Підручники та посібники

Співробітниками кафедри видано підручник "Хірургія" за редакцією Л.Я. Ковальчука, Тернопіль, Укрмедкнига 2010