Фіра Дмитро Богданович

Освіта:

У 1997р. вступив до Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського, яку закінчив з відзнакою в 2003 році і отримав повну медичну освіту за спеціальністю «лікувальна справа». Після здобуття вищої освіти навчався у магістратурі при кафедрі хірургії ФПО на базі Тернопільської міської комунальної лікарні №2. В цей період за сумісництвом працював викладачем медсестринства в неврології у коледжі «Аверс».

В 2005 році працював викладачем хірургії Кременецького медичного коледжу ім. Арсена Річинського.

В 2005-2006рр. – викладачем хірургії приватного Вищого закладу «Медичний коледж».

З 2006р. по 2010р. навчався в аспірантурі на кафедрі хірургії з урологією та анестезіологією №1 Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського».

У 2010 році під керівництвом доцента Ковальчука О.Л. успішно захистив дисертаційну роботу «Профілактика тромбоемболічних ускладнень при виконанні лапароскопічної холецистектомії на фоні патології вен нижніх кінцівок» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

З 2010р. по 2014р.працював асистентом кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, травматологією та ортопедією.

Протягом 2014-2015рр. – асистентом кафедри, завучем військово-польової та амбулаторної хірургії на базі Тернопільської міської комунальної клінічної лікарні швидкої допомоги.

З 2015 року працює доцентом кафедри хірургії №2 Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, з липня 2016 року - кафедри загальної хірургії. Продовжує вдосконалювати свої знання та практичні навики в галузі гнійно-септичної хірургії та хірургії біліарного тракту, освоює нові методи лапароскопічних оперативних втручань.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • гнійно-септична хірургія;
  • лапароскопічна та ургентна хірургія при патології органів черевної порожнини.

Наукові публікації та рейтинги: Є автором 7 патентів на винахід та 21 науково-практичних публікацій.