Монографії, видані викладачами кафедри:

 • Сучасні здоровʼязбережувальні технології : монографія / за загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. –704с.

 • Ю. Д. Бойчук, Іващук Л. Ю. Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження. Колективна монографія за загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука, м. Харків. 2017, 488с.

 • І.А. Лурін, А.М. Галушка, А.Ю. Кіх, М.М. Корда, С.Й. Запорожан; Нові погляди на медичне забезпечення військовослужбовців збройних сил України та інших військових формувань; Монографія, Тернопіль: «Укрмедкнига» - 2015.

 • Проблеми остеопорозу / за ред. проф. Ковакльчука Л.Я.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- 446 с.

 • Ляпіс М.О., Герасимчук П.О. Синдром стопи діабетика // Тернопіль, Укрмедкнига. 2001.- 276 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

 • Патент на корисну модель № 141268. Спосіб лікування біліарного панкреатиту. Карел О.І., Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Павлишин А.В.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 25.02.2020.

 • Патент на корисну модель № 141544. Спосіб лікування гнійного холангіту з біліарним сепсисом. Карел О.І., Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Павлишин А.В.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 25.02.2020.

 • Патент на корисну модель № 132503 "Спосіб імпульсного біофорезу гідрокортизоном та вітаміном В 6, дозуючими пластинами з срібними півкулями"; Павлишин А. В., Герасимчук П. О.,Фіра Д.Б., Футуйма Ю.М.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 25.02.2019.

 • Патент на корисну модель № 132490 "Спосіб імпульсного біофорезу гідрокортизоном та вітаміном В 7, дозуючими пластинами з срібними півкулями"; Павлишин А. В., Герасимчук П. О., Фіра Д.Б., Футуйма Ю.М.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 25.02.2019.

 • Патент на корисну модель № 132491 "Спосіб імпульсного біофорезу гідрокортизоном та вітаміном В 8, дозуючими пластинами з срібними півкулями"; Павлишин А. В., Герасимчук П. О., Кліщ І.М.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 25.02.2019.

 • Патент на корисну модель № 134031 "Спосіб застосування аерогелевої пов’язки з вітаміном В6 на основі аморфного діоксиду кремнію"; Павлишин А. В., Герасимчук П. О.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 25.04.2019.

 • Патент на корисну модель № 134272 "Спосіб застосування аерогелевої пов’язки з вітаміном В10 на основі аморфного діоксиду кремнію"; Павлишин А. В., Герасимчук П. О.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 10.05.2019.

 • Патент на корисну модель №129603 «Спосіб дистанційного моніторингу фізіологічних показників людського тіла»; Цвях А. І., Господарський А. Я., Шевчук О. О., Древніцький Р. С.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 12.11.2018.

 • Патент на корисну модель №1128334 «Спосіб пластичного закриття грижових воріт ліофілізованою ксеношкірою»; Дейкало І.М., Махніцький А.В., Бакалюс Р.М.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 10.09.2018р.

 • Патент на корисну модель № 127362 «Спосіб профілактики розвитку ускладнень після оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності»; Дейкало І. М., Буката В.В., Чорномидз А.В.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 25.07.2018р.

 • Патент на корисну модель № 126514 «Спосіб моделювання печінкової субкапсулярної гематоми»; Запорожан С.Й., Гнатюк М.С., Татарчук Л.В., Монастирська Н.Я.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 25.06.2018 р.

 • Патент на корисну модель №129340 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В6 дозуючими пластинами з срібно-магнієвими півкулями»; Павлишин А.В. Запорожан С.Й.; Україна, Київ державний реєстр патентів України на корисні моделі 25.10.2018 року

 • Патент на корисну модель №130039 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В8 дозуючими пластинами з срібно-магнієвими півкулями»; Павлишин А.В. Запорожан С.Й.; Україна, Київ державний реєстр патентів України на корисні моделі 26.11.2018 року

 • Патент на корисну модель №130038 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В12 дозуючими пластинами з срібно-магнієвими півкулями»; Павлишин А.В. Запорожан С.Й.; Україна, Київ державний реєстр патентів України на корисні моделі 26.11.2018 року

 • Патент на корисну модель №130036 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В10 дозуючими пластинами з срібно-магнієвими півкулями»; Павлишин А.В. Запорожан С.Й.; Україна, Київ державний реєстр патентів України на корисні моделі 26.11.2018 року

 • Патент на корисну модель №130035 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В8 дозуючими пластинами з срібно-магнієвими півкулями»; Павлишин А.В. Запорожан С.Й.; Україна, Київ державний реєстр патентів України на корисні моделі 26.11.2018 року

 • Патент на корисну модель 128334 (UA), МПК: А 61 В 17/00. Спосіб пластичного закриття грижових воріт ліофілізованою ксеношкірою/ Дейкало І.М., Махніцький А.В., Бакалюс Р.В. – № u 2018 03874 ; заявл. 10.04.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17.

