На кафедрі традиційно особлива увага приділяється студентській науці. Науковий гурток налічує щорічно 15-20 студентів переважно 3-го курсу. Засідання проводиться 1 раз на місяць згідно плану роботи і складається з двох частин. Перша - теоретична має за мету ознайомити студентів із конкретною загально хірургічною проблемою. Проблема виголошується напередодні. Два студенти гуртківці опрацьовують теоретичний матеріал у вигляді написання рефератів. На засіданні гуртка вони виступають із короткими доповідями, з наступним активним обговоренням конкретної теми з участю всіх гуртківців і куратора. Студенти дискутують, обмінюються запитаннями, ґрунтовно аналізуючи конкретну хірургічну проблему.

Друга частина засідання – практична. Спочатку куратор разом із гуртківцями проводить обхід у ВАІТ, хірургічному та травматологічному відділеннях, знайомить студентів із найбільш цікавими, в тому числі і тематичними хворими з елементами клінічного розбору. Детально вивчається алгоритм діагностичного пошуку, особливості передопераційного приготування, покази до операції, ризики операційних ускладнень, особливості анестезіологічного забезпечення, методики операцій.

Під час засідання гуртка окремі студенти мають можливість працювати в ролі асистента хірурга, або операційної медичної сестри, анестезистки та анестезіолога.

Професор Герасимчук П.О. з студентами в операційній (2022 рік)

Професор Дейкало І.М. з студентами під час відпрацювання практичних навичок (2021 рік)

Студентам особливо імпонує саме практична скерованість роботи студентського наукового гуртка. Окрім офіційних, згідно плану, засідань більша частина гуртківців, по мірі можливості беруть участь в ургентних чергуваннях в клініці. Вони розподілені між старшими ургентними хірургами і активно беруть участь на всіх етапах діагностики та лікування, від приймального відділення до операційної, працюючи в реальних умовах невідкладної хірургії та травматології.

При цьому студенти мають можливість ознайомитись із ультразвуковою діагностикою, ендоскопічними методами обстеження (езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія), променевими методами діагностики, компютерною томографією.

Особливий позитив на них справляє робота, саме в операційній. В клініці панує абсолютно толерантна атмосфера до студентів загалом і особливо до гуртківців. Не тільки співробітники кафедри, а і практичні хірурги навчають студентів азів медицини та хірургії.

Окремі студенти окрім чисто практичної роботи із великим інтересом займаються науково – дослідницькою роботою.

Студентська наука на кафедрі зосереджена на вивченні :

1. Злукової хвороби очеревини ;

2. Вузлового та змішаного зоба;

3. Ускладнення цукрового діабету;

4. Сучасних методів лікування геморою

Гуртківці беруть активну участь в роботі щорічного конгресу студентів та молодих вчених, де успішно виступають із результатами своїх наукових робіт, виборюючи призові місця.

Гуртківець Лук'яненко Максим під час вручення диплому (2020 рік)

Гуртківці Мар'яна Яворівська та Ірина Зубок - призери ХХІІІ міжнародного конгресу студентів та молодих вчених (2019 рік)

Гуртківець Вадим Буратинський - переможець ХХІІ міжнародного конгресу студентів та молодих вчених (2018 рік)

Студенти гуртківці кафедри в минулому та сьогодні висококваліфіковані фахівці в різних галузях медицини та практичної хірургії:

І.Чепіль - к.м.н., доцент кафедри анетезіології ТНМУ (2019 рік)

Ю. Мацюк - к.м.н., провідний косметичний хірург, м.Київ (2019 рік)

С. Дуць- завідувач відділенням малоінвазивної хірургії Тернопільської університетської лікарні (2019 рік)

Р.Фрідель- к.м.н., науковий співробітник торакоабдомінального відділення Київського НД інституту раку (2019 рік)

Ю.Хілько - хірург відділу хірургії підшлункової залози та жовчовивідних проток Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова (2019 рік)

А.Махніцький - доцент кафедри загальної хірургії Тернопільського національного університету імені І.Я. Горбачевського (2019 рік)

Традиційними стали щорічні поїздки студентів гуртківців в музей-садибу Миколи Пирогова де відчувається особлива святість та гордість за правильно вибраний фах на прикладі життя та хірургічного служіння генія хірургії.

Проф. Дейкало І.М. та проф. Запорожан С.Й. з гуртківцями в музеї Миколи Пирогова, Вінниця (2017 рік)

Гуртківці під час екскурсії у м. Вінниця (2017 рік)

На першому засіданні студентського наукового гуртка студенти знайомляться з історією кафедри загальної хірургії, яка прекрасно представлена на стендах виготовлених фундатором кафедри Паламарчуком Анатолієм Івановичем, який донині є чинним свідком становлення та розвитку самої старішої та поважнішої кафедри Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського.

Фундатор кафедри Паламарчук Анатолій Іванович (2018 рік)