ВАС ВІТАЄ КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХIРУРГIЇ

Кафедра загальної хiрургiї є педагогічно-науковим підрозділом медичного факультету Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. Головним завданням кафедри є підготовка майбутніх лікарів за принципами вітчизняної медицини та європейськими стандартами.

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Адреса: вул. Шпитальна, 2, Тернопiль, 46001

Тел. (0352) 250647, (0352) 250647, (0352) 525350

База кафедри – хiрургiчний вiддiл, вiддiл реанiмацiї i iнтенсивної терапiї

Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги

Штат кафедри: 4 професори, 7 доцентів, 2 асистенти, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

    • для 3-го курсу: “Загальна хірургія”;
    • для 3-го курсу: "Сестринська практика";
    • для 2-го курсу: "Догляд за хворими";
    • для 6-го курсу: "Трансфузіологія"

На кафедрі навчаються :

    • студенти медичного факультету ;
    • студенти факультету іноземних студентів;
    • студенти стоматологічного факультету

За спеціальностями:

    • "лікувальна справа" (ІІ, ІІІ, VІ курс);

За формою навчання:

    • очна.