Герасимчук Петро Олександрович

В 1986 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут.

В 1986 – 87 роках навчався в інтернатурі з хірургії на базі Тернопільської міської лікарні № 1.

З 1987 р по 1990 рік працював лікарем-хірургом Шумської центральної районної лікарні.

З 1990 по 1992 рік навчався в клінічній ординатурі з хірургії.

Кандидат медичних наук з 1993 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Функція вилочкової залози та імунні реакції у хворих на ендемічний зоб та тиреоїдит Хашимото на етапах хірургічного лікування» - за спеціальністю хірургія.

Вчене звання доцента присвоєно в 2003 році.

Доктор медичних наук з 2005 року.

Докторська дисертація на тему: « Синдром стопи діабетика. Клініка, діагностика, лікування» - за спеціальністю хірургія.

Вчене звання професора присвоєно у 2007 році.

Хірург вищої категорії.

Напрямки наукової діяльності та сфера наукових інтересів:

Особливості перебігу ранового процесу у хворих на синдром діабетичної стопи.

Хірургічне лікування хворих на синдром діабетичної стопи.

Оптимізація лікування хворих на анаеробну неклостридіальну інфекцію.

Хірургічні питання гнійно-септичної хірургії.

Підготував 3-х кандидатів медичних наук за спеціальністю хірургія.

Є автором 146 наукових робіт, одного Деклараційного патенту України на винахід, та 27 патентів України на корисну модель.

Співавтор підручників «Загальна хірургія» (2018р.), англомовне видання (2019р.) (м. Вінниця), підручника «Загальна хірургія» (2020р.) (м. Тернопіль).

Співавтор навчальних посібників «Пропедевтика хірургічних захворювань» (1994 р.), «Методика обстеження хірургічного хворого» (2000р.).

Співавтор монографій «Проблеми остеопорозу» (2002р.) та «Синдром стопи діабетика» (2001р.).

Співавтор методичних рекомендацій «Синдром стопи діабетика. Клініка, діагностика, лікування, профілактика» (1999 р.).

Сфера хірургічних інтересів : загальна, абдомінальна, гнійно-септична хірургія.

Учасник багатьох наукових конференцій з актуальних питань хірургії. Делегат XX, XXI, XXII з’їздів хірургів України.

Наснагу для хірургічної та наукової діяльності черпає від спілкування з природою. Найбільше захоплення – рибальство.