Наукові публікації професора П.О. Герасимчука

 • Герасимчук П.О., Павлишин А.В., Фіра Д.Б. Впровадження інноваційних технологій у викладання навчальної дисципліни на кафедрі загальної хірургії // Медична освіта. – 2021. - №1(90). – С. 17-22.

 • Герасимчук П.О., Фіра Д.Б., Павлишин А.В. Оцінка якості життя, пов’язаної із здоров'ям у медицині // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2021. - №1(7). – С. 112-122.

 • Герасимчук П.О., Фіра Д.Б., Павлишин А.В. Медико-соціальні та економічні питання в лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи // Лікарська справа. – 2020. - №3-4. – С. 42-48.

 • Герасимчук П.А., Шидловский А.В., Фира Д.Б., Павлышин А.В. Изучение влияния вакуумной терапии на течение раневого процесса у больных с синдромом диабетической стопы// Вестник РАМН. — 2019. — Т.74. — №4. — С. 283–288.

 • Герасимчук П. О., Фіра Д. Б., Згри¬вець Є. О. Клінічний випадок синдрому позиційного стиснення // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. - 2019.- № 2. – С. 91 – 94.

 • Герасимчук П.О., Шідловський В.О.,Фіра Д.Б. Варіанти перебігу ранового процесу у хворих із синдромом діабетичної ступні на тлі вакуумної терапії// Сучасні медичні технології. – 2019. – №2. - С. 40-44

 • Герасимчук П. О., Дейкало І. М., Запорожан С. Й., Фіра Д. Б., Павлишин А. В. Результати лікування ранових дефектів у хворих на синдром діабетичної стопи з використанням вакуумної терапії // Сучасні медичні технології.- 2018, № 4.- с. 30-35.

 • Oleksandr V. Shidlovskyi, Mykhailo I. Sheremet, Viktor O. Shidlovskyi, Petro O. Gerasymchuk1, Dmytro V. Osadchuk1, Andriy J. Hospodarskyi, Andrii V. Chornomydz, Viktoriia V. Kravtsiv, Nina P. Tkachuk, Oleksandr V. Bilookyi. Changes in the vulnerability of clinical manifestations of thyrotoxic cardiomyopathy as indicators of remote results of surgical treatment in patients with toxic goiter. Archives of the Balkan Medical Union.- vol. 53, no. 2, pp. 217-223.- June 2018..

 • Герасимчук П. О., Фіра Д. Б., Шідловський О. В., Павлишин А. В. Вакуумна терапія в підготовці ран до автодермопластики у хворих на синдром діабетичної стопи // Сучасні медичні технології.- 2018, № 1.- с. 18-22.

 • Герасимчук П.О., Дейкало І.М., Запорожан С.Й., Фіра Д.Б., Господарський А.Я., Сидоренко В.М. Результати комплексного диференційованого лікування хворих із синдромом діабетичної стопи // Вісник наукових досліджень.- 2017, № 2.- С. 77-80.

 • Герасимчук П.О., Фіра Д.Б., Павлишин А.В. Поєднане використання вакуумної терапії і автодермопластики в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи // Харківська хірургічна школа.- 2017, № 1.- С. 50-54.

 • Герасимчук П. О., Фіра Д.Б., Павлишин А. В. Використання вакуум-терапії на етапах хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи // Клін. хірургія.- 2017.- № 2.- С.

 • Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В., Фіра Д.Б. Вплив вакуумної терапії на морфологічні зміни м’яких тканин ранових дефектів у хворих із синдромом діабетичної стопи // Вісник наукових досліджень.- 2016.- № 1.- С. 54-56.

 • Герасимчук П. О., Дейкало І.М., Власенко В. Г., Фіра Д.Б. Павлишин А. В. Використання вакуум-терапії в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи // Международный эндокринологический журнал.- 2016.- № 2 (74).- С. 124-129.

 • Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В., Фіра Д.Б. Автодермопластика та вакуумна терапія ран у хворих на синдром діабетичної стопи // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 1. - С. 13–16.

