Фіра Дмитро Богданович

В 2003 році закінчив Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського.

В 2003 – 2005 роках навчався у магістратурі при кафедрі хірургії ФПО на базі Тернопільської міської комунальної лікарні №2. В цей період за сумісництвом працював викладачем медсестринства в неврології у коледжі «Аверс».

В 2005 році працював викладачем хірургії Кременецького медичного коледжу ім. Арсена Річинського.

В 2005-2006рр. – викладачем хірургії приватного Вищого закладу «Медичний коледж».

В 2006р. - 2010р. навчався в аспірантурі на кафедрі хірургії з урологією та анестезіологією №1 Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського».

Кандидат медичних наук з 2010 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Профілактика тромбоемболічних ускладнень при виконанні лапароскопічної холецистектомії на фоні патології вен нижніх кінцівок» - за спеціальністю хірургія.

В 2010р. - 2014р. працював асистентом кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, травматологією та ортопедією.

В 2014-2015рр. – асистентом кафедри, завучем військово-польової та амбулаторної хірургії на базі Тернопільської міської комунальної клінічної лікарні швидкої допомоги.

Вчене звання доцента присвоєно в 2015 році.

В 2015 року працював доцентом кафедри хірургії №2 Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського,

З 2016 року – працює на посаді доцента, завучем кафедри загальної хірургії.

Висококваліфікований спеціаліст. Хірург першої категорії.

Напрямки наукової діяльності та сфера наукових інтересів:

Оптимізація та сучасні підходи до хірургічного лікування хворих з синдромом діабетичної ступні.

Особливості перебігу ранового процесу за умов впливу негативного тиску (ВАК-терапія ран).

Шляхи профілактики тромбоемболічних ускладнень при виконанні оперативних втручань за умов коморбідності.

Є автором 38 наукових робіт та 11 патентів на корисну модель.

Співавтор підручника «Загальна хірургія» за редакцією проф. П.О. Герасимчука (2019).

Сфера хірургічних інтересів: гнійно-септична, загальна та абдомінальна хірургія.

Учасник багатьох наукових конгресів з актуальних питань хірургії. Неодноразовий делегат з’їздів хірургів України.