Наукові публікації доцента Р.Я. Кушніра

 • Ендоскопічний гемостаз в комплексному лікуванні гострих шлунково-кишкових кровотеч.- Кушнір Р.Я.. Коршовський І.Л., - //Шпитальна хірургія – 2016,- № 3.- С. 94-96.
 • Дисциплінарна ділова гра у вивченні проблем вчення про кров .- /Кушнір Р.Я.- // Медична освіта.- 2015.- № 1, С. 66-68
 • Оцінка ефективності алгоритмів диференційного хірургічного лікування синдрому стопи діабетика .- /Герасимчук П.О., Кушнір Р.Я.,.Романів І.Г..- // Шпитальна хірургія.- 2010.- №1.
 • До 200-річчя народження Миколи Івановичі Пірогова (1810 - 1881).- /Дейкало І.М., Шідловський В.О., Запорожан С.Й., Кушнір Р.Я..- //Шпитальна хірургія.- 2010, № 4.
 • Лазеротерапія в комплексному лікуванні синдрому діабетичної ступні,- Кушнір.Р.Я, Герасимчук.П.О ,// Клінічна хірургія. – 2004. – № 11
 • Власний досвід викладання дисципліни ,,Загальна хірургія “ англійською мовою для іноземних студентів, Кушнір.Р.Я,Іващук.Л.Ю,Чепесюк.В.О та інші,всього 4 особи, //Вісник Вінницького нац.мед. ун-ту. – 2004
 • Особливості діагностики та клінічного перебігу рецидивних виразок після органозберігаючих операцій.- /Запорожан С.Й., Ляпіс М.О., Кушнір Р.Я., //Хірургія України.- 2004.- № 2
 • Лазеротерапія в комплексному лікуванні синдрому діабетичної ступні .- /Кушнір Р.Я., Герасимчук П.О. //Клінічна хірургія.- 2004.- № 11-12 (листопад-грудень).
 • Особливості клінічного перебігу прикритих проривних гастродуоденальних виразок.- Ляпіс М.О., Запорожан С.Й., Герасимчук П.О., Кушнір Р.Я. // Харківська хірургічна школа.- 2003.- № 1
 • Проблеми викладання предмету англійською мовою на кафедрі загальної хірургії, Кушнір.Р.Я,Іващук.Л.Ю,Запорожан.С.Й та інші,всього 4 особи, Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики//Зб. Наук.статей. – Запоріжжя. – 2003
 • Варіанти лікування різних форм стопи діабетика, Ляпіс.М.О, Герасимчук.П.О, Кушнір.Р.Я, та інші,всього 4 особи, //Матеріали XX з’їзду хірургів України. – Тернопіль. – 17-20 вересня 2002
 • Зміни кісткової тканини при різних формах синдрому стопи діабетика, Ляпіс.М.О, Полоус.Ю.М, Лойко.І.К,, Кушнір.Р.Я, та інші,всього 6 осіб, // Вісник наукових досліджень. – 2001. - №2
 • Проблема викладання англійською мовою предмету на клінічних кафедрах, Кушнір.Р.Я, Ляпіс.М.О, Герасимець.Ю.М,та інші,всього 4 особи, //Медична освіта. – 2001. - №3
 • Вплив звукової вібрації на стан периферичного кровообігу у хворих на облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок, Полоус.Ю.М, Кушнір.Р.Я, //Клінічна хірургія. – 1994р. – №7.
 • Поперекова симпатектомія і прогностичне значення лімфоцитозу при облітеруючому ендартеріїті.- /Кушнір Р.Я..- // Клінічна хірургія. – 1992р. - №2
 • Особливості розподілу крові в тканинах нижніх кінцівок після поперекової симпатектомії, Полоус.Ю.М, Кушнір.Р.Я , //Клінічна хірургія. – 1991р. - №7
 • Теплоотдача и кожная термометрия до и после поясничной симпатэктомии, Полоус.Ю.М, Кушнір.Р.Я, //Хірургія. – 1990р. - № 2
 • Полярография в оценке эффективности поясничной симпатэктомии.- Кушнир Р.Я., Полоус Ю.М. //Радянська медицина – М., 1986.- Деп. В НПО «Союзмедінформ» 10.02.89, №17128.
 • Прогностическая ценность показателей мышечного кровотока голеней после поясничной симпатэктомии, Полоус. Ю.М, Кушнір.Р.Я, // Вісник хірургії ім.І.І.Грекова.-1989.
 • Застосування методу полярографії для оцінки стану периферичного кровообігу у хворих облітеруючими захворюваннями нижніх кінцівок.-,/ Полоус.Ю.М, Кушнір.Р.Я, //Клінічна хірургія.-1988.- №7.
 • Влияние комплексного лечения на показатели липидного обмена у больных облитерирующим атеросклерозом, /Полоус.Ю.М, Гощинський.В.Б, Кушнір.Р.Я, //Лікарська справа.-1986.-№ 6.