Наукові публікації доцента Р.Я. Кушніра

 • Дейкало, І. М., Махніцький, А. В., Дацко, Т. В., & Кушнір, Р. Я. (2022). Зміна морфологічної структури дермального імпланту шкіри свині після імплантації “on lay” в експерименті. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (1), 45–49. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2022.1.12918

 • Кушнір Р.Я. Коршовський І.Л. Ендоскопічний гемостаз в комплексному лікуванні гострих шлунково-кишкових кровотеч//Шпитальна хірургія. – 2016.- № 3.- С. 94-96.

 • Кушнір Р.Я. Дисциплінарна ділова гра у вивченні проблем вчення про кров/ // Медична освіта.- 2015.- № 1.- С. 66-68

 • Герасимчук П.О., Кушнір Р.Я., Романів І.Г. Оцінка ефективності алгоритмів диференційного хірургічного лікування синдрому стопи діабетика// Шпитальна хірургія.- 2010.- №1. - С. 34-37

 • Дейкало І.М., Шідловський В.О., Запорожан С.Й., Кушнір Р.Я. До 200-річчя народження Миколи Івановичі Пірогова (1810 - 1881) //Шпитальна хірургія.- 2010.- № 4. - С. 53-56

 • Кушнір.Р.Я, Герасимчук.П.О. Лазеротерапія в комплексному лікуванні синдрому діабетичної ступні// Клінічна хірургія. – 2004. – № 11- С. 27-31

 • Кушнір Р.Я, Іващук Л.Ю, Чепесюк В.О. Власний досвід викладання дисципліни ,,Загальна хірургія “ англійською мовою для іноземних студентів //Вісник Вінницького нац. мед. університетуту. – 2004. – № 2. - С. 38-42

 • Запорожан С.Й., Ляпіс М.О., Кушнір Р.Я. Особливості діагностики та клінічного перебігу рецидивних виразок після органозберігаючих операцій/ //Хірургія України.- 2004.- № 2. - С. 44-48

 • Кушнір Р.Я., Герасимчук П.О. Лазеротерапія в комплексному лікуванні синдрому діабетичної ступні//Клінічна хірургія.- 2004.- № 11-12 (листопад-грудень). - С. 36-39

 • Ляпіс М.О., Запорожан С.Й., Герасимчук П.О., Кушнір Р.Я. Особливості клінічного перебігу прикритих проривних гастродуоденальних виразок// Харківська хірургічна школа.- 2003.- № 1. - С. 52-56

 • Кушнір Р.Я., Іващук Л.Ю. ,Запорожан С.Й. Проблеми викладання предмету англійською мовою на кафедрі загальної хірургії//Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. Збірник наукових статтей.– Запоріжжя. – 2003. - С. 68-72

 • Ляпіс М.О, Герасимчук П.О, Кушнір Р.Я. Варіанти лікування різних форм стопи діабетика//Матеріали XX з’їзду хірургів України. – Тернопіль. – 2002.- С. 54-57

 • Ляпіс М.О., Полоус Ю.М., Лойко І.К., КушнірР.Я. Зміни кісткової тканини при різних формах синдрому стопи діабетика// Вісник наукових досліджень. – 2001. - №2.- С. 32-36

 • Кушнір Р.Я, Ляпіс.М.О, Герасимець.Ю.М. Проблема викладання англійською мовою предмету на клінічних кафедрах//Медична освіта. – 2001. - №3.- С. 42-45

 • Полоус Ю.М, Кушнір Р.Я. Вплив звукової вібрації на стан периферичного кровообігу у хворих на облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок //Клінічна хірургія. – 1994р. – №7.- С. 44-46

 • Кушнір Р.Я. Поперекова симпатектомія і прогностичне значення лімфоцитозу при облітеруючому ендартеріїті// Клінічна хірургія. – 1992р. - №2.- С. 27-32

 • Полоус Ю.М., Кушнір Р.Я. Особливості розподілу крові в тканинах нижніх кінцівок після поперекової симпатектомії//Клінічна хірургія. – 1991р. - №7.- С. 51-55

 • Полоус Ю.М., Кушнір Р.Я. Теплоотдача и кожная термометрия до и после поясничной симпатэктомии //Хірургія. – 1990р. - № 2.- С. 41-44

 • Кушнир Р.Я., Полоус Ю.М. Полярография в оценке эффективности поясничной симпатэктомии//Радянська медицина – М.- 1986.- Деп. В НПО «Союзмедінформ» 10.02.89.- №17.- с. 128-132.

 • Полоус Ю.М, Кушнір.Р.Я. Прогностическая ценность показателей мышечного кровотока голеней после поясничной симпатэктомии// Вісник хірургії ім.І.І.Грекова.-1989.- №4.- с. 12-17.

 • Полоус Ю.М., Кушнір Р.Я. Застосування методу полярографії для оцінки стану периферичного кровообігу у хворих облітеруючими захворюваннями нижніх кінцівок//Клінічна хірургія.-1988.- №7. - с. 32-36.

 • Полоус Ю.М., Гощинський В.Б., Кушнір Р.Я. Влияние комплексного лечения на показатели липидного обмена у больных облитерирующим атеросклерозом//Лікарська справа.-1986.-№ 6.- с. 52-56.