Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Гриньків Н. І. "Оптимізація комплексного лікування хворих на гострий некротичний панкреатит із застосуванням екстракорпоральних методів детоксикації та імунокорекції" за спеціальністю 14.01.03 - Хірургія (Тернопіль, 2018).

 • Буката В. В. "Оптимізації хірургічного лікування та профілактика розвитку гострої спайкової тонкокишкової непрохідні" за спеціальністю 14.01.03 - Хірургія (Тернопіль, 2018).

 • Шідловський О.В. "Оптимізація лікування хворих на вузловий зоб із використанням хірургічного методу, лазеріндукованої інтерстиціальної термотерапії та склеротерапії" за спеціальністю 14.01.03 - Хірургія (Тернопіль, 2015)

 • Павлишин А.В. " Автодермопластика ранових дефектів у хворих з синдромом діабетичної стопи за допомогою рельєфного клаптя" за спеціальністю 14.01.03 - Хірургія (Тернопіль, 2013).

 • Запорожан С. Й. "Оптимізація лікувальної тактики у хворих з кровоточивими гастродуоденальними виразками на різних рівнях надання медичної допомоги"за спеціальністю 14.01.03 - Хірургія (Вінниця, 2011)

 • Махніцький А. В. "Імунокорекція в комплексному хірургічному лікуванні хворих на гострий абдомінальний сепсис" за спеціальністю 14.01.03 - Хірургія (Тернопіль, 2011)

 • Осадчук Д.В. "Морфо-функціональне обгрунтування вибору об'єму оперативних втручань та післяопераційної реабілітації у хворих на вузловий колоїдний зоб" за спеціальністю 14.01.03 - Хірургія (Тернопіль, 2010)

 • Фіра Д.Б. "Профілактика тромбоемболічних ускладнень при виконанні лапароскопічних холецистектомій на фоні патології вен нижніх кінцівок" за спеціальністю 14.01.03 - Хірургія (Тернопіль, 2010)

 • Герасимчук П.О. "Синдром стопи діабетика. Клініка, діагностика, лікування" за спеціальністю 14.01.03 - Хірургія (Вінниця, 2004)

 • Дейкало І.М. "Хірургічне лікування хворих на тиреотоксичний зоб, ускладнений ентеральним синдромом" за спеціальністю 14.01.03 - Хірургія (Львів, 2003)

 • Господарський А.Я. "Прогнозування дуоденальної кровотечі та вибір методу хірургічного лікування виразок дванадцятипалої кишки" за спеціальністю 14.01.03 - Хірургія (Тернопіль, 2000)

 • Іващук Л. Ю. "Вплив малих доз іонізуючого опромінення на стан деяких ендокринно-метаболічних процесів при гострому перитоніті (експериментально-клінічне дослідження)" за спеціальністю 14.01.03 - Хірургія (Тернопіль, 2000)

 • Кушнір Р.Я. "Поперекова симпатектомія в комплексному лікуванні хворих облітеруючими захворюваннями нижніх кінцівок" за спеціальністю 14.01.03 - Хірургія (Харків, 1989)


Дисертації, які виконані під керівництвом проф. І.М. Дейкала

Чепіль І.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 - хірургія. "КРІОКОРД-С" в комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит та гнійно-септичну інфекцію в хірургії. (Тернопіль, 2005).

Махніцький А. В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 - хірургія. Імунокорекція в комплексному хірургічному лікуванні хворих на гострий абдомінальний сепсис (Тернопіль, 2011).

Буката В. В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 - хірургія. Оптимізації хірургічного лікування та профілактика розвитку гострої спайкової тонкокишкової непрохідні (Тернопіль, 2018).

Боднар Т.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 - хірургія. Клініко-експериментальне обґрунтування застосування високочастотного струму для гемостазу в хірургії вузлового та токсичного зобу (Тернопіль, 2016).

Гриньків Н. І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 - хірургія. Оптимізація комплексного лікування хворих на гострий некротичний панкреатит із застосуванням екстракорпоральних методів детоксикації та імунокорекції (Тернопіль, 2018).

Дзигал О.Ф. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.03 - хірургія. Обгрунтування хірургічних втручань при цирозі печінки, ускладненому портальною і біліарною гіпертензіями (клініко-експериментальне дослідження) (Тернопіль, 2019).

Карел О.І. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за спеціальністю 222 "Медицина". Діагностика та транспапілярні технології лікування хворих із біліарним панкреатитом та гнійним холангітом (Тернопіль, 2021).