На кафедрі загальної хірургії в аспірантурі навчаються:

за заочною формою навчання:

ДОМБРОВСЬКИЙ Олександр Анатолійович

ЖИЛІНСЬКИЙ Андрій Петрович

за очною (вечірньою) формою навчання:

ТУЗЮК Наталія Василівна

за очною (денною) формою навчання:

ОСТРОВСЬКИЙ Назар Михайлович

МОРОЗОВИЧ Ігор Ігорович

ОСТРОВСЬКИЙ НАЗАР МИХАЙЛОВИЧ

У 2018 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 – Медицина.

Період навчання: з 01.09.2022 року по 31.08.2026 року.

Форма навчання: очна, денна.

Тема дисертаційної роботи: «Корекція гепатодепресивного синдрому в хірургічному лікуванні хворих на ускладнений холедохолітіаз».

Науковий керівник: доктор медичних наук, проф. Дейкало І.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • І. М. Дейкало, О. І. Карел, Н. М. Островський, М. Б. Ганджалас. «Діагностика та лікування механічної жовтяниці пухлинного ґенезу в умовах лікарні швидкої допомоги». Здобутки клінічної і експериментальної медицини 2022 № 2 (50) с. 82-86.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

-

МОРОЗОВИЧ ІГОР ІГОРОВИЧ

У 2019 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 14.01.03 – Хірургія

Період навчання: з 01.09.2022 року по 31.08.2026 року.

Форма навчання: очна, денна

Тема дисертаційної роботи: -

Науковий керівник: доктор медичних наук, проф. Шідловський О.В.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

-

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

-

ДОМБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

У 2013 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Магістр медицини (2016).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 14.01.03 – Хірургія.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація стратегії релапаротомії “на вимогу”, планової релапаротомії та абдомінальної VAC терапії у пацієнтів із розповсюдженим вторинним гнійним перитонітом».

Науковий керівник: доктор медичних наук, проф. Запорожан С.Й.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Запорожан С.Й., Ткач В.О., Домбровський О.А. (2020). Ефективність лікування поширеного вторинного гнійного перитоніту із застосуванням релапаротомії. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (3), с. 50-54.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • 8.11.2019 усна доповідь на науково-практичній конференції «Рівненські хірургічні дні» на тему: «Роль програмованої релапаротомії у лікуванні поширеного вторинного гнійного перитоніту»;

 • 11-13.11.2020 Стендова доповідь «Bowel necrosis in patient with COVID-19» на United European Gastroenterology Week virtual 2020;

 • 15.09.2019–13.10.2019 стажування у відділеннях Digestive and Pancreatic Surgery and Colorectal Surgery Beaujon Hospital (Париж, Франція);

 • 21.05.2020 онлайн конференція "Школа хірургів: Лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч";

 • 31.11.2020 онлайн конференція з міжнародною участю "Рак прямой кишки: яблоко раздора или зерна истины?";

 • 27.11.2020 онлайн конференція з міжнародною участю «Експансивна хірургія в гінекології: рак, пролапс, ендометріоз».

ЖИЛІНСЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

У 2003 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 14.01.03 – Хірургія.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Профілактика венозного тромбоемболізму при хірургічному лікуванні гострого калькульозного холециститу за умов коморбідності».

Науковий керівник: доктор медичних наук, проф. Дейкало І.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

-

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

-

ТУЗЮК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

У 2007 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 - Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація лікування опікових ран з використанням ксеноімплантів насичених нанокристалами срібла».

Науковий керівник: доктор медичних наук, проф. Запорожан С.Й.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

  • Zaporozhan S.Y. Tuziuk N.V. «The New Approach to the Diagnostics and Treatment of Endogenous Intoxication in Patients with Burn Injury» "International Journal of Clinical Medicine" (IJCM) - IJCM Burn Trauma 2020

  • Zaporozhan S.Y., Savchyn V.S., Ostapiuk L.R., Tuziuk N.V. «Challenges of medical science and education: an experience of EU countries and practical introduction in Ukraine». Collektive monograph, Poland 2020.

  • Тузюк Н.В., Запорожан С.Й., Гук М.Т. Використання дистанційного методу термографії для діагностики глибини дермальних опіків. // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. 2021. №3. с. 34-39

  • Tuziuk N., Kramar S., Nebesna Z., Zaporozhan S. Effect of xenografts saturated with silvernanocrystals on histological structure of the skin in the dynamics of experimental thermal injury // Медицинские новости Грузии. Ежемесячный научный журнал №10 (319), Октябрь 2021. С128-133

  • Запорожан С.Й, Покришко О.В., Тузюк Н.В. Мікробіологічне обгрунтування використання ксенотрансплантантів насичених нанокристалами срібла для лікування опікових ран //Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», вип.1 (63), 2021р. С. 28-32.

  • Запорожан С.Й., Тузюк Н.В. Лікування опікових ран із використанням ксенотрансплантантів, насичених нанокристалами срібла // Вісник медичних і біологічних досліджень, №3(9), 2021. С.24-28.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

  • ХVІIІ Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) 01-03 жовтня 2020 року, Львів.