Наукові публікації асистента Н.І. Гриньків

  • Гриньків Н. І., Дейкало І. М. Оптимізація комплексного лікування хворих на гострий некротичний панкреатит шляхом застосування екстракорпоральної детоксикації та імунокорекції в комплексному лікуванні хворих на гострий некротичний панкреатит. Клінічна хірургія. 2018. № 6,2. С. 23–25.

  • Гриньків Н. І., Добринська Н. О., Борис Р. М. Досвід застосування екстракорпоральної детоксикації в лікуванні хворих на гострий панкреатит. Вісник наукових досліджень. 2016. № 1. С. 60–61.

  • Гриньків Н. І. Екстракорпоральна детоксикація в лікуванні хворих на гострий панкреатит. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 1 (25). С. 25–27.

  • Дейкало І. М., Гриньків Н. І. Застосування екстракорпоральної детоксикації та імунокорекції в комплексному лікуванні хворих на гострий некротичний панкреатит. Матеріали XXIII зїзду хірургів України, 21–23 жовтня 2015 р. Київ, 2015. С. 662–643.

  • Шидловський В. А., Чорномидз А. В, Грынькив Н. И. Особенности диагностики реперфузионного синдрома у больных острым панкреатитом. Хирургия. Восточная Европа. 2014. № 1 (09). С. 38–45.

  • Ковальчук О.Л., Беденюк А.Д., Олійник О. В., Чепіль І. В., Костів О. І., Гриньків Н. І. Можливості прогнозування перебігу гострого деструктивного панкреатиту із врахуванням клініко-лабораторних та імунологічних змін. Шпитальна хірургія. 2012. № 4. С. 43–45.

  • Дейкало І. М., Гриньків Н. І., Чепіль І. В. Екстракорпоральна детоксикація в комплексному лікуванні хворих на гострий панкреатит. Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали V наук.-практ. конф., 1–2 листопада 2012 р. Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. С. 35–36.