 • Патент на корисну модель № 118436 «Спосіб фіксації автодермотрансплантата магнітно-мідним адаптером» ; Павлишин А.В., Запорожан С.Й., Чайківський Я.Ф.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 10.08.2017 року

 • Патент на корисну модель № 118503 «Спосіб фіксації автодермотрансплантата срібно-мідним адаптером» ; Павлишин А.В., Запорожан С.Й., Чайківський Я.Ф. Кліщ І.М.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 10.08.2017 року

 • Патент на корисну модель № 120707 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 12, дозуючими пластинами з мідними півкулями»; Павлишин А.В., Запорожан С.Й., Герасимчук П.О. Кліщ І.М.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від10.11.2017 р.

 • Патент на корисну модель № 120708 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 4, дозуючими пластинами з мідними півкулями»; Павлишин А.В., Запорожан С.Й., Герасимчук П.О. Кліщ І.М.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 10.11.2017 р.

 • Патент на корисну модель № 120711 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 6, дозуючими пластинами з мідними півкулями»; Павлишин А.В., Запорожан С.Й., Герасимчук П.О. Кліщ І.М; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від10.11.2017 р.

 • Патент на корисну модель № 120710 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 8, дозуючими пластинами з мідними півкулями»; Павлишин А.В., Запорожан С.Й., Герасимчук П.О. Кліщ І.М; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від10.11.2017 р.

 • Патент на корисну модель № 120081 «Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 9, дозуючими пластинами з мідними півкулями»; Павлишин А.В., Запорожан С.Й., Герасимчук П.О. Кліщ І.М; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від10.11.2017 р.

 • Патент на корисну модель № 113691 «Спосіб моделювання спайкового процесу в черевній порожнині»; Татарчук Л. В. Гнатюк М. С., Буката В.В.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 10.02.2017р.

 • Патент на корисну модель № 118134 Україна, МПК (2017.01) А61В 17/03, А61М 1/00. Спосіб дозування лікарських середників під час імпульсної вакуумної терапії ранових поверхонь / Павлишин А. В., Герасимчук П. О., Фіра Д.Б. – № u 2017 00941 ; заявл. 02.02.2017 ; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14.

 • Патент на корисну модель № 118437 Україна, МПК (2017.01) А61В 17/322, А61F 13/00, A61L 15/00. Цирконієво-мідний адаптер / Павлишин А. В., Герасимчук П. О., Фіра Д.Б. – № u 2017 01585 ; заявл. 20.02.2017 ; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15.

 • Патент на корисну модель № 118730 Україна, МПК (2017.01) А61В 17/03. Цирконієво-мідний адаптер / Павлишин А. В., Герасимчук П. О., Фіра Д.Б. – № u 2017 01646 ; заявл. 20.02.2017 ; опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16.

 • Патент на корисну модель № 120711 Україна, МПК (2017.01) A61L 15/48, А61N 1/30, A61K 31/00, А61P 17/02. Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 6, дозуючими пластинами з мідними півкулями / Павлишин А. В., Герасимчук П. О., Запорожан С.Й., Кліщ І.М. – № u 2017 05873 ; заявл. 12.06.2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.

 • Патент на корисну модель № 120710 Україна, МПК (2017.01) A61L 15/48, А61N 1/30, A61K 31/00, А61P 17/02. Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 8, дозуючими пластинами з мідними півкулями / Павлишин А. В., Кліщ І.М., Герасимчук П. О., Запорожан С.Й.– № u 2017 05872 ; заявл. 12.06.2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.

 • Патент на корисну модель № 120708 Україна, МПК (2017.01) A61L 15/48, А61N 1/30, A61K 31/14, А61P 31/00. Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 4, дозуючими пластинами з мідними півкулями / Павлишин А. В., Кліщ І.М., Запорожан С.Й., Герасимчук П. О.– № u 2017 05870 ; заявл. 12.06.2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.

