КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХIРУРГIЇ

ДВНЗ "Тернопільський національний медичний університет

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України"

вул. Шпитальна, 2, Тернопiль, 46001

Тел. (0352) 250647, (0352) 250647, (0352) 525350

Електронна пошта – general_surgery@tdmu.edu.ua

Місце знаходження