Наукові публікації доцента А.В. Павлишин

 • Pavlyshyn A., Tverdohlib V., Volotovska N., Nesteruk S. Scientific and theoretical principles of interactive learning in higher educational institutions // Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka wydanie specjalne. Warszawa 2021. P. 9 - 11.

 • Pavlyshyn A., Mysak A., Volotovska N. Modern technologies of interactive learning in higher educational institutions // Science, research, development #42. Burgas (Bulgaria) 2021. P. 8 - 9.

 • Pavlyshyn A., Surman H. Amplitude-frequency index as important prognostic criteria for determining the state of the cardiovascular system // Science, research, development #41. Belgrade 2021. P. 13 - 15.

 • Pavlyshyn A., Lukianenko V. “Khai-medica” reocom as an effective method for diagnosis of cardiovascular diseases // Science, research, development #43. Ченстохова PL\ Czestochowa 2021. P. 8 - 10.

 • Pavlyshyn A., Kopytchak S. “Rheographic index and blumberger’s coefficient as diagnostic criteria // Science, research, development #43. Ченстохова PL\ Czestochowa 2021. P. 20 - 22.

 • Павлишин А., Краснокуцький А. Пристрій для фіксації аутотрансплантата та його застосування // Science, research, development #45 Poznan 2021. P. 17 - 19.

 • Бенедикт В.В., Гнатюк М.С., Павлишин А.В., Продан А.М. Пролонговане знечулення при хірургічному лікуванні пахвинних гриж // Science, research, development #45 Poznan 2021. P. 9 - 11.

 • Герасимчук П.О., Фіра Д.Б., Павлишин А.В. Медико-соціальні та економічні питання в лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи // Лікарська справа. – 2020. - №3-4. – С. 42-48.

 • Павлишин А.В., Машталір А.І., Волотовська Н.В. Спосіб аудіо-візуального підсилення та фракційної подачі інформації під час дистанційного навчання // Матеріали науково-методичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу». – Івано-Франківськ. – 18 вересня 2020.- С. 151

 • Павлишин А.В., Триснюк В.М., Курило А.В., Голован Ю.М. Комплекс наносенсорної діагностики іритантних газів//Матеріали конференції «Science, research, development». – Krakow.- 30-31.03.2020. – С. 65-67

 • Pavlyshyn A., Kovalchuk A., Medvid I., Babii M. Laminar pneumatic protection with pneumatic helmet mobile concept-model from viral (covid-19), bacterial and toxic agents//Матеріали конференції «Science, research, development». – Rotterdam.- 29-30.06.2020. – С. 43-45

 • Павлишин А.В., Бойчук А.В., Верещагіна Т. В. Особливості лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку//Матеріали конференції «Science, research, development». – Czestochowa.- 29-30.06.2020. – С. 13-15

 • Павлишин А.В., Твердохліб В.В., Футуйма Ю. М., Смачило І.І., Якимчук О.А., Нестерук С.О. Спеціалізовані системи для дистанційної медицини//Матеріали конференції «Science, research, development». – Berlin.- 30-31.01.2020. – С. 55

 • Павлишин А.В., Цвях А. І., Костюк В. П., Господарський А.Я. Переваги та недоліки телемедичної допомоги//Матеріали конференції «Science, research, development». – Rotterdam.- 30-31.03.2019. – С. 36-38

 • Павлишин А.В., Цвях А. І., Костюк В. П., Господарський А.Я. Канали зв’ язку телемедичної допомоги//Матеріали конференції «Science, research, development». – Rotterdam.- 30-31.03.2019. – С. 39-42

 • Павлишин А.В., Цвях А. І., Бабій М. П., Господарський А.Я. Відеокомплекси дистанційної медичної допомоги//Матеріали конференції «Science, research, development». – Belgrade.- 30-31.05.2019. – С. 64-66

 • Павлишин А.В., Цвях А. І., Бабій М. П., Господарський А.Я. Телемедичний моніторинг і експрес діагностика //Матеріали конференції «Science, research, development». – Belgrade.- 30-31.05.2019. – С. 67-69

 • Павлишин А.В., Твердохліб В.В., Нестерук С.О., Смачило І.І. Медіазасоби дистанційної телемедичної допомоги//Матеріали конференції «Science, research, development». – Republic of Malta.- 30-31.07.2019. – С. 58-60

 • Павлишин А.В., Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Смачило І.І., Бурак А.Є. Особливості хірургічної обробки та фіксації шкірного клаптя після малих ампутацій у хворих з синдромом стопи діабетика // Львівський медичний часопис.AML – 2018.- Том 24, №2 – С. 28-33

 • Павлишин А.В., Лупенко С.А., Сверстюк А.С. Методології організації клінічних випробувань ефективності та безпечності китайської образної медицини в контексті доказової медицини// Медична інформатика та інженерія. – 2018.-№ 2 (42). – p.52-61.DOI: https://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2018.2.9295/

 • Герасимчук П.О., Фіра Д.Б., Шідловський В.О., Павлишин А.В. Вакуумна терапія в підготовці ран до автодермопластики у хворих на синдром діабетичної стопи// Сучасні медичні технології. – 2018.- № 1 (36). – С.18-22

 • Герасимчук П.О.,Фіра Д.Б.,Дейкало І.М.,Запорожан С.Й., Павлишин А.В. Результати лікування ранових дефектів у хворих на синдром діабетичної стопи з використанням вакуумної терапії//Сучасні медичні технології. – 2018.- № 4. – С.30-35

 • Герасимчук П.О., Фіра Д.Б., Павлишин А.В., Використання вакуум-терапії на етапах хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи//Клінічна хірургія. - 2017. - № 2. - С. 16-18

 • Герасимчук П.О., Фіра Д.Б., Павлишин А.В Поєднане використання вакуумної терапії і аутодермопластики в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи//Харківська хірургічна школа. - 2017. - № 1(82). - С. 50-54

 • Lupenko S. A., Pavlyshyn A.V., Orobchuk O. R. Conceptual Fundamentals for Ontological Simulation of Chinese Image Medicine as a Promising Component of Integrative Medicine// Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, V(15), Issue: 140, 2017-С.28-32

 • Павлишин А.В. Особливості впливу вакуумної терапії на динаміку клінічної картини ранових дефектів у хворих на синдром стопи діабетика// Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- 2017. - № 3.- С. 117-121;

 • Павлишин А.В., Лупенко С.А. Методології організації клінічних випробувань ефективності та безпечності китайської образної медицини в контексті доказової медицини// Медична інформатика та інженерія. – 2018.-№ 2 (42). – С.52-61.DOI: https://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2018.2.9295.

 • Павлишин А.В. Оптимізація алгоритмів надання першої допомоги постраждалим в умовах військових конфліктів та антитерористичних операцій в структурі викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності людини»//Колективна монографія. Якість університетської освіти. Тернопіль - 2016р.- С. 490–511