Головна‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Шiдловський Олександр Вiкторович

СПИСОК

друкованих праць проф. О.В.Шідловського за період з 2005

 

№ п/п

Назва роботи

Місце публікації

Автор, співавтори

1.      

Екскреція йоду у хворих з патологією щитоподібної залози

Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т. 8, № 3-4. – С. 236–238.

 В. О. Шідловський, І. М. Дейкало, О. В. Шідловський, Д. В. Осадчук

2.      

Застосування  тахокомбу з ціллю гемостазу в ендокринній хірургії

Хірургія України, 2005, №1 (13) с.71-73

Шідловський В. О.,І.М.Дейкало, О.В.Шідловський

3.      

Йодурія у пацієнтів із патологією щитоподібної залози у регіоні йодного дефіциту

Вісник наукових досліджень, 2005,№1, с.44-47

Шідловський В. О.,І.М.Дейкало, О.В.Шідловський, Д.В.Осадчук

4.      

                Критерії       

   диференційованого підходу

до імунокорегуючої терапії гострого деструктивного панкреатиту

 

Матеріали ХХ1 з’їзду хірургів України, Запоріжжя, 2005, том 1,

 с. 303 - 305

О.В.Шідловський, І.М.Дейкало,  І.В.Чепіль, Завіднюк Ю.В.

 

 

 

Діагностика і хірургічне лікування внутрішніх жовчних нориць

 

Шпитальна хірургія -2006г.,№ 3, с. 61-66

 

Шідловський В.О., Дейкало І.М., Шідловський О.В.

5.      

Йододефіцитні захворювання: діагностика, лікування, профілактика

Тернопіль: Укрмедкнига, 2006, 82 с.

Шідловський В.О., Дейкало І.М., Шідловський О.В.

6.      

Хирургическое лечение больных токсическим зобом

Современные аспекты хирургической эндокринологии: Материалы XVI Российского симпозиума по хирургической эндокринологии. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. – С. 271-273.

А.В.Шидловский,

В.А.Шидловский

   Д.В.Осадчук

7.      

Хірургічне лікування осіб похилого та старечого віку, хворих на токсичний зоб

Матеріали VII з’їзду ендокринологів України. – Київ: Ендокринологія. – 2007. – Т. 12. – С. 323. – (Додаток).

 

В.О.Шідловський, О.В.Шідловський, І.М.Дейкало, Д.В.Осадчук,        Р.Д. Левчук

8.      

Морфологічні зміни щитоподібної залози та рівень інтратиреоїдного йоду паранодулярної тканини у хворих на вузловий колоїдний зоб

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 1. – С. 127–129.

В. О. Шідловський,

О. В. Шідловський,

Д. В. Осадчук

9.      

Пошкодження верхнього гортанного нерва та пору-шення високотональної модуляції голосу в хірургії щитоподібної залози

Шпитальна хірургія, 2008г.,N 4, с. 88-90

В.О. Шідловський,

О.В. Шідловський,

 О.Р. Сельський

10.                        

Тиреоїдна хірургія

Тернопіль, ТДМУ, 2008, 424 с.

За ред. С.Й.Рибакова, В.О.Шідловського,

І.В.Комісаренка, М.П.Павловського

11.                        

Функціональні розлади гортані в хірургії щитоподібної залози

Український журнал хірургії,

 2009, 1, с. 148 - 151.

В.О.Шідловський, О.В.Шідловський, О.Р.Сельський.

 

12.                        

Лазеріндукована інтерсти-ціальна термотерапія солітарних вузлів щитопо-дібної залози. Перший досвід.

Клінічна ендокри-нологія та ендок-ринна хірургія,-2009, 1,83-85.

О.В.Шідловський, О.І.Карел, В.О.Шідловський.

13.                        

Лазеріндукована  інтерстиціальна термотерапія – сучасний малоінвазивний метод лікування вузлового зоба (огляд  літератури)

 

Сучасні медичні технології, 2009, 2, с.82-86

О.В.Шідловський, В.О.Шідловський

 

14.                        

Патент на корисну модель 45332 (UA), МПК G 09 B 23/28. Спосіб визначення концентрації йоду в біосубстраті

№ u 2009 04032 ; заявл. 24.04.2009 ; опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21.

