Наукові публікації доцента Д.В. Осадчука

 • І.М.Дейкало, Д.В.Осадчук, О.І.Карел, М.Б.Ганджалас. Малоінвазивні технології у лікуванні холедохолітіазу ускладненого холангітом та біліарним сепсисом// Сучасні медичні технології. – 2019. – №3. - С. 37-41
 • H.I.Falfushynska, O. I. Horyn, V. V. Khoma, G. V. Tereshchuk, D.V.Osadchuk, N. I. Rusnak, O. B. Stoliar. Evaluation of metallothioneins, oxidative stress and signs of cytotoxicity in young obese women// Ukr. Biochem. J., 2018, Vol. 90, N 5
 • Oleksandr V. Shidlovskyi, Mykhailo I. Sheremet , Viktor O. Shidlovskyi,Petro O. Gerasymchuk, Andriy J. Hospodarskyi Dmytro V. Osadchuk, Andrii V. Chornomydz, Viktoriia V. Kravtsiv, Nina P. Tkachuk,Oleksandr Dmytro V. Osadchuk V. Bilookyi. Changes in the vulnerability of clinicalManifestations of thyrotoxic cardiomyopathy indicators of remote results of surgical Treatment in patients with toxic goiter// Archives of the Balkan Medical Union Copyright 2018 Balkan Medical Union vol. 53, no. 2, pp. 217-223. June 2018
 • I.M. Deikalo, D.V.Osadchuk, O.I. Karel, V.M. Lipsky. Випадок казуїстичного перебігу гострого деструктивного холециститу в поєднанні з холедохолітіазом//Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука. 2018. - №1. – С.97-98
 • І.М. Deykalo, О.І. Каrel, D.V.Osadchuk, А.V. Маkhnitskyi, L.R. Nazarko. Гостра жовчнокам’яна непрохідність тонкої кишки// Klinicheskaia khirurgiia, 2018. № 85(1) - С. 79-80.
 • И.Н. Дейкало, Д.В.Осадчук, О.И. Карел. Алгоритм диагностики и малоинвазивного лечения механической желтухи// Гепатология и гастроентерология. 2018 - №1. – С. 75-79.
 • І.М. Deykalo, О.І. Каrel, D.V.Osadchuk, А.V. Маknitskyi, L.R. Nazarko. Cиндром Бувере// Klinicheskaia khirurgiia, 2017. № 12 - С. 78-79.
 • І.М. Дейкало, Д.В.Осадчук, Буката В.В. Лапароскопія в лікуванні гострої спайкової тонкокишкової непрохідності// Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2017. - 16 (4), - С. 71-73.
 • Д.В.Осадчук,Л.Ю. Іващук, Б.М. Майка. Шляхи профілактики тромбоемболічних ускладнень у травматологічних хворих// Шпитальна хірургія. – 2017. - №1. – С.85 – 90.
 • І.М. Дейкало, О.І. Карел, Д.В.Осадчук, Л.Р. Назарко. Досвід хірургічного лікуванняхворих із синдромом біліарної обструкції в лікарні швидкої допомоги// Вісник Вінницького національного медичного університету, - 2017. - 21, № 1 (1). - С. 100-104
 • Д.В.Осадчук, А.В. Чорномидз. Досвід лікування гострого деструктивного панкреатиту// Буковинський медичний вісник, 2016. 20,№ 2. – С. 235-240
 • Д.В.Осадчук,А.В. Чорномидз. Особливості діагностики та лікування гострого панкреатиту у хворих похилого й старечого віку// Клінічна хірургія. - 2016. - № 4. - С. 21–24.
 • Дейкало І.М. Буката В.В. Д.В.Осадчук, Переваги та небезпеки лапароскопічної хірургії гострої спайкової кишкової непрохідності// Одеський медичний Журнал.№2. – 2015р. – с.50-52
 • В.Й. Вітрук, Д.В.Осадчук, Ю.А. Малевич, В.В. Васильєв. Зв’язок гіперплазії передміхурової залози у поєднанні з каменями вивідних протоків із простатичною інтраепітеліальною неоплазією високого ризику та раком передміхурової залози// Клінічна онкологія. . – 2015. – Спец. випуск. – С. 39.
 • О.С. Федорук, В.Й. Вітрук, Ю.А. Малевич, Д.В.Осадчук, В.В. Васильєв. Трансуретральна резекція при об’ємі доброякісної гіперплазії передміхурової залози більше 80 см3 // Клінічна онкологія. . – 2015. – Спец. випуск. – С. 34
 • Дейкало І.М. Буката В.В.Осадчук,Д.В. Привроцький В.М. Можливості лапароскопії в хірургічному лікуванні гострої тонкокишкової непрохідності// Матеріали XV конгресу СФУЛТ м.Чернівці 16-18 жовтня 2014року
 • Дейкало І.М. Д.В.Осадчук Василюк Л.В. Гострий біліарний ілеус – нестандартна ситуація в ургентній абдомінальній хірургії// Український науково-практичний журнал «Шпитальна хірургія», 2013. – Т.2 – С.65-67
 • О.В. Шідловський Г.І. Фальфушинська Д.В.Осадчук Інтратиреоїдний йод у хворих на однобічний ендемічний вузловий колоїдний зоб// ISSN 1680-1466 «Ендокринологія» 2013, т.18, ст.. 11-15
 • А. В. Шидловский, И. М. Дейкало, В. А. Шидловский, Д.В.Осадчук, О. И. Пелешок. Сравнительная оценка результатов операций на щитовидной железе, выполненных традиционным методом и с использованием технологии Liga Sure// Сучасні медичні технології. – 2013. – № 3. – С. 235–237.
 • О.В. Шідловський М.С.Гнатюк Д.В.Осадчук, Патоморфологічні зміни в паренхімі щитоподібної залози і вибір обсягу операції при однобічному вузловому колоїдному йододефіцитному зобі// Льв.Мед.часопис. – 2012. – Т.18, - С. 17-23
 • О.В. Шідловський В.О. Шідловський М.С.Гнатюк. Д.В.Осадчук, Критерии выбора обьема операции при йододефицитном узловом коллоидном зобе// Современные аспекты хирургической эндокринологии: материалы II Укр.-Росс.симп. – Харьков, 2011. – с.489-493
 • О.В. Шідловський В.О. Шідловський Д.В.Осадчук, І.М.Павловський. Критерії вибору об’єму операції при вузловому колоїдному йододефіцитному зобі// Український журна хірургії. – 2011.-№1,С. – 30-37.
 • Фальфушинська Г. І.Гнатишина Л. Л.Осадчук Д.В. Столяр О. Б. Металодепонуюча функція та антиоксидантні властивості щитоподібної залози людей, хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб// Український біохімічний журнал. - 2011. - Т. 83, № 6. - С. 92-97.
 • О. В. Шідловський, Павловський, В. О. Шідловський. Д.В.Осадчук, Профілактика післяопераційних рецидивів вузлового колоїдного зоба після гемітиреоїдектомії// Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 4 (61). – С. 95–98.
 • В. О. Шідловський, О. В. Шідловський. Д.В.Осадчук, Інтратиреоїдний йод при вузловому колоїдному зобі// Ендокринологія. – 2010. – Т. 15, № 2. – C. 354–355.
 • М.С. Гнатюк, О.В.Шідловський, В.О.Шідловський Д.В.Осадчук. Морфологічні зміни тканини щитоподібної залози у хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб// Шпитальна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 34–39
 • О.В. Шідловський . Д.В.Осадчук, Хірургічне лікування і післяопераційна реабілітація хворих на вузловий колоїдний зоб в умовах йодного дефіциту// Шпитальна хірургія. – 2009. – № 3. – С. 89–93.
 • Д.В.Осадчук. Патоморфологічні зміни тиреоїдної тканини у хворих на вузловий колоїдний зоб в ендемічному регіоні// Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 3. – С. 50–53.
 • В.О.Шідловський, О.В.Шідловський, Д.В.Осадчук, М. Я. Стасів. Морфологічні трансформації щитоподібної залози та інтратиреоїдний йод – визначальні чинники поопераційних рецидивів вузлового колоїдного зоба// Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2009. – Т. 27, № 2 – С. 59–61.
 • В.О.Шідловський, О.В. Шідловський, Д.В.Осадчук, Морфологічні зміни щитоподібної залози та рівень інтратиреоїдного йоду паранодулярної тканини у хворих на вузловий колоїдний зоб// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 1. – С. 127–129.
 • Д.В.Осадчук. Клініко-морфологічне обгрунтування вибору об’єму оперативного лікування хворих на вузловий колоїдний зоб// XII міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 31 березня – 2 квітня 2008 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2008. – С. 53.
 • А. В. Шидловский, В. А. Шидловский,Д.В.Осадчук , Хирургическое лечение больных токсическим зобом// Современные аспекты хирургической эндокринологии : 16 Российский Дсимпозиум по хирургической эндокринологии : материалы симп. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2007. – С. 271–273.
 • В.О.Шідловський, О.В.Шідловський, І.М. Дейкало,Р.Д. Левчук. Д.В.Осадчук. Хірургічне лікування осіб похилого та старечого віку, хворих на токсичний зоб // Матеріали VII з’їзду ендокринологів України. – Київ: Ендокринологія. – 2007. – Т. 12. – С. 323. – (Додаток).
 • А.В.Шидловский, В.А.Шидловский. Хирургическое лечение больных токсическим зобом// Современные аспекты хирургической эндокринологии: Материалы XVI Российского симпозиума по хирургической эндокринологии. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. – С. 52-55.
 • В.О.Шідловський, І.М. Дейкало, О.В. Шідловський. Йодурія у пацієнтів із патологією щитоподібної залози у регіоні йодного дефіциту// Вісник наукових досліджень. Тернопіль 2005. - №1, с. 44-46.
 • В.О.Шідловський, І.М. Дейкало, О.В. Шідловський. Екскреція йоду у хворих з патологією щитоподібної залози// Буковинський медичний вісник. Чернівці 2004. – Том 8, № 3-4, с.236-238.