Монографії, видані викладачами кафедри:

 • І.А. Лурін, А.М. Галушка, А.Ю. Кіх, М.М. Корда, С.Й. Запорожан; Нові погляди на медичне забезпечення військовослужбовців збройних сил України та інших військових формувань; Монографія, Тернопіль: «Укрмедкнига» - 2015.
 • Методика обстеження хірургічного хворого /Під ред.проф.. М.О.Ляпіса, Полоус.Ю.М, Лойко.І.К, Кушнір.Р.Я та інші,всього 9 осіб. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2000
 • Methods of examination of the surgical patient,Ляпіс.М.О,, Кушнір.Р.Я,, Полоус.Ю.М. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2004
 • Сучасні здоровʼязбережувальні технології : монографія / за загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. –704с.
 • Ю. Д. Бойчук, Іващук Л. Ю. Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження. Колективна монографія за загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука, м. Харків. 2017, 488с.
 • Іващук Л.Ю. С.М. Онишкевич. Валеологія. Навчальна книга „Богдан”, 2010р, 398с . Гриф МОН України (лист 1/11 – 3603 від 30.04.2010), 398с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

 • Патент на корисну модель № 126514 «Спосіб моделювання печінкової субкапсулярної гематоми»; Запорожан С.Й., Гнатюк М.С., Татарчук Л.В., Монастирська Н.Я.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 25.06.2018 р.
 • Патент на корисну модель №129340 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В6 дозуючими пластинами з срібно-магнієвими півкулями»; Павлишин А.В. Запорожан С.Й.; Україна, Київ державний реєстр патентів Країни на корисні моделі 25.10.2018 року
 • Патент на корисну модель №130039 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В8 дозуючими пластинами з срібно-магнієвими півкулями»; Павлишин А.В. Запорожан С.Й.; Україна, Київ державний реєстр патентів Країни на корисні моделі 26.11.2018 року
 • Патент на корисну модель №130038 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В12 дозуючими пластинами з срібно-магнієвими півкулями»; Павлишин А.В. Запорожан С.Й.; Україна, Київ державний реєстр патентів Країни на корисні моделі 26.11.2018 року
 • Патент на корисну модель №130036 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В10 дозуючими пластинами з срібно-магнієвими півкулями»; Павлишин А.В. Запорожан С.Й.; Україна, Київ державний реєстр патентів Країни на корисні моделі 26.11.2018 року
 • Патент на корисну модель №130035 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В8 дозуючими пластинами з срібно-магнієвими півкулями»; Павлишин А.В. Запорожан С.Й.; Україна, Київ державний реєстр патентів Країни на корисні моделі 26.11.2018 року
 • Патент на корисну модель № 118436 «Спосіб фіксації автодермотрансплантата магнітно-мідним адаптером» ; Павлишин А.В., Запорожан С.Й., Чайківський Я.Ф.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 10.08.2017 року
 • Патент на корисну модель № 118503 «Спосіб фіксації автодермотрансплантата срібно-мідним адаптером» ; Павлишин А.В., Запорожан С.Й., Чайківський Я.Ф. Кліщ І.М.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 10.08.2017 року
 • Патент на корисну модель № 120707 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 12, дозуючими пластинами з мідними півкулями»; Павлишин А.В., Запорожан С.Й., Герасимчук П.О. Кліщ І.М.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від10.11.2017 р.
 • Патент на корисну модель № 120708 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 4, дозуючими пластинами з мідними півкулями»; Павлишин А.В., Запорожан С.Й., Герасимчук П.О. Кліщ І.М.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 10.11.2017 р.
 • Патент на корисну модель № 120711 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 6, дозуючими пластинами з мідними півкулями»; Павлишин А.В., Запорожан С.Й., Герасимчук П.О. Кліщ І.М; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від10.11.2017 р.
 • Патент на корисну модель № 120710 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 8, дозуючими пластинами з мідними півкулями»; Павлишин А.В., Запорожан С.Й., Герасимчук П.О. Кліщ І.М; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від10.11.2017 р.
 • Патент на корисну модель № 120081 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 9, дозуючими пластинами з мідними півкулями»; Павлишин А.В., Запорожан С.Й., Герасимчук П.О. Кліщ І.М; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від10.11.2017 р.
 • Патент на корисну модель 128334 (UA), МПК: А 61 В 17/00. Спосіб пластичного закриття грижових воріт ліофілізованою ксеношкірою/ Дейкало І.М., Махніцький А.В., Бакалюс Р.В. – № u 2018 03874 ; заявл. 10.04.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17.
 • Патент на корисну модель № 106270 «Розкладний дренаж для дренування черевної порожнини»; С. Й. Запорожан, І.Є. Герасимюк, А.В. Павлишин, А.В. Гантімуров; Україна, Київ, 25.04.2016 р.
 • Патент на корисну модель № 106357 «Спосіб адаптації автодермотрансплантата силіконовою пластиною з дозуючими отворами»; С.Й. Запорожан, А.В. Павлишин, П.О. Герасимчук, В.Г. Власенко; Україна, Київ, 25.04.2016 р.
 • Патент на корисну модель № 107397 «Спосіб дренування черевної порожнини»; С. Й. Запорожан, І.Є. Герасимюк, А.В. Павлишин, А.В. Гантімуров; України, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 10.06.2016 року
 • Патент на корисну модель № 108470 «Спосіб вакуумної терапії ранової поверхні після автодермопластики»; С. Й. Запорожан, А.В. Павлишин, П.О. Герасимчук, В.Г. Власенко; України, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 25.07.2016 року
 • Патент на корисну модель № 96669 Спосіб візуального післяопераційного контролю прооперованих органів черевної порожнини. Буката В.В., Павлишин А.В. Дейкало І. М. Опбл. 10.02.2015р.
 • Патент на корисну модель № 97321. Пристрій для візуального післяопераційного контролю прооперованих органів черевної порожнини. Буката В.В., Павлишин А.В. Дейкало І. М. Опбл. 10.03.2015р.