Наукові публікації професора С.Й. Запорожана

  • С.И. Запорожан, Т.А. Воронцова, И.В. Кубей, Л.А. Волянская, И.О. Крицкий; Специализированная педиатрическая мобильная бригада – инновационная модель высококвалифицированной консультативно-лечебной помощи детям на первичном уровне; Международний научно-практический журнал «ПЕДИАТРИЯ» 2017, том 5, №1, 17-24 с.
  • М.М. Корда, А.Г. Шульгай, А.А. Гудима, С.Й. Запорожан; Організація симуляційного навчання у ДВНЗ «тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; Науково-практичний журнал «Медична освіта».- 2017р. №3 (75). 22-26 с.
  • Т.В. Романюк, С.Й. Запорожан, А.В. Махніцький, А.Є. Буряк, Л.Р. Назарко; Комплексна профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих із гострою хірургічною абдомінальною патологією, поєднаною з хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок; Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2017р. - №3 (75).- с. 61-63
  • П.О. Герасимчук, І.М. Дейкало, С.Й. Запорожан, Д.Б. Фіра, А.Я. Господарський, В.М. Сидоренко; Результати комплексного диференційованого лікування хворих із синдромом діабетинчої стопи; Вісник наукових досліджень. 2017, №2, с. 77-80с.
  • Запорожан С.Й. Процайло М.Д., Процайло О.М.; Внутрішньоутробний випадок ішемії передпліччя у дитини; Хірургія дитячого віку. 2017, №2, с. 109
  • М.М. Корда, В.Є. Бліхар А.Г. Шульгай, С.Й. Запорожан; Досвід роботи Тернопільської університетської лікарні; Збірник наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи» (м. Київ) 2016р., 111-116 с.
  • М.М. Корда, А.Г. Шульгай, А.А. Гудима, С.Й. Заорожан; Розвиток практично-орієнтованого та симуляційного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського; Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» Медична освіта 2016, №2,. (Тернопіль)
  • Запорожан С.Й. Крицький І.О., Крицький Т.І.; Современные подходы в диагноситке и лечении инородных тел желудочно-кишечного тракта на примере бытовых литиэвых батареек у детей; Збірник матеріалів УІІ Республіканської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю кафедри дитячої хірургії 24-25 вересня 2015 року , м. Гродно, Білорусія
  • Запорожан С.Й.; Оптимізація лікувальної тактики у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами на різних рівнях надання медичної допомоги; Шпитальна хірургія №2. 2015 р.