Наукові публікації професора О.В. Шiдловського

  • Герасимчук П.А., Шидловский А.В., Фира Д.Б., Павлышин А.В. Изучение влияния вакуумной терапии на течение раневого процесса у больных с синдромом диабетической стопы// Вестник РАМН. — 2019. — Т.74. — №4. — С. 283–288.
  • І. М. Дейкало, Шідловський О. В., Боднар Я. Я., Боднар Т. В. Застосування технології Liga Sure в хірургії щитоподібної залози // Галицький лікарський вісник. - 2016 – 3.
  • Єрмакова Т.В., Дейкало І.М., Шидловський О.В. Хірургічне лікування патології щитоподібної залози із застосуванням технології «LigaSure» // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. Київ, 2(50) 2015. – С. 37-40.
  • Дейкало І.М., Шідловський О.В. Єрмакова Т.В. Порівняльна оцінка результатів операцій на щитоподібній залозі із використанням стандартних методик та технології Liga sure // Матеріали XV конгресу СФУЛТ м. Чернівці 16 -18 жовтня 2014 року.
  • І.М. Дейкало, В.О. Шідловський, О.В. Шідловський, В.М. Ліпський. Стандартні і не стандартні ситуації в хірургії щитоподібної залози // Шпитальна хірургія, 2013. – 3, с. 21 – 24.
  • И.Н Дейкало, А.В. Шидловский, В.А. Шидловский, Д.В. Осадчук, О.И. Пелешок. Сравнительная оценка результатов операций на щитовидной железе, выполненных традиционным методом и с использованием технологии Liga Sure // Матеріали III Українсько-Російського симпозіуму ”Сучасні аспекти хірургічної ендокринології“ (за участю терапевтів - ендокринологів) 12-14 вересня 2013, Запоріжжя, с. 235 -238.
  • Дейкало І.М., Шідловський В.О., Шідловський О.В., Осадчук Д.В., Пелешок О.І. Застосування технології ” Liga Sure“ у виконанні операцій на щитоподібній залозі // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, Тернопіль, червень 2013.
  • Шідловський О.В., І.М. Дейкало. Хірургія зоба в ендемічному регіоні // Шпитальна хірургія, 2012, 2, с. 24 – 29.
  • І.М. Дейкало, В. О.Шідловський, О. В. Шідловський, Я. Р. Розновський Профілактика специфічних ускладнень операцій з приводу багато вузлового і післяопераційного рецидивного зоба з компресійним синдромом // Вестник неотложной и восстановительной медицины.-2012.-том 13.-№3.-с.54- 543.