Діяльність студентського наукового гуртка

Упродовж усього періоду існування кафедри, активно працює студентський науковий гурток. Головним у діяльності гуртка є навчання методології здійснення наукових досліджень і допомога молодим науковцям у їх проведенні.

Засідання гуртка проходять щотижнево. Тематика засідань стосується проблем як загальної хірургії, так і хірургічних захворювань, пов’язаних із науковими напрямками роботи кафедри.

Поглиблено звертається увага на нові методи діагностики та лікування хірургічних захворювань. У 2019 навчальному році у гуртку займаються 15 студентів 3-го курсу медичного факультету та факультету іноземних студентів.

Доцент Кушнір Р.Я. з молодими науковцями (2019 рік)

Студенти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають можливість ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи; брати участь в науковому житті університету (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях; розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань хірургії; брати участь в проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми хіргії; застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

Щороку учасники гуртка приймають участь у роботі Міжнародних конгресів студентів та молодих вчених та займають призові місця. Результати роботи гуртка щорічно видаються в студентському науковому збірнику.

ХХІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, м. Тернопіль (2018 рік)

У 2018–2019 навчальному році у гуртку займаються 15 студентів 3-го курсу медичного факультету та факультету іноземних студентів. Свої знання, наукові результати, вміння організувати та проводити презентацію робіт із використанням найсучаснішої техніки, студенти відточують на засіданнях наукового гуртка, де вони отримують вкрай необхідні навички.

Науково-дослідна робота студентів підсилює активні, творчі начала в навчальному процесі, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження й відновлення наукових шкіл. Фахівці, котрі мають досвід студентської наукової роботи, виявляють більш оригінальне мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй професійній діяльності.

Загалом, для членів гуртка кафедрою створені всі можливі умови для його повноцінної діяльності.