Вас вітає кафедра загальної хірургії !

Штат кафедри: 4 професори, 6 доцентів, 2 асистенти, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

    • для 2-го курсу: "Догляд за хворими";

    • для 2-го курсу: “Актуальні питання загальної хірургії”;

    • для 2-го курсу: “Гостра хірургічна патологія”;

    • для 3-го курсу: “Загальна хірургія”;

    • для 3-го курсу: "Сестринська практика";

    • для 5-го курсу: "Актуальні питання пластичної хірургії та регенеративної медицини (курс за вибором)";

    • для 6-го курсу: "Актуальні питання гематології та трансфузіології"

На кафедрі навчаються студенти :

    • медичного факультету ;

    • факультету іноземних студентів;

    • стоматологічного факультету;

    • ННІ медсестринства

За спеціальностями:

    • "медицина" (ІІ курс, ІІІ курс);

    • "стоматологія" (ІІ курс);

    • "парамедик" (ІІ курс);

    • "лікувальна справа" (VІ курс)

За формою навчання:

    • очна.