 • Власенко В. Г., Герасимчук П. О., Павлишин А. В. Особливості вакуум-терапії гострих гнійно-некротичних процесів у хворих на синдром стопи діабетика // Наука вчера, сегодня, завтра : Международная научно-практическая конференция, 28 января.2016 г. : сб. науч. докл.. – Варшава, 2016. – С. 46–50

 • Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В. Роль вакуум-терапії в лікуванні гострих гнійно-некротичних процесів у хворих на синдром діабетичної стопи // Шпитальна хірургія. – 2016. – № 1 (73). – С. 84–87.

 • Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В. Порівняльна характеристика перебігу гострих та хронічних ран у хворих на синдром діабетичної стопи на тлі вакуум-терапії // Шпитальна хірургія. – 2015. – № 3 (71). – С. 50–53.

 • Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В. Морфологічна характеристика уражень судин артеріального русла нижніх кінцівок у хворих із синдромом діабетичної стопи // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3(80). – С. 69–71. 2.

 • Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В. Сепсис у хворих на ускладнені форми синдрому діабетичної стопи // “Science Rise” Medical Science.- 2015.- № 11/3 (16).- С. 30-33.

 • Герасимчук П. О. Використання вакуум-терапії в комплексному лікуванні синдрому діабетичної стопи / П. О. Герасимчук, В. Г. Власенко, А. В. Павлишин // XXIII з'їзд хірургів України : зб. наук. робіт. м. Київ : Клінічна хірургія, 2015. - С. 283-284.

 • Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В. Використання вакуум-терапії в комплексному лікуванні синдрому діабетичної стопи / П. О. Герасимчук, // Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka: zbior raportow naukowych. Konferencji Miedzynarodow ej Naukowo-Praktycznej (29.06.2015 – 30.06.2015). – Warszawa : Diamond trading tour, 2015. – S. 46-47.

 • Герасимчук П.А., Кисиль П.В., Власенко В.Г., Павлышин А.В. Показатели эндотелиальной дисфункции у больных с синдромом диабетической стопы // Вестник Росийской академии медицинских наук.- 2014.- № 5-6.- С. 107-110.

 • Герасимчук П.А., Власенко В.Г., Павлышин А.В. Особенности хирургического лечения анаэробных неклостридиальных флегмон у больных с синдромом диабетической стопы // Международная научно-практическая конференция “Хирургическая обработка ран и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых”, Москва, 17-18 апреля 2014 г.- С.- 72-74.

 • Герасимчук П.А., Власенко В.Г., Павлышин А.В. Выбор метода обезболивания при оперативних вмешательствах у больных с синдромом диабетической стопы // Международная научно-практическая конференция “Хирургическая обработка ран и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых”, Москва, 17-18 апреля 2014 г.- С.- 74-76.

 • Дейкало І.М., Герасимчук П.О., Копитчак І.Р., Ковальчук А.О. Напрямки організації самостійної роботи студентів медичного вузу в умовах кредитно-модульної системи // Медична освіта, 2014, № 1 (61).- С. 26-28.

 • Герасимчук П.А. К вопросу хирургической классификации синдрома диабетической стопы // Материалы международного научно-практического конгресса “Сахарный диабет и хирургические инфекции”, Москва, 14-17 октября 2013 г.- С. 39-40.

 • Герасимчук П.А., Павлышин А.В., Кисиль П.В., Власенко В.Г. Аутодермоплпстика ран у больных с синдромом диабетической стопы рельефным кожным трансплантантом // Материалы международного научно-практического конгресса “Сахарный диабет и хирургические инфекции”, Москва, 14-17 октября 2013 г.- С. 38-39.

 • Герасимчук П.А., Кисиль П.В., Власенко В.Г., Павлышин А.В. Динамика про- и противовоспалительных цитокинов на этапах хирургического лечения синдрома диабетической стопы // Материалы международного научно-практического конгресса “Сахарный диабет и хирургические инфекции”, Москва, 14-17 октября 2013 г.- С. 37-38.