Наукові публікації доцента Д.В. Осадчука

 • І.М.Дейкало, Д.В.Осадчук, О.І.Карел, М.Б.Ганджалас. Малоінвазивні технології у лікуванні холедохолітіазу ускладненого холангітом та біліарним сепсисом// Сучасні медичні технології. – 2019. – №3. - С. 37-41
 • H.I.Falfushynska, O. I. Horyn, V. V. Khoma, G. V. Tereshchuk, D.V.Osadchuk, N. I. Rusnak, O. B. Stoliar. Evaluation of metallothioneins, oxidative stress and signs of cytotoxicity in young obese women// Ukr. Biochem. J., 2018, Vol. 90, N 5
 • I.M. Deikalo, D.V.Osadchuk, O.I. Karel, V.M. Lipsky. Випадок казуїстичного перебігу гострого деструктивного холециститу в поєднанні з холедохолітіазом//Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука. 2018. - №1. – С.97-98
 • І.М. Deykalo, О.І. Каrel, D.V.Osadchuk, А.V. Маkhnitskyi, L.R. Nazarko. Гостра жовчнокам’яна непрохідність тонкої кишки// Klinicheskaia khirurgiia, 2018. № 85(1) - С. 79-80.
 • И.Н. Дейкало, Д.В.Осадчук, О.И. Карел. Алгоритм диагностики и малоинвазивного лечения механической желтухи// Гепатология и гастроентерология. 2018 - №1. – С. 75-79.
 • І.М. Deykalo, О.І. Каrel, D.V.Osadchuk, А.V. Маknitskyi, L.R. Nazarko. Cиндром Бувере// Klinicheskaia khirurgiia, 2017. № 12 - С. 78-79.
 • І.М. Дейкало, Д.В.Осадчук, Буката В.В. Лапароскопія в лікуванні гострої спайкової тонкокишкової непрохідності// Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2017. - 16 (4), - С. 71-73.
 • Д.В.Осадчук,Л.Ю. Іващук, Б.М. Майка. Шляхи профілактики тромбоемболічних ускладнень у травматологічних хворих// Шпитальна хірургія. – 2017. - №1. – С.85 – 90.
 • І.М. Дейкало, О.І. Карел, Д.В.Осадчук, Л.Р. Назарко. Досвід хірургічного лікуванняхворих із синдромом біліарної обструкції в лікарні швидкої допомоги// Вісник Вінницького національного медичного університету, - 2017. - 21, № 1 (1). - С. 100-104
 • Д.В.Осадчук, А.В. Чорномидз. Досвід лікування гострого деструктивного панкреатиту// Буковинський медичний вісник, 2016. 20,№ 2. – С. 235-240
 • Д.В.Осадчук,А.В. Чорномидз. Особливості діагностики та лікування гострого панкреатиту у хворих похилого й старечого віку// Клінічна хірургія. - 2016. - № 4. - С. 21–24.
 • Дейкало І.М. Буката В.В. Д.В.Осадчук, Переваги та небезпеки лапароскопічної хірургії гострої спайкової кишкової непрохідності// Одеський медичний Журнал.№2. – 2015р. – с.50-52
 • В.Й. Вітрук, Д.В.Осадчук, Ю.А. Малевич, В.В. Васильєв. Зв’язок гіперплазії передміхурової залози у поєднанні з каменями вивідних протоків із простатичною інтраепітеліальною неоплазією високого ризику та раком передміхурової залози// Клінічна онкологія. . – 2015. – Спец. випуск. – С. 39.
 • О.С. Федорук, В.Й. Вітрук, Ю.А. Малевич, Д.В.Осадчук, В.В. Васильєв. Трансуретральна резекція при об’ємі доброякісної гіперплазії передміхурової залози більше 80 см3 // Клінічна онкологія. . – 2015. – Спец. випуск. – С. 34
 • Дейкало І.М. Буката В.В.Осадчук,Д.В. Привроцький В.М. Можливості лапароскопії в хірургічному лікуванні гострої тонкокишкової непрохідності// Матеріали XV конгресу СФУЛТ м.Чернівці 16-18 жовтня 2014року
 • Дейкало І.М. Д.В.Осадчук Василюк Л.В. Гострий біліарний ілеус – нестандартна ситуація в ургентній абдомінальній хірургії// Український науково-практичний журнал «Шпитальна хірургія», 2013. – Т.2 – С.65-67
 • О.В. Шідловський Г.І. Фальфушинська Д.В.Осадчук Інтратиреоїдний йод у хворих на однобічний ендемічний вузловий колоїдний зоб// ISSN 1680-1466 «Ендокринологія» 2013, т.18, ст.. 11-15
 • А. В. Шидловский, И. М. Дейкало, В. А. Шидловский, Д.В.Осадчук, О. И. Пелешок. Сравнительная оценка результатов операций на щитовидной железе, выполненных традиционным методом и с использованием технологии Liga Sure// Сучасні медичні технології. – 2013. – № 3. – С. 235–237.