Шідловський В.О., Столяр О. Б., Осадчук Д. В., Шідловський О.В., Фальфушинська Г. І.

15.                        

Хірургічне лікування і післяопераційна реабілітація хворих на вузловий колоїдний зоб в умовах йодного дефіциту

Шпитальна хірургія. – 2009. – № 3. – С. 89–93.

Д. В. Осадчук, О. В. Шідловський

16.                        

Морфологічні трансформації щитоподібної залози та інтратиреоїдний йод – визначальні чинники поопераційних рецидивів вузлового колоїдного зоба

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2009. – Т. 27, № 2 – С. 59–61.

В. О.Шідловський,

О. В.Шідловський,

Д. В. Осадчук,

М. Я. Стасів

17.                        

Ефективність лазеріндукованої інтерстиціальної термотерапії у лікуванні  вузлового зоба

Український журнал хірургії, 2009, №4, с.137-139

Шідловський В.О., Шідловський О.В.,  Карел О.І.

 

18.                        

    Особливості клінічного перебігу        автоімунного полігландулярного синдрому III типу I комбінації

Міжнародний ендокринологічний журнал, 2009, №2 (20), с. 67 - 70

Шідловський В.О., Василюк Л.В., Шідловський О.В.

 

19.                        

Морфологічні зміни тканини щитоподібної залози у хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб

Шпитальна хірургія, 2010, 2, с.34-40.

Гнатюк М. С., Шідловський О.В., Осадчук Д.В., Шідловський В.О.

20.                        

Малоінвазивні методики у лікуванні вузлового зоба з кістозною дегенерацією

 

Шпитальна хірургія. - 2010. - N 4. - С. 31-34.

О. В. Шідловський, О. І. Карел, В. О. Шідловський

21.                        

Результати склеро терапії кістозних вузлів щитоподібної залози 70% розчином етанолу

Вісник Вінницького національного медичного університету, 2010, 14 (2), 440 – 443.

Шідловський О.В., Карел О.І.,

Бобко В.М.,

Стасів М.Я., Шідловський В.О.

 

22.                        

Спосіб ідентифікації гортанних нервів при операціях на щитоподібній і прищитоподібних залозах

Львівський медичний часопис, 2010, vol.16, №4, с. 112-115.

 

В.О.Шідловський(1),

М. П. Дивак(2),

О.В Шідловський(1),

О. Л. Козак(2),

Я. Р. Розновський(1

23.                        

Результаты склеротерапии кистозных узлов щитовидной железы с использованием 70% этанола

Вестн Южно ура-льского универси-тета, 2010, сен-тябрь,2010, 2 роботи, Челябинск  

А.В.Шидловский,  О.И.Карел

 

24.                        

Післяопераційний рецидивний  зоб

Тернопіль: ТДМУ, 2010. – 218 с.

Павловський І.М., Шідловський О.В.

 

25.                        

Інтратиреоїдний йод при вузловому колоїдному зобі

 

Ендокринологія, 2010, Т. 15, №2, с. 354 – 355.

В.О.Шідловський, О.В.Шідловський, Д.В.Осадчук.

 

26.                        

Критерії вибору обєму операції при вузловому колоїдному йододефіцитному зобі 

Український журнал хірургії, 2011, №1, 30 - 37

В. О. Шідловський, О. В. Шідловський,         Д. В. Осадчук,        І. М. Павловський

 

27.                        

Профілактика післяопераційних рецидивів вузлового колоїдного зоба після гемітиреоїдектомії

Вісник наукових досліджень, 2010, №4,  с. 95 - 99

О.В. Шідловський, Д.В. Осадчук,

 І.М. Павловський,

В.О. Шідловський

28.                        

 

Склеротерапія етанолом у лікуванні вузлового колоїдного зоба.

 

Вісник Вінниць-кого національного медичного університету, 2010, 14 (2), 440 – 443.

 

О.В.Шідловський,

О.І. Карел, В.М. Бобко, М.Я. Стасів,

В.О. Шідловський

29.                        

Лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія в лікуванні солідних вузлів щитоподібної залози.

Донецьк, конференція