Наукова робота

Сфера наукових інтересів колективу кафедри

Сфера наукових інтересів кафедри торкається питань ендокринної хірургії, гнійно-септичної хірургії, синдрому діабетичної стопи, невідкладної хірургії органів черевної порожнини, хірургічного лікування патології органів черевної порожнини за допомогою лапароскопічних втручань.

Вивчаються питання оптимізації лікування хворих з хірургічними захворюваннями щитоподібної залози: зоб, гiперпаратиреоз, доброякiснi i злоякiснi пухлини надниркових залоз. Розробляються диференцiйовані пiдходи до патогенетично-обгрунтованого лiкування хворих на синдром стопи дiабетика. Проводиться вивчення особливостей перебігу гострих гнійно-запальних процесів м’яких тканин на тлі цукрового діабету. Вивчаються питання оптимізації лікувальної тактики у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами шляхом ендоскопічного гемостазу. Розробляються технологiї виготовлення i застосування ксенодермотрансплантатiв у лiкуваннi обпечених хворих, та при ранових дефектах іншої етіології. Продовжується вивчення питань комплексного хірургічного лікування хворих на гострий абдомінальний сепсис. Вивчається ефективність екстракорпоральних методів детоксикації у комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит.

На кафедрі виконуються науково-дослідні роботи:Клініко-експериментальне обґрунтування ефективності гемостазу та дисекції тканин високочастотним струмом у хірургічному лікуванні хворих на вузловий та токсичний зоби”.

Комплексом клінічних і експериментальних досліджень поглиблені та доповнені наукові знання стосовно доцільності та ефективності застосування високочастотного струму з метою дисекції тканин та гемостазу в хірургічній практиці. Зокрема в хірургії щитовидної залози, гістологічно і морфометрично стверджено, що застосування LigaSure спричиняє утворення «коагуляційної пломби», що забезпечує надійний гемостаз. Вперше морфологічно встановлені особливості структурного ремоделювання щитовидної залози в ділянці безпосереднього впливу високочастотного струму, у перифокальній, та віддаленій ділянках за умов застосування технології LigaSure. Уперше динамічним морфологічним аналізом загоєння ран, при яких з метою зупинки кровотечі використовувались різні методи, встановлені переваги використання термічного фактору в тиреоїдній хірургії над лігуванням судин атравматичною ниткою. Уперше клінічним дослідженням встановлено, що за умов гемостазу технологією LigaSure, порівняно із класичним гемостазом зменшуються тривалість хірургічного втручання, рівень крововтрати, кількість післяопераційних ускладнень, тривалість перебування хворого у стаціонарі, покращення косметичного ефекту за рахунок зменшення величини хірургічного доступу.

“Лапароскопічні технології в діагностиці та лікуванні гострої спайкової кишкової непрохідності”.

Результати досліджень дозволять покращити лікування хворих з гострою спайковою кишковою непрохідністю шляхом ранньої діагностики та застосування лапароскопічних технологій в лікуванні. Буде розроблено та апробовано метод контролю розвитку спайок та методи профілактики розвитку рецидивів гострої спайкової кишкової непрохідності з використанням місцевих бар’єрних розчинів.

Основнi науковi здобутки кафедри

Колективом кафедри загальної хірургії розроблено та впроваджено в практику ряд способів та методик лікування й діагностики патології щитоподібної залози, ускладнень цукрового діабету, виразкових гастродуоденальних кровотеч, опікової травми, важкої травми м’яких тканин кінцівок, зокрема:

· пристрій для ранньої діагностики рецидивів кровотеч

· спосіб фасціотомії при компартмент синдромі

· спосіб лікування та профілактики рецидиву кровотечi при невиразкових ураженнях шлунково-кишкового тракту

· спосіб прогнозування рецидиву кровотечі у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами

· методика інтраопераційної діагностики складних пахових гриж

· метод пластики пупкової кили та модифікація герніопластики прямих пахових гриж

· спосiб виготовлення ксенодермотрансплантантів

· спосіб визначення індивідуальної толерантності до полімерного

імплантату

· розроблено спосіб хірургічної дермопластики

· запатентовано одноразовий дерматом оригінальної конструкції

· розроблено спосіб ідентифікації поворотного гортанного нерва

· спосіб лікування гострого панкреатиту

· спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції при гострих

запальних захворюваннях

· розроблено оригінальну методику проведеня аутодермотрансплантації за допомогою рельєфного шкірного клаптя

· розроблені оригінальні силіконові фіксатори шкірних трансплантантів

· впроваджено методики гемостазу та дисекції тканин високочастотним струмом у хірургічному лікуванні хворих на вузловий та токсичний зоби

· оптимізовано методику використання вакуумної терапії в лікуванні ран

За останнi 5 рокiв на кафедрі загальної хірургії підготовлено та захищено 1 докторську дисертацію та 5 кандидатських дисертацій, видано два посібники та підручник, опубліковано близько 80 наукових праць.

На даний час на кафедрі виконується 4 кандидатські дисертації.