Головна‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Сторінка викладача Махніцький Андрій Вікторович

    Освіта:
    Махніцький Андрій Вікторович – народився 12 грудня 1983 року в с. Біла Тернопільського району.  
З 1990р. навчався в Білецькій загальноосвітній школі. Після 7 класу  поступив в Галицький Коледж  м. Тернополя, який закінчив в 1999р. з відзнакою.
    2005р. закінчив Тернопільську державну медичну академію ім. І. Я. Горбачевського.  
    2005р. - 2008р. інтернатура за спеціальністю хірургія на базі Кіровоградської обласної лікарні. 
    2008р. – 2010р. клінічна ординатура на кафедрі загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, травматологією та ортопедією Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. 2010р. – 2011р. старший лаборант даної кафедри.
    З 2011р. асистент кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, травматологією та ортопедією, а з 01 червня 2014 року – асистент кафедри хірургії №2
    Наукова діяльність:
     У 2011 р. під керівництвом проф. І.М. Дейкала виконав кандидатську дисертацію «Імунокорекція в комплексному хірургічному лікуванні хворих на гострий абдомінальний сепсис»., рішенням ВАК присвоєний вчений ступінь кандидата медичних наук.
    Наукові інтереси: загальна, гнійно – септична, абдомінальна та ендокринна хірургія, лапароскопічна та мініінвазивна хірургія.
    Наукові публікації та рейтинги: Автор 15 наукових та навчально методичних робіт, автор 1 патента на винахід.
Comments