1. 0118U000358 Оптимізація бар’єрних методів профілактики та хірургічного лікування спайкової хвороби очеревини (2017-2020 рр., керівник проф. І.М. Дейкало)