На кафедрі загальної хірургії в аспірантурі навчаються:

за заочною формою навчання:

ДОМБРОВСЬКИЙ Олександр Анатолійович

ЖИЛІНСЬКИЙ Андрій Петрович

за очною (вечірньою) формою навчання:

КАРЕЛ Олег Ігорович

ТУЗЮК Наталія Василівна

ДОМБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

У 2013 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Магістр медицини (2016).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 14.01.03 – Хірургія.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація стратегії релапаротомії “на вимогу”, планової релапаротомії та абдомінальної VAC терапії у пацієнтів із розповсюдженим вторинним гнійним перитонітом».

Науковий керівник: доктор медичних наук, проф. Запорожан С.Й.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Запорожан С.Й., Ткач В.О., Домбровський О.А. (2020). Ефективність лікування поширеного вторинного гнійного перитоніту із застосуванням релапаротомії. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (3), с. 50-54.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • 8.11.2019 усна доповідь на науково-практичній конференції «Рівненські хірургічні дні» на тему: «Роль програмованої релапаротомії у лікуванні поширеного вторинного гнійного перитоніту»;

 • 11-13.11.2020 Стендова доповідь «Bowel necrosis in patient with COVID-19» на United European Gastroenterology Week virtual 2020;

 • 15.09.2019–13.10.2019 стажування у відділеннях Digestive and Pancreatic Surgery and Colorectal Surgery Beaujon Hospital (Париж, Франція);

 • 21.05.2020 онлайн конференція "Школа хірургів: Лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч";

 • 31.11.2020 онлайн конференція з міжнародною участю "Рак прямой кишки: яблоко раздора или зерна истины?";

 • 27.11.2020 онлайн конференція з міжнародною участю «Експансивна хірургія в гінекології: рак, пролапс, ендометріоз».

ЖИЛІНСЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

У 2003 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 14.01.03 – Хірургія.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Профілактика венозного тромбоемболізму при хірургічному лікуванні гострого калькульозного холециститу за умов коморбідності».

Науковий керівник: доктор медичних наук, проф. Дейкало І.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

-

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

-

КАРЕЛ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

У 2003 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 14.01.03 – Хірургія.

Період навчання: з 01.09.2017 року по 31.08.2021 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Діагностика та транспапілярні технології лікування хворих із синдромом біліарної обструкції».

Науковий керівник: доктор медичних наук, проф. Дейкало І.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

  • Дейкало І. М., Осадчук Д. В., Карел О. І., Махніцький А. В., Назарко Л.Р. Синдром Бувере. Клінічна хірургія 2017 № 12. ст. 78-79.

  • Дейкало І. М., Осадчук Д. В., Карел О. І., Ліпський В.М. Випадок казуїстичного перебігу гострого деструктивного холециститу в поєднанні з холедохолітіазом. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука 2018 № 1. ст 97-99.

  • Дейкало І. М., Осадчук Д. В., Карел О. І., Ганджалас М. Б. Малоінвазивні технології у лікуванні холедохолітіазу ускладненого холангітом та біліарним сепсисом. Сучасні медичні технології 2019 №3 (42). ст 26-31.

  • Дейкало І. М., Осадчук Д. В., Карел О. І. Алгоритм діагностики і малоінвазивного лікування механічної жовтяниці. Гепатологія і гастроентерологія 2018 №1. ст 75 – 79.

  • Дейкало І. М., Осадчук Д. В., Карел О. І., Махніцький А. В., Назарко Л.Р. Гостра жовчнокам’яна непрохідність тонкої кишки. Клінічна хірургія 2018 № 85(1). ст 79 – 80.

  • Дейкало І. М., Осадчук Д. В., Карел О. І., Назарко Л.Р. Досвід хірургічного лікування хворих із синдромом біліарної обструкції в лікарні швидкої допомоги. Вісник Вінницького Національного медичного університету. 2017 № 1( Ч.1). ст 100 – 104.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

  • "Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії", науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 100-річчю Вінницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова. 2-3 березня 2017 р., м. Вінниця. Доповідь: Проф. Дейкало І. М., доц. Осадчук Д. В., Карел О. І., Назарко Л. Р. Досвід хірургічного лікування хворих із синдромом біліарної обструкції в лікарні швидкої допомоги.

  • «Мініінвазійні технології в сучасні хірургії», вісімнадцята українська школа – семінар ( 13-14 лютого 2020р., смт. Славське). Доповідь: І. М. Дейкало, Д. В. Осадчук, О. І. Карел. Транспапілярні малоінвазивні технології в лікуванні гострого біліарного панкреатиту.

  • Всеукраїнський симпозіум з міжнародною участю «Новітні технології в діагностиці та лікуванні сепсису» ( 16-17.05.2019р. м. Запоріжжя). Доповідь: Проф. Дейкало І. М., доц. Осадчук Д. В., Карел О. І., Ганджалас М.Б. Малоінвазивні технології у лікуванні холедохолітіазу ускладненого холангітом та біліарним сепсисом.

  • Науково-практична конференція з міжнародною участю «ІІ Буковинський хірургічний форум», присвячена 75-річчю ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». Доповідь: І.М. Дейкало, Д.В. Осадчук, О.І. Карел, В.В. Буката. Нестандартні ситуації в хірургії жовчнокам’яної хвороби.

ТУЗЮК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

У 2007 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 - Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація лікування опікових ран з використанням ксеноімплантів насичених нанокристалами срібла».

Науковий керівник: доктор медичних наук, проф. Запорожан С.Й.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

  • Zaporozhan S.Y. Tuziuk N.V. «The New Approach to the Diagnostics and Treatment of Endogenous Intoxication in Patients with Burn Injury» "International Journal of Clinical Medicine" (IJCM) - IJCM Burn Trauma 2020

  • Zaporozhan S.Y., Savchyn V.S., Ostapiuk L.R., Tuziuk N.V. «Challenges of medical science and education: an experience of EU countries and practical introduction in Ukraine». Collektive monograph, Poland 2020.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

  • ХVІIІ Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) 01-03 жовтня 2020 року, Львів.