

 • Запорожан С.И., Воронцова Т.А., Кубей И.В., Волянская Л.А., Крицкий И.О. Специализированная педиатрическая мобильная бригада – инновационная модель высококвалифицированной консультативно-лечебной помощи детям на первичном уровне // Международний научно-практический журнал «ПЕДИАТРИЯ» 2017, том 5, №1, 17-24 с.

 • Корда М.М., Шульгай А.Г., Гудима А.А., Запорожан С.Й. Організація симуляційного навчання у ДВНЗ «тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» // Науково-практичний журнал «Медична освіта».- 2017р. №3 (75). 22-26 с.

 • Романюк Т.В., Запорожан С.Й., Махніцький А.В., Буряк А.Є., Назарко Л.Р. Комплексна профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих із гострою хірургічною абдомінальною патологією, поєднаною з хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2017р. - №3 (75).- с. 61-63.

 • Герасимчук П.О., Дейкало І.М., Запорожан С.Й., Фіра Д.Б., Господарський А.Я., Сидоренко В.М. Результати комплексного диференційованого лікування хворих із синдромом діабетинчої стопи // Вісник наукових досліджень. 2017, №2, с. 77-80с.

 • Запорожан С.Й., Процайло М.Д., Процайло О.М. Внутрішньоутробний випадок ішемії передпліччя у дитини // Хірургія дитячого віку. 2017, №2, с. 109

 • Запорожан С.Й. Крізь призму минулого до сьогодення (присвячено до 60-річчя університету) КНИГА Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2017

 • Корда М.М., Шульгай А.Г., Запорожан С.Й., Кліщ І.М. Досвід застосування телемедичних технологій на первинному рівні медичної допомоги // Медична освіта. 2017. №4. с. 29-33

 • Корда М.М., Шульгай А.Г., Гудима А.А., Запорожан С.Й. Розвиток практично-орієнтованого та симуляційного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського // Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» // Медична освіта 2016, №2,. (Тернопіль)

 • Корда М.М., Бліхар В.Є., Шульгай А.Г., Запорожан С.Й. Досвід роботи Тернопільської університетської лікарні // Збірник наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи» (м. Київ) 2016р., 111-116 с.

 • Запорожан С.Й. Оптимізація лікувальної тактики у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами на різних рівнях надання медичної допомоги // Шпитальна хірургія №2. 2015 р.

 • Запорожан С.Й. Оптимізація лікувальної тактики у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами на різних рівнях надання медичної допомоги // Матеріали ХХІІІ з'їзду хірургів України, збірник наукових робіт, Клінічна хірургія, 2015 р.

 • Запорожан С.Й., Крицький І.О., Крицький Т.І. Современные подходы в диагноситке и лечении инородных тел желудочно-кишечного тракта на примере бытовых литиэвых батареек у детей // Збірник матеріалів УІІ Республіканської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю кафедри дитячої хірургії 24-25 вересня 2015 року , м. Гродно, Білорусія.

 • Запорожан С.Й., Марченкова Н.О., Процайло М.Д., Гощинський П.В., Крицький І.О. Аналіз дитячого травматизму // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» присвячена пам'яті ректора. Член-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука) 17 червня 2015 року.

 • Лурін І.А., Галушка А.М., Кіх А.Ю., Корда М.М., Запорожан С.Й. Нові погляди на медичне забезпечення військовослужбовців збройних сил України та інших військових формувань // Монографія, Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига», Протокол №5 від 25 листопада 2015року.