Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Дейкало І.М. Хірургічне лікування хворих на тиреотоксичний зоб, ускладнений ентеральним синдромом: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.03 / І.М. Дейкало ; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2003. — 32 с.: рис., табл. — укp.
 • Запорожан С. Й. Оптимізація лікувальної тактики у хворих з кровоточивими гастродуоденальними виразками на різних рівнях надання медичної допомоги : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / С. Й. Запорожан; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. - Вінниця, 2011. - 38 c. - укp.
 • Герасимчук П.О. Синдром стопи діабетика. Клініка, діагностика, лікування: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.03 / П.О. Герасимчук ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2004. — 37 с. — укp.
 • Шідловський О.В. Попередження тромбозу після реконструкції атеросклеротичної оклюзії стегно-підколінно-гомілкового сегмента: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 / О.В. Шідловський ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2004. — 18 с.: табл. — укp.
 • Господарський А.Я. Прогнозування дуоденальної кровотечі та вибір методу хірургічного лікування виразок дванадцятипалої кишки: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 / А.Я. Господарський ; Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2000. — 20 с. — укp.
 • Фіра Д.Б. Профілактика тромбоемболічних ускладнень при виконанні лапароскопічних холецистектомій на фоні патології вен нижніх кінцівок: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Д. Б. Фіра ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2010. — 20 с. — укp.
 • Осадчук Д.В. Морфо-функціональне обгрунтування вибору об'єму оперативних втручань та післяопераційної реабілітації у хворих на вузловий колоїдний зоб: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Д.В. Осадчук ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2010. — 20 с. — укp.
 • Махніцький А. В. Імунокорекція в комплексному хірургічному лікуванні хворих на гострий абдомінальний сепсис: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / А. В. Махніцький ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського". — Т., 2011. — 19 с.: табл., рис. — укp.
 • Ковальчук А. О. Використання деепідермізованих ліофілізованих ксенодермотрансплантатів при лікуванні хворих з опіками (клініко-експериментальне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / А. О. Ковальчук ; Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2011. — 20 с.: табл. — укp.
 • Іващук Л. Ю. Вплив малих доз іонізуючого опромінення на стан деяких ендокринно-метаболічних процесів при гострому перитоніті (експериментально-клінічне дослідження) : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 / Л. Ю. Іващук; Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. - Т., 2000. - 21 c. - укp.
 • Кушнір Р.Я. Поперекова симпатектомія в комплексному лікуванні хворих облітеруючими захворюваннями нижніх кінцівок: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 /Р.Я. Кушнір; Харків, 1989.- 21 c. - укp.
 • Лучанко, П.І. Лиофилизированные абактериальные ксенотрансплантаты свиной кожи в хирургии [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.00.27 / Лучанко Петр Иванович ; Московский медицинский стоматологический ин-т им. Н.А.Семашко, Тернопольский гос. медицинский ин-т им. И.Я.Горбачевского. - М.; Т., 1995. - 141 л.: рис. - Библиогр.: л. 123-141


Дисертації, які виконані під керівництвом проф. І.М. Дейкала

Буката В. В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 - хірургія. Оптимізації хірургічного лікування та профілактика розвитку гострої спайкової тонкокишкової непрохідні (Тернопіль, 2018).

Гриньків Н. І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 - хірургія. Оптимізація комплексного лікування хворих на гострий некротичний панкреатит із застосуванням екстракодинарних методів детоксикації та імунокорекції (Тернопіль, 2018).