 • Патент на корисну модель № 120707 Україна, МПК (2017.01) A61L 15/48, А61N 1/30, A61K 31/714, А61P 17/02. Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 12, дозуючими пластинами з мідними півкулями / Павлишин А. В., Кліщ І.М., Герасимчук П. О., Запорожан С.Й.,– № u 2017 05869 ; заявл. 12.06.2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.

 • Патент на корисну модель № 121991 Україна, МПК (2017.01) A61L 15/48, А61N 1/30, A61K 31/00, А61P 17/00. Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 5, дозуючими пластинами з мідними півкулями / Павлишин А. В., Запорожан С.Й., Кліщ І.М., Герасимчук П. О.– № u 2017 06209 ; заявл. 19.06.2017 ; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.

 • Патент на корисну модель № 121081 Україна, МПК (2017.01) A61L 15/48, А61N 1/30, A61K 31/00, А61P 17/00. Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 9, дозуючими пластинами з мідними півкулями / Павлишин А. В., Кліщ І.М., Герасимчук П. О., Запорожан С.Й.– № u 2017 05805 ; заявл. 12.06.2017 ; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22.

 • Патент на корисну модель № 121954 Україна, МПК A61L 15/48, А61N 1/30. Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 8, дозуючими пластинами з мідними півкулями / Павлишин А. В., Кліщ І.М., Герасимчук П. О., Запорожан С.Й.– № u 2017 05803 ; заявл. 12.06.2017 ; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.

 • Патент на корисну модель № 121956 Україна, МПК (2017.01) A61L 15/48, A61L 15/62, А61N 1/30, A61K 31/00. Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 10, дозуючими пластинами з мідними півкулями / Павлишин А. В., Кліщ І.М., Герасимчук П. О., Запорожан С.Й.– № u 2017 05807 ; заявл. 12.06.2017 ; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.

 • Патент на корисну модель № 121957 Україна, МПК (2017.01) A61L 15/48, А61N 1/30, A61K 31/00, А61Р 17/00. Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В 7, дозуючими пластинами з мідними півкулями / Павлишин А. В., Кліщ І.М., Герасимчук П. О., Запорожан С.Й.– № u 2017 05809 ; заявл. 12.06.2017 ; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.

 • Патент на корисну модель №107639 «Спосіб електрохірургічного лікування вузлового зоба за допомогою генератора системи vessel sealing system (Liga sure)»; Дейкало І.М., Боднар Т.В., Боднар П.Я., Павлишин А.В.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 10.06.2016р.

 • Патент на корисну модель № 106270 «Розкладний дренаж для дренування черевної порожнини»; С. Й. Запорожан, І.Є. Герасимюк, А.В. Павлишин, А.В. Гантімуров; Україна, Київ, 25.04.2016 р.

 • Патент на корисну модель № 106357 «Спосіб адаптації автодермотрансплантата силіконовою пластиною з дозуючими отворами»; С.Й. Запорожан, А.В. Павлишин, П.О. Герасимчук, В.Г. Власенко; Україна, Київ, 25.04.2016 р.

 • Патент на корисну модель № 105873 «Спосіб степлерної гемороїдектомії з деартеризацією гемороїдальних вузлів та мукопексією»; Господарський А.Я., Буратинський Р.В., Древніцький Р.С.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 11.04.2016.

 • Патент на корисну модель № 107397 «Спосіб дренування черевної порожнини»; С. Й. Запорожан, І.Є. Герасимюк, А.В. Павлишин, А.В. Гантімуров; України, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 10.06.2016 року

 • Патент на корисну модель № 108470 «Спосіб вакуумної терапії ранової поверхні після автодермопластики»; С. Й. Запорожан, А.В. Павлишин, П.О. Герасимчук, В.Г. Власенко; України, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 25.07.2016 року.

 • Патент на корисну модель № 105633 «Спосіб хірургічного лікування хронічного комбінованого геморою ІІІ-IV стадії»; Дейкало І.М., Господарський А.Я., Буратинський Р.В., Древніцький Р.С.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 25.03.2016.

 • Патент на корисну модель № 105634 «Спосіб формування додаткового кисетного шва при степлерній гемороїдектомії в лікуванні комбінованого геморою IV стадії»; Дейкало І.М., Господарський А.Я., Буратинський Р.В., Древніцький Р.С.; Україна, Київ, державний реєстр патентів України на корисні моделі від 25.03.2016.

 • Патент на корисну модель №107639. Спосіб електрохірургічного лікування вузлового зоба за допомогою генератора системи vessel sealing system (Liga sure). Дейкало І.М., Боднар Т.В., Боднар П.Я., Павлишин А.В. 2016р.

 • Патент на корисну модель № 105633. Спосіб хірургічного лікування хронічного комбінованого геморою ІІІ – IV стадії. Дейкало І.М., Господарський А.Я., Буратинський Р.В., Древніцький Р.С. 2016р.

 • Патент на корисну модель № 105634. Спосіб формування додаткового кисетного шва при степлерній гемороїдектомії в лікуванні комбінованого геморою IV стадії. Дейкало І.М., Господарський А.Я., Буратинський Р.В., Древніцький Р.С. 2016р.

 • Патент на корисну модель № 105632 Україна, МПК (2016.01) А 61 В 17/00. Силіконова адаптаційна пластина з можливістю дозувати діючу речовину / Павлишин А. В., Герасимчук П. О., Власенко В. Г. – № u 2015 09965 ; заявл. 12.10.2015 ; опубл. 25.03.2016, Бюл. № 6.

 • Патент на корисну модель № 96669. Спосіб візуального післяопераційного контролю прооперованих органів черевної порожнини. Дейкало І. М., Павлишин А.В., Буката В.В. 2015р.

 • Патент на корисну модель № 97321. Пристрій для візуального післяопераційного контролю прооперованих органів черевної порожнини. Дейкало І. М., Павлишин А.В., Буката В.В. 2015р

 • Патент на корисну модель № 106357 Україна, МПК (2016.01) А61F 2/00, A61F 13/0), A61B 17/00. Спосіб адаптації автодермотрансплантанта силіконовою пластиноюз дозуючими отворами / Павлишин А. В., Запорожан С.Й., Герасимчук П. О., Власенко В. Г. – № u 2015 09980 ; заявл. 13.10.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

 • Патент на корисну модель № 108470 Україна, МПК (2016.01) А61В 90/14, А61В 17/03, А61В 17/66. Спосіб вакуумної терапії ранової поверхні після автодермопластики / Власенко В. Г., Павлишин А. В., Герасимчук П. О., Запорожан С.Й – № u 2015 09977 ; заявл. 13.10.2015 ; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14.

 • Патент на корисну модель № 96669 Спосіб візуального післяопераційного контролю прооперованих органів черевної порожнини. Буката В.В., Павлишин А.В. Дейкало І. М. Опбл. 10.02.2015р.

 • Патент на корисну модель № 97321. Пристрій для візуального післяопераційного контролю прооперованих органів черевної порожнини. Буката В.В., Павлишин А.В. Дейкало І. М. Опбл. 10.03.2015р.

 • Патент на корисну модель №83956. Дейкало І.М. Павлишин А.В. Спосіб обробки грижового мішка при прямих пахових грижах. Дейкало І.М., Павлишин А.В. 2013р.

 • Патент на корисну модель № 77350 Україна, МПК А61В 17/322 (206.01) Силіконова камера з отвором / Власенко В.Г., Кісіль П.В., Павлишин А.В., Герасимчук П.О.- № u2012 09327; заявл. 30.07.2012; опубл. 11.02.2013, Бюл. № 2

 • Патент на корисну модель № 72072 Україна, МПК (2012.01) Н03Н 21/00. Срібно-цирконієвий адаптер / Павлишин А.В., Фіра Д.Б., Герасимчук П.О., Кісіль П.В.- № u 2011 15034; заявл. 19.12.2011; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15.

 • Патент на корисну модель № 72016 Україна, МПК (2012.01) А61В 17/00. Силіконовий адаптер / Павлишин А.В., Фіра Д.Б., Герасимчук П.О. - № u 2011 13080; заявл. 07.11.2011; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15.

 • Патент на корисну модель № 69822 Україна, МПК (2012.01) А61В 17/00. Спосіб адаптації / Павлишин А.В., Фіра Д.Б., Герасимчук П.О., Кісіль П.В.- № u 2011 13908; заявл. 25.11.2011; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9.

 • Патент на корисну модель №49640. Спосіб герніопластики пупкової грижі. Дейкало І.М. 2010р.

 • ДП 9055. Спосіб інтраопераційної діагностики складних пахових і стегнових гриж. Шідловський В.О., Дейкало І.М. 2005р.

 • Патент на корисну модель № 5721 А. Спосіб резекції щитоподібної залози. Шідловський В.О., Дейкало І.М. 2003р.

 • Патент на корисну модель № 35689 А. Спосіб медикаментозної корекції організму у хворих на тиреоїдний зоб ентеральним синдромом. Шідловський В.О., Чонка І.І., Дейкало І.М. 2001р.