Наукові публікації доцента Л.Ю. Іващук

 • L. Yu. Ivashchuk. Pathogenetic approaches and ways of prevention of thromboembolic complication in trauma patient.// International Journal of Medicine and Medical Research 2018, volume 4, Issue 1, p. 26-30
 • LY Ivashchuk, IB Pizhitsky. Characteristic features of multiple organ failure in cases of peritoneal sepsis. International Journal of Medicine and Medical Research. 2017, p. 25-32.
 • Л.Ю. Іващук, Д.В. Осадчук, Б.М. Майка. Шляхи профілактики тромбоемболічних ускладнень у травматологічних хворих. Шпитальна хірургія №1, 2017. 85-91.
 • Господарський А.Я., Буратинський Р.В., Древніцький Р.С., Кушнір Р.Я., Іващук Л.Ю., Петрюк Б.В.Оцінка ефективності лазерної абляції гемороїдальних вузлів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «мінімально-інвазивна хірургія органів малого тазу» м. Одеса 18 – 19 травня 2017 р. С. 102-103.
 • Іващук Л.Ю. / Стан мікроциркуляторного русла печінки та тонкої кишки при абдомінальному сепсисі // Галицький медичний вісник № 3 – 2014р. – с.54 – 57.
 • Іващук Л.Ю., В.І. Солодовніков, Ю.О. Ушанов / Досвід лікування політравми з ушкодженням внутрішніх органів // Одеський медичний журнал, Одеса, - №4.(84). – 2013. - с. – 48 -49.
 • 1.Iващук Л.Ю. Вплив малих доз іонізуючого опромінення на гістоморфологію тонкої кишки при гострому перитоніті // Діагностика та профілактика негативних наслідків радіації. (Матеріали 3 симпозіуму, присвяченого пам”яті доктора біологічних наук Е.В. Михайловської), - Київ, 16 - 17 грудня 2012 року, - Київ - 2012 - С. - 115 - 117.
 • І.М. Дейкало, В.О. Шідловський, Іващук Л.Ю. та інші всьго 11осіб До 200 – річного ювілею Миколи Івановича Пірогова.Шпитальна хірургія.- №4.- 2010р. – С.- 109 – 113
 • Іващук Л.Ю. Стан мікроциркуляторного русла печінки та тонкої кишки при абдомінальному сепсисі. Галицький медичний вісник № 3 – 2009р. – с. 54 – 57
 • С.І. Климнюк ,В.О.Шідловський, Іващук Л.Ю. та інші всоьго 12 осіб. Порівняльна характеристика мікрофлори тонкокишкового вмісту у хворих на странгуляційну та обтураційну кишкову непрохідність. Матеріали науково – практичної конференції „Актуальні проблеми екології мікроорганізмів”, Тернопіль, 7 – 8 вересня 2008 року, - С. – 38 - 40
 • Максимлюк В.І., Герасимчук П.О., Іващук Л.Ю. та інші всього 6 осіб Обгрунтування використання біополімера “ТахоКомб” для безпечності анастомозів при експериментальному перитоніті. „Здобутки клінічної і експериментальної медицини” , Тернопіль., 2006 р. - С. – 108 - 109
 • Іващук Л.Ю., Ляпіс М.О Герасимчук П.О. та інші, всьогь 6 осіб Вплив еубіотика А-бактерину на цитокінову відповідь при експериментальному перитоніті. „Здобутки клінічної і експериментальної медицини” , Тернопіль., 2-4 червня 2005 р. С. 78 -80
 • Іващук Л.Ю. Вплив монотерапії А – бактерином на мікробіоценози і морфологію кишечника та перитонеального ексудату при експериментальному абдомінальному сепсисі. Шпитальна хірургія , №4, 2005 р. - С.- 84 - 86
 • Ляпіс М.О, Іващук Л.Ю., Чепесюк В.О. Цитокінова відповідь у процесі перебігу абдомінального сепсису. Збірник наукових праць Запорізького державного інституту удосконалення лікарів. Випуск 64. Книга І – Запоріжжя, „Дике поле”.-2003 - с.87-91.
 • Ляпіс М.О, Ушанов.Ю.О., Іващук Л.Ю. Досвід лікування політравми з ушкодженням внутрішніх органів. Одеський медичний журнал, Одеса, - №4.(84). – 2004. - с. – 48 -49
 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю., Чепесюк В.О. Синдром системної запальної відповіді, як критерій перебігу гострого апендициту // Матеріали наук. практ. конф. Сепсис з міжнародною участю., Харків, 1-2 квітня 2004 р., с.141-142.
 • Ляпіс М.О. Синдром системної запальної відповіді, як критерій перебігу гострого апендициту. Сепсис. Патогенез, діагностична терапія. Матеріали наук.-практ. конференції. 1-2.04.2004. Харків. с.141.
 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Апоптоз гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникових структур у формуванні поліорганної недостатності при абдомінальному сепсисі //Матеріали конференції „Піроговські читання”.-Вінниця.- 3-5.06.-2004. с. 115-117
 • Кушнір Р.Я., Іващук Л.Ю.,Чепесюк В.О., Ляпіс М.О. Власний досвід викладання дисципліни „Загальна хірургія” англійською мовою для іноземних студентів // Вісник Вінницького національного університету, 2004., с. 127.
 • Іващук Л.Ю., Ляпіс М.О, П.О. Герасимчук та інші, всього 4 особи Застосування А- бактерину в гнійно – септичній хірургії. Матеріали міжнародної науково – пратичної конференції « Пробіотики – ХХІ століття . Біологія . Медицина. Практика.» - 20 – 22 травня 2004 року. Тернопіль. « Укрмедкнига», 2004 р. – С. – 109 – 113.
 • Іващук Л.Ю., Ляпіс М. О., Герасимець Ю.М., Гупка І.Б. Особливості використання біополімера “ТахоКомб” для безпечності анастомозів при експериментальному перитоніті. Вестник неотложной и восстановительной медицины. – Том 5 - № 2 – 2004 - С. – 357 – 358
 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Основні ланки патогенезу абдомінального сепсису // Матеріали науково-практичної конференції хірургів Тернопілля.- Укрмедкнига, 2003.- С. 51-57.
 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю., Герасим’юк Н.І., Лойко І.К. Використання біополі мера “ТахоКомб” для безпечності анастомозів при експериментальному перитоніті // Шпитальна хірургія.- 2003.- № 1.- С. 48-50.
 • Іващук Л.Ю. Герасим’юк Н.І., Лойко І.К., Використання біополімера “ТахоКомб” для безпечності анастомозів при експериментальному перитоніті. Шпитальна хірургія.- 2003.- № 1.- С. 48-50.
 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Апоптоз гепатоцитів, як причина печінкової недостатності при розлитому перитоніті. Здобутки клінічної та експериментальної медицини, - Тернопіль, - “ Укрмедкнига” - 2002. –С. – 78
 • Кушнір Р.Я., Ляпіс М.О., Герасимець Ю.М., Іващук Л.Ю. Проблеми викладання предмету англійською мовою на клінічних кафедрах // Матеріали Всеукраїнської конф. “Проблеми навчання іноземних студентів в медичних вищих навчальних закладах України”. 19-20 квітня 2002 р. / Медична освіта.-2002, № 3.- С. 343-344.
 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Апоптоз гепатоцитів, як причина печінкової недостатності при розлитому перитоніті .- Збірник наук. праць ХLV підсумкової науково-практичної конференції 7.06.02, випуск 7, Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2002.
 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Шляхи покращення процесів клітинної регуляції на рівні гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової осі у формуванні полі органної недостатності при абдомінальному сепсисі // Галицький лікарський вісник.- Т. 9, 2002.- С. 187-189.
 • В. Ляпіс., Іващук Л.Ю. Вплив прополону на морфо - функціональний стан тонкої кишки при експериментальному перитоніті на тлі малих доз іонізуючого опромінення. 4 - й Міжнародний конгрес студентів і молодих вчених., 11 - 13 травня 2000 р., Тернопіль., - “ Укрмедкнига”, с. 42 -43.
 • Апоптоз, як причини розвитку поліорганної недостатності при розлитому перитоніті // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, - Тернопіль, - “ Укрмедкнига” - 2001р. - с. 46 -47. Л.Ю.Іващук.
 • Ковальчук Л.Я., Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Апоптоз, як можливий чинник ініціації поліорганної недостатності при перитонеальному сепсисі // Львівський медичний часопис.- 2001, Т -VIII, № 3.- С. 49-52.
 • М. О. Ляпіс., Іващук Л.Ю. Апоптоз як причина розвитку поліорганної недостатності при розлитому перитоніті. Здобутки клінічної та експериментальної медицини, - Тернопіль, - “ Укрмедкнига” - 2001р. - с. 46 -47.
 • Л.Я. Ковальчук, М.О. Ляпіс, Іващук Л.Ю. Апоптоз, як можливий чинник ініціації поліорганної недостатності при перитонеальному сепсисі. Львівський медичний часопис, - Львів, - “Leopolis” - 2001 р. - Т. - 7, - №3- С. -49 – 52
 • М.А. Ляпис, Іващук Л.Ю. Патогенетические подходы к коррекции полиорганной недостаточности при остром перитоните на фоне малых доз инкорпорированного облучения. Материалы третьего конгресса Ассоциации хирургов им. Н.И. Пирогова, Москва, - 2001 - с. – 47 -48
 • Ляпіс М.А., Иващук Л.Ю. Патогенетические подходы к корекции полиорганной недостаточности при остром паритоните на фоне малых доз ионизирующего облучения // Материалы Ш конгресса Ассоциации хирургов им. Н.И. Пирогова.- М., 2001.- С. 47-48.
 • Ляпіс М.О., Іващук Л.Ю. Деякі показники систем перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту в хворих розлитим перитонітом, які проживають на радіаційно забрудненій території. Шпитальна хірургія. - Тернопіль - 2000 р. - №1. - С.48 -52.
 • М.О.Ляпіс, Іващук Л.Ю. Деякі аспекти патогенезу поліорганної недостатності при експериментальному перитоніті на тлі ендогенного опромінення. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип.4.- Тернопіль.- “Укрмедкнига”.- 1999 - С.- 421- 424.
 • Л.Ю.Іващук. Вплив малих доз іонізуючого опромінення на стан процесів перекисного окислення ліпідів - антиоксидантного захисту при перитоніті у хворих, що проживають у радіаційно забруднених регіонах. // Буковинський медичний вісник. - Чернівці.- 1999.- Т.3. - № 3-4. - С. - 56 - 58.
 • Носов А.Т., Іващук Л.Ю., Порохняк Л.А. Морфофункціональний стан гіпоталамо - гіпофізарно - наднирникової системи при експериментальному перитоніті на фоні внутрішнього опромінення. // Вісник наукових досліджень. - Тернопіль. - 1998 - №1 - С. - 73 - 75.
 • Л. Ю. Іващук, А.Т. Носов, Л.А. Порохняк. Вплив малих доз іонізуючого опромінення на гістоморфологію деяких органів черевної порожнини при експериментальному перитоніті // Шпитальна хірургія. - Тернопіль, - 1998 - №1 - С. - 36- 41.
 • Кушнір Р.Я., Ляпіс М.О., Герасимець Ю.М., Іващук Л.Ю. Проблеми викладання предмету англійською мовою на клінічних кафедрах. Медична освіта.-2002, № 3.- С. 343-344.
 • Л.Ю.Іващук. Динаміка рІвня деяких гормонів при експериментальному перитоніті // Нарисові записки за матеріалами виїздної сесії уАННП. Київ, 1997.