Наукові публікації доцента Д.В. Осадчука

 • Osadchuk D.V., Karel O.I., Deikalo I.M., Falfushynska H.I. The effectiveness and biosafety of diatrizoate contrast media in complicated cholelithiasis. Polish Medical Journal.2022, Tom L, Nr 296:102-109.

 • Deikalo I.M., Osadchuk D.V., Karel O.I., Handzhalas M.B. Minimally-invasive technologies in the treatment of choledocholithiasis complicated by purulent cholangitis. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(2):317-334.

 • Dyvak M., Dyvak A., Osadchuk D. Information Technology for Recurrent Laryngeal Nerve Identification with Adaptive Adjustment of the Electrophysiological Method // Advanced computer information technologies acit’2020 // Deggendorf, Gemany September 16-18, 2020. P. 297-301.

 • Дейкало І.М., Осадчук Д.В, Карел О.І., Ганджалас М.Б. Малоінвазивні технології у лікуванні холедохолітіазу ускладненого холангітом та біліарним сепсисом // Сучасні медичні технології. – 2019. – №3. - С. 37-4.

 • Falfushynska H.I., Horyn O.I., Khoma V.V., Tereshchuk G.V., Osadchuk D.V., Rusnak N.I., Stoliar O.B. Evaluation of metallothioneins, oxidative stress and signs of cytotoxicity in young obese women // Ukr. Biochem. J., 2018, Vol. 90, N 5.

 • Deikalo I.M., Osadchuk D.V., Karel O.I., Lipsky V.M. Випадок казуїстичного перебігу гострого деструктивного холециститу в поєднанні з холедохолітіазом // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я.Ковальчука. 2018. - №1. – С.97-98.

 • Deykalo І.М., Каrel О.І., Osadchuk D.V., Маkhnitskyi А.V., Nazarko L.R. Гостра жовчнокам’яна непрохідність тонкої кишки // Клінічна хірургія, 2018. № 85(1) - С. 79-80.

 • Дейкало И.Н., Осадчук Д.В., Карел О.И. Алгоритм диагностики и малоинвазивного лечения механической желтухи // Гепатология и гастроентерология. 2018 - №1. – С. 75-79.

 • Deykalo І.М., Каrel О.І., Osadchuk D.V., Маknitskyi А.V., Nazarko L.R. Cиндром Бувере // Клінічна хірургія, 2017. № 12 - С. 78-79.

 • Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Буката В.В. Лапароскопія в лікуванні гострої спайкової тонкокишкової непрохідності // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2017. - 16 (4), - С. 71-73.

 • Осадчук Д.В., Іващук Л.Ю., Майка Б.М. Шляхи профілактики тромбоемболічних ускладнень у травматологічних хворих // Шпитальна хірургія. – 2017. - №1. – С.85 – 90.

 • Дейкало І.М., Карел О.І., Осадчук Д.В., Назарко Л.Р. Досвід хірургічного лікування хворих із синдромом біліарної обструкції в лікарні швидкої допомоги // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2017. - 21, № 1 (1). - С. 100-104.

 • Осадчук Д.В., Чорномидз А.В. Досвід лікування гострого деструктивного панкреатиту // Буковинський медичний вісник, 2016. 20, № 2. – С. 235-240.

 • Осадчук Д.В., Чорномидз А.В. Особливості діагностики та лікування гострого панкреатиту у хворих похилого й старечого віку// Клінічна хірургія. - 2016. - № 4. - С. 21–24.

 • Дейкало І.М. Буката В.В., Осадчук Д.В., Переваги та небезпеки лапароскопічної хірургії гострої спайкової кишкової непрохідності // Одеський медичний Журнал.– 2015р., №2. – С.50-52.

 • Вітрук В.Й., Осадчук Д.В., Малевич Ю.А., Васильєв В.В. Зв’язок гіперплазії передміхурової залози у поєднанні з каменями вивідних протоків із простатичною інтраепітеліальною неоплазією високого ризику та раком передміхурової залози // Клінічна онкологія. – 2015. – Спец. випуск. – С. 39.

 • Федорук О.С., Вітрук В.Й., Малевич Ю.А., Осадчук Д.В., Васильєв В.В. Трансуретральна резекція при об’ємі доброякісної гіперплазії передміхурової залози більше 80 см3 // Клінічна онкологія. – 2015. – Спец. випуск. – С. 34.

 • Дейкало І.М., Буката В.В., Осадчук,Д.В., Привроцький В.М. Можливості лапароскопії в хірургічному лікуванні гострої тонкокишкової непрохідності // Матеріали XV конгресу СФУЛТ м. Чернівці 16-18 жовтня 2014 року.

 • Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Василюк Л.В. Гострий біліарний ілеус – нестандартна ситуація в ургентній абдомінальній хірургії // Український науково-практичний журнал «Шпитальна хірургія», 2013. – Т.2 – С.65-67.

 • Шідловський О.В., Фальфушинська Г.І., Осадчук Д.В. Інтратиреоїдний йод у хворих на однобічний ендемічний вузловий колоїдний зоб // ISSN 1680-1466 «Ендокринологія» 2013, т.18, С. 11-15.

 • Шидловский А.В., Дейкало И.Н., Шидловский В.А., Осадчук Д.В., Пелешок О.И. Сравнительная оценка результатов операций на щитовидной железе, выполненных традиционным методом и с использованием технологии Liga Sure // Сучасні медичні технології. – 2013. – № 3. – С. 235–237.

 • Шідловський О.В., Гнатюк М.С., Осадчук Д.В., Патоморфологічні зміни в паренхімі щитоподібної залози і вибір обсягу операції при однобічному вузловому колоїдному йододефіцитному зобі // Львівський Медичний Часопис. – 2012. – Т.18, - С. 17-23.

 • Шидловский А.В., Шидловский В.А., Гнатюк М.С., Осадчук Д.В., Критерии выбора обьема операции при йододефицитном узловом коллоидном зобе // Современные аспекты хирургической эндокринологии: материалы II Укр.-Росс.симп. – Харьков, 2011. – С.489-493.

 • Шідловський О.В., Шідловський В.О., Осадчук Д.В., Павловський І.М. Критерії вибору об’єму операції при вузловому колоїдному йододефіцитному зобі // Український журнал хірургії. – 2011.-№1, С. – 30-37.

 • Фальфушинська Г.І., Гнатишина Л.Л., Осадчук Д.В., Столяр О.Б. Металодепонуюча функція та антиоксидантні властивості щитоподібної залози людей, хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб // Український біохімічний журнал. - 2011. - Т. 83, № 6. - С. 92-97.

 • Шідловський О.В., Павловський І.М., Шідловський В.О., Осадчук Д.В., Профілактика післяопераційних рецидивів вузлового колоїдного зоба після гемітиреоїдектомії // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 4 (61). – С. 95–98.

 • Шідловський В.О., Шідловський О.В., Осадчук Д.В., Інтратиреоїдний йод при вузловому колоїдному зобі // Ендокринологія. – 2010. – Т. 15, № 2. – C. 354–355.

 • Гнатюк М.С., Шідловський О.В., Шідловський В.О., Осадчук.Д.В. Морфологічні зміни тканини щитоподібної залози у хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб // Шпитальна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 34–39

 • Шідловський О.В., Осадчук Д.В., Хірургічне лікування і післяопераційна реабілітація хворих на вузловий колоїдний зоб в умовах йодного дефіциту // Шпитальна хірургія. – 2009. – № 3. – С. 89–93.

 • Осадчук Д.В. Патоморфологічні зміни тиреоїдної тканини у хворих на вузловий колоїдний зоб в ендемічному регіоні // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 3. – С. 50–53.

 • Шідловський В.О., Шідловський О.В, Осадчук Д.В., Стасів М.Я. Морфологічні трансформації щитоподібної залози та інтратиреоїдний йод – визначальні чинники поопераційних рецидивів вузлового колоїдного зоба // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2009. – Т. 27, № 2 – С. 59–61.

 • Шідловський В.О., Шідловський О.В., Осадчук Д.В., Морфологічні зміни щитоподібної залози та рівень інтратиреоїдного йоду паранодулярної тканини у хворих на вузловий колоїдний зоб // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 1. – С. 127–129.

 • Осадчук Д.В. Клініко-морфологічне обгрунтування вибору об’єму оперативного лікування хворих на вузловий колоїдний зоб // XII міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 31 березня – 2 квітня 2008 р.: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2008. – С. 53.

 • Шидловский А.В., Шидловский В.А., Осадчук Д.В., Хирургическое лечение больных токсическим зобом // Современные аспекты хирургической эндокринологии. 16 Российский симпозиум по хирургической эндокринологии: материалы симп. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. – С. 271–273.

 • Шідловський В.О., Шідловський О.В., Дейкало І.М., Левчук Р.Д., Осадчук Д.В. Хірургічне лікування осіб похилого та старечого віку, хворих на токсичний зоб // Матеріали VII з’їзду ендокринологів України. – Київ: Ендокринологія. – 2007. – Т. 12. – С. 323. – (Додаток).

 • Шидловский А.В., Шидловский В.А. Хирургическое лечение больных токсическим зобом // Современные аспекты хирургической эндокринологии: Материалы XVI Российского симпозиума по хирургической эндокринологии. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. – С. 52-55.

 • Шідловський В.О., Дейкало І.М., Шідловський О.В., Осадчук Д.В. Йодурія у пацієнтів із патологією щитоподібної залози у регіоні йодного дефіциту // Вісник наукових досліджень. Тернопіль 2005. - №1, С. 44-46.

 • Шідловський В.О., Дейкало І.М., Шідловський О.В., Осадчук Д.В. Екскреція йоду у хворих з патологією щитоподібної залози // Буковинський медичний вісник. Чернівці 2004. – Т. 8, № 3-4, С. 236-238.