 • О.В. Шідловський М.С.Гнатюк Д.В.Осадчук, Патоморфологічні зміни в паренхімі щитоподібної залози і вибір обсягу операції при однобічному вузловому колоїдному йододефіцитному зобі// Льв.Мед.часопис. – 2012. – Т.18, - С. 17-23
 • О.В. Шідловський В.О. Шідловський М.С.Гнатюк. Д.В.Осадчук, Критерии выбора обьема операции при йододефицитном узловом коллоидном зобе// Современные аспекты хирургической эндокринологии: материалы II Укр.-Росс.симп. – Харьков, 2011. – с.489-493
 • О.В. Шідловський В.О. Шідловський Д.В.Осадчук, І.М.Павловський. Критерії вибору об’єму операції при вузловому колоїдному йододефіцитному зобі// Український журна хірургії. – 2011.-№1,С. – 30-37.
 • Фальфушинська Г. І.Гнатишина Л. Л.Осадчук Д.В. Столяр О. Б. Металодепонуюча функція та антиоксидантні властивості щитоподібної залози людей, хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб// Український біохімічний журнал. - 2011. - Т. 83, № 6. - С. 92-97.
 • О. В. Шідловський, Павловський, В. О. Шідловський. Д.В.Осадчук, Профілактика післяопераційних рецидивів вузлового колоїдного зоба після гемітиреоїдектомії// Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 4 (61). – С. 95–98.
 • В. О. Шідловський, О. В. Шідловський. Д.В.Осадчук, Інтратиреоїдний йод при вузловому колоїдному зобі// Ендокринологія. – 2010. – Т. 15, № 2. – C. 354–355.
 • М.С. Гнатюк, О.В.Шідловський, В.О.Шідловський Д.В.Осадчук. Морфологічні зміни тканини щитоподібної залози у хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб// Шпитальна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 34–39
 • О.В. Шідловський . Д.В.Осадчук, Хірургічне лікування і післяопераційна реабілітація хворих на вузловий колоїдний зоб в умовах йодного дефіциту// Шпитальна хірургія. – 2009. – № 3. – С. 89–93.
 • Д.В.Осадчук. Патоморфологічні зміни тиреоїдної тканини у хворих на вузловий колоїдний зоб в ендемічному регіоні// Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 3. – С. 50–53.
 • В.О.Шідловський, О.В.Шідловський, Д.В.Осадчук, М. Я. Стасів. Морфологічні трансформації щитоподібної залози та інтратиреоїдний йод – визначальні чинники поопераційних рецидивів вузлового колоїдного зоба// Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2009. – Т. 27, № 2 – С. 59–61.
 • В.О.Шідловський, О.В. Шідловський, Д.В.Осадчук, Морфологічні зміни щитоподібної залози та рівень інтратиреоїдного йоду паранодулярної тканини у хворих на вузловий колоїдний зоб// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 1. – С. 127–129.
 • Д.В.Осадчук. Клініко-морфологічне обгрунтування вибору об’єму оперативного лікування хворих на вузловий колоїдний зоб// XII міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 31 березня – 2 квітня 2008 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2008. – С. 53.
 • А. В. Шидловский, В. А. Шидловский,Д.В.Осадчук , Хирургическое лечение больных токсическим зобом// Современные аспекты хирургической эндокринологии : 16 Российский Дсимпозиум по хирургической эндокринологии : материалы симп. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2007. – С. 271–273.
 • В.О.Шідловський, О.В.Шідловський, І.М. Дейкало,Р.Д. Левчук. Д.В.Осадчук. Хірургічне лікування осіб похилого та старечого віку, хворих на токсичний зоб // Матеріали VII з’їзду ендокринологів України. – Київ: Ендокринологія. – 2007. – Т. 12. – С. 323. – (Додаток).
 • А.В.Шидловский, В.А.Шидловский. Хирургическое лечение больных токсическим зобом// Современные аспекты хирургической эндокринологии: Материалы XVI Российского симпозиума по хирургической эндокринологии. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. – С. 52-55.
 • В.О.Шідловський, І.М. Дейкало, О.В. Шідловський. Йодурія у пацієнтів із патологією щитоподібної залози у регіоні йодного дефіциту// Вісник наукових досліджень. Тернопіль 2005. - №1, с. 44-46.
 • В.О.Шідловський, І.М. Дейкало, О.В. Шідловський. Екскреція йоду у хворих з патологією щитоподібної залози// Буковинський медичний вісник. Чернівці 2004. – Том 8, № 3-4, с.236-238.