Махніцький Андрій Вікторович

Освіта:

Махніцький Андрій Вікторович – народився 12 грудня 1983 року в с. Біла Тернопільського району.

З 1990р. навчався в Білецькій загальноосвітній школі. Після 7 класу поступив в Галицький Коледж м. Тернополя, який закінчив в 1999р. з відзнакою.

2005р. закінчив Тернопільську державну медичну академію ім. І. Я. Горбачевського.

2005р. - 2008р. інтернатура за спеціальністю хірургія на базі Кіровоградської обласної лікарні.

2008р. – 2010р. клінічна ординатура на кафедрі загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, травматологією та ортопедією Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. 2010р. – 2011р. старший лаборант даної кафедри.

З 2011р. асистент кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, травматологією та ортопедією, а з 01 червня 2014 року – асистент кафедри хірургії №2, з липня 2016 року - кафедри загальної хірургії.

З 2019 р. доцент кафедри загальної хірургії.

У 2011 р. під керівництвом проф. І.М. Дейкала виконав кандидатську дисертацію «Імунокорекція в комплексному хірургічному лікуванні хворих на гострий абдомінальний сепсис»., рішенням ВАК присвоєний вчений ступінь кандидата медичних наук.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • загальна хірургія;
  • гнійно–септична хірургія;
  • абдомінальна та ендокринна хірургія;
  • лапароскопічна та мініінвазивна хірургія.

Наукові публікації та рейтинги: Автор 15 наукових та навчально методичних робіт, автор 1 патента на винахід.