Наукові публікації доцента Д.Б. Фіри

 • Герасимчук П.А., Шидловский А.В., Фира Д.Б., Павлышин А.В. Изучение влияния вакуумной терапии на течение раневого процесса у больных с синдромом диабетической стопы// Вестник РАМН. — 2019. — Т.74. — №4. — С. 283–288.
 • Герасимчук П. О., Фіра Д. Б., Згри¬вець Є. О. Клінічний випадок синдрому позиційного стиснення // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. - 2019.- № 2. – С. 91 – 94.
 • Герасимчук П.О., Шідловський В.О.,Фіра Д.Б. Варіанти перебігу ранового процесу у хворих із синдромом діабетичної ступні на тлі вакуумної терапії// Сучасні медичні технології. – 2019. – №2. - С. 40-44
 • П.О. Герасимчук, Д.Б. Фіра, О.В. Шідловський, А.В. Павлишин. Вакуумна терапія в підготовці ран до автодермопластики у хворих на синдром діабетичної стопи// Сучасні медичні технології. – 2018. – №1. - С. 18-22
 • П.О. Герасимчук, І.М. Дейкало, С.Й. Запорожан, Д.Б. Фіра, А.В. Павлишин. Результати лікування ранових дефектів у хворих на синдром діабетичної стопи з використанням вакуумної терапії// Сучасні медичні технології. – 2018. – №4. - С. 30 -35
 • Д. Б. Фіра. Симуляційне навчання студентів як один із перспективних методів формування та вдосконалення професійних хірургічних навичок у майбутніх лікарів// Медична освіта. - 2017.- № 4. – С. 58 – 61.
 • Д. Б. Фіра. Діагностичні критерії хронічного калькульозного холециститу// Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. - 2017.- № 4. – С. 56 – 61.
 • П. Г. Лихацький, Л. С. Фіра, Д. Б. Фіра, І. П. Кузьмак. Молекулярні механізми метаболічних порушень в органах щурів різного віку, уражених натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації // Regulatory mechanisms in biosystems. - 2017. - № 8 (2). - С. 259-264
 • П.О. Герасимчук, І.М. Дейкало, С.Й. Запорожан, Д.Б. Фіра, А.Я. Господарський, В.М. Сидоренко. Результати комплексного диференційованого лікування хворих на синдром діабетичної стопи // Вісник наукових досліджень. - 2017. - № 2. – С. 77 – 80.
 • Герасимчук П.О., Шідловський О.В., Фіра Д.Б., Кушнір Р.Я., Махніцький А.В. Економічні та медико-соціальні проблеми в лікуванні синдрому діабетичної стопи // Сучасний мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування хворих на цукровий діабет. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Тернопіль. ТДМУ.Укрмедкнига. – 2017. - С. 20-22
 • Н. І. Бурмас, Д. Б. Фіра, Л. А. Бойко. Дистанційна освіта як сучасна форма навчання // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні. Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ.– Тернопіль. ТДМУ.Укрмедкнига. – 2017. - С. 76
 • Герасимчук П.О., Фіра Д.Б., Павлишин А.В., Застосування вакуум-терапії у лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи// Наука – майбутнє України: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Вінниця. - 2017. – с.52-57
 • Герасимчук П.О., Дейкало І.М., Фіра Д.Б., Господарський А.Я., Осадчук Д.В. Підготовка ран до автодермопластики у хворих на синдром діабетичної стопи з використанням вакуумної терапії// Сучасний мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування хворих на цукровий діабет. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Тернопіль. ТДМУ.Укрмедкнига. – 2017. - С. 18-20
 • Герасимчук П. О. Використання вакуум-терапії на етапах хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи / П. О. Герасимчук, Д. Б. Фіра, А. В. Павлишин // Клінічна хірургія. - 2017. - № 2. - С. 16-18
 • Герасимчук П. О. Поєднане використання вакуумної терапії і аутодермопластики в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи / П. О. Герасимчук, Д. Б. Фіра, А. В. Павлишин // Харківська хірургічна школа. - 2017. - № 1. - С. 50-54
 • Д. Б. Фіра. Інтраопераційний алгоритм дій при виконанні лапароскопічної холецистектомії у хворих із супутньою варикозною хворобою вен нижніх кінцівок/ Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. - 2016.- № 2. – С. 99 – 102.
 • Герасимчук П.О., Дейкало І.М., Власенко В.Г., Фира Д.Б., Павлишин А.В. Використання вакуум терапії в лікуванні ран у хворих з синдромом діабетичної ступні/ Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. - №2(74). – С. 124 – 129.
 • П. О. Герасимчук, В. Г. Власенко, А. В. Павлишин, Д. Б. Фіра. Вплив вакуумної терапії на морфологічні зміни мяких тканин ранових дефектів у хворих із синдромом діабетичної стопи/ Вісник наукових досліджень. - 2016. - № 1. – С. 54 – 56.
 • П. О. Герасимчук, В. Г. Власенко, А. В. Павлишин, Д. Б. Фіра. Автодермопластика та вакуумна терапія ран у хворих на синдром діабетичної стопи/ Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2016. - № 1. – С. 13 – 16.
 • Ковальчук О.Л., Романюк Т.В., Фіра Д.Б., Мельничук В.В. Малоінвазивні технології при радикальному лікуванні гострого холециститу поєднаного ускладненною трофічною виразкою варикозної хвороби / Український журнал хірургії. — 2011. — № 2. — С. 94 — 97.
 • Фіра Д.Б. Прогностичні критерії розвитку тромбоемболічних ускладнень у хворих після лапароскопічної холецистектомії на фоні варикозної хвороби нижніх кінцівок / ХІV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – 2010. – С. 74.
 • Ковальчук О.Л., Гнатів В.В., Костів О.І., Мельничук В.В., Фіра Д.Б. Особливості змін центральної гемодинаміки в інтраопераційному періоді при лапароскопічних холецистектоміях / Шпитальна хірургія. – 2010. – № 3. – С. 17 - 19.
 • Фіра Д.Б. Профілактика тромбоемболічних ускладнень при виконанні лапароскопічних холецистектомій / ХІ ювілейний міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – 2007. – С. 75.
 • Ковальчук Л.Я., Чонка І.І., Фіра Д.Б. Амбулаторне лікування, особливості передопераційної підготовки та автодермопластика в лікуванні трофічних виразок венозного генезу / Шпитальна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 63 - 66.
 • Ковальчук О.Л., Фіра Д.Б. Ендогенна інтоксикація та перебіг вільнорадикальних процесів в організмі пацієнтів за холециститу із супутньою патологією вен нижніх кінцівок / Шпитальна хірургія. – 2010. – № 1. – С. 57 - 59.
 • Ковальчук О.Л., Фіра Д.Б. Дослідження ендотеліальної дисфункції у хворих на холецистит з патологією вен нижніх кінцівок за умов лапароскопічних втручань // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 2. – С. 25 - 27.
 • Ковальчук О.Л., Фіра Д.Б. Використання фактора Віллебранда як прогностичного показника у пошкодженні ендотеліальної стінки у хворих на холецистит із супутньою патологією вен нижніх кінцівок / Шпитальна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 17 - 19.
 • Ковальчук О.Л., Фіра Д.Б., Дуць С.І., Мельничук В.В. Прогнозування тромбоемболічних ускладнень та алгоритм їх профілактики у хворих після лапароскопічної холецистектомії // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 3. – С. 25 - 27.
 • Фіра Д.Б. Вплив пневмоперитонеуму на стан згортальної системи крові під час лапароскопічних оперативних втручань / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина. – 2009. – вип. 37. – С. 183 - 185.
 • І.Я. Дзюбановський, Д.Б. Фіра, В.В. Шкробот. Ендогенна інтоксикація та стан антиоксидної системи щурів за умов обтураційної жовтяниці // Вісник наукових досліджень. 2005. – №1. – С. 144 - 146.
 • Фіра Л.С., Гонський Я.І., Гранківська С.С., Фіра Д.Б. Корекція фібрабетом ендогенної інтоксикації та антиоксидної системи в щурів за умов нітритного ортуєння // Екол. та ноосфера. – 2001. – Т.10, №1. – С. 54 - 59.
 • Фіра Л.С., Гонський Я.І., Бойчук Б.Р., Фіра Д.Б. Застосування крезацину для корекції метаболічних порушень в щурів, отруєних тетрахлорметаном та нітритом натрію на фоні рентгенівськогоопромінення // Екологія та ноосферологія. – 2000. – Т.9, № 1–2. – С. 67 - 72.