Вас вітає кафедра загальної хірургії !

                Штат кафедри: 4 професори, 5 доцентів, 2 асистенти, 1 лаборант.

                Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

                На кафедрі навчаються студенти :

                За спеціальностями:

               За формою навчання: