Герасимчук Петро Олександрович

Освіта:

П.О. Герасимчук народився 29 листопада 1963 р. в м. Тернополі. В 1980 р. закінчив середню школу № :, в 1986 р. – Тернопільський медичний інститут. Після закінчення інституту та інтернатури з 1997 по 1990 рр. працював лікарем-хірургом в Шумській районній лікарні Тернопільської області.

В 1990 р. П.О Герасимчук вступив до клінічної ординатури, після закінчення якої в 1992р. працював старшим лаборантом, а з 1993 р. – асистентом кафедри загальної хірургії Тернопільського медичного інституту. В 1993 р. під керівництвом професора В.О. Шідловського захистив кандидатську дисертацію “Функція вилочкової залози та імунні реакції у хворих на ендемічний зоб та тироідит Хашимото на етапах хірургічного лікування”. В 2003 році отримав вчене звання доцента кафедри загальної хірургії. В 2004 р. під керівництвом професора М.О. Ляпіса захистив докторську дисертацію на тему “Синдром стопи діабетика. Клініка, діагностика, лікування”. В 2005 р. отримав науковий ступінь доктора медичних наук, а в 2006 р. – вчене звання професора кафедри.

В 2014-2015 рр. очолював кафедру військово-польової та амбулаторної хірргії ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського. 3 2015 професор кафедри загальної та малоінвазивної хірургії вищевказаного вузу, з липня 2016 року - професор кафедри загальної хірургії.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • гостра та планова хірургія органів черевної порожнини;
  • гнійно-септична хірургія;
  • синдром діабетичної стопи.

Наукові публікації та рейтинги:

Автор та співавтор 129 друкованих робіт, з яких 2 монографії, 1 методичні рекомендації, 121 робота наукового та методичного характеру, 1 деклараційний патентна винахід та 4 патенти України на корисну модель в глузі медицини.