Підручники, видані викладачами кафедри:

  • S.D. Khimich, M.D. Zheliba. General Surgery. Медицина, 2019.- 534 с.
  • Хіміч С.Д., Желіба М.Д. Загальна хірургія. Медицина, 2018. - 534 с.
  • Желіба М.Д., Хіміч С.Д., Герич І.Д. та ін. Загальна хірургія. K.: ВСВ Медицина, 2010. — 448 с.
  • Ковальчук Л.Я. Хірургія Підручник. - Тернопіль : ТДМУ, 2010. - 1056 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

  • Павловський І.М., Шідловський О.В.Післяопераційний рецидивний зоб Тернопіль : ТДМУ, 2010. - 218 с.
  • Іващук Л.Ю. С.М. Онишкевич. Валеологія. Навчальна книга „Богдан”, 2010р, 398с . Гриф МОН України (лист 1/11 – 3603 від 30.04.2010), 398с.
  • Тиреоїдна хірургія. Посібник. За ред. С.Й.Рибакова, В.О.Шідловського,І.В.Комісаренка, М.П.Павловського Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2008.
  • Methods of examination of the surgical patient, Ляпіс.М.О,, Кушнір.Р.Я,, Полоус.Ю.М, та інші,всього 9 осіб, Навчальний посібник англ.мовою. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2004
  • Йодний дефіцит і йододефіцитні захворювання. В.О.Шідловський О.В.Шідловський. Посібник для лікарів. Київ. 2004. 68 с.
  • Методика обстеження хірургічного хворого /Під ред.проф.. М.О.Ляпіса, Полоус.Ю.М, Лойко.І.К, Кушнір.Р.Я та інші,всього 9 осіб , Навчальний посібних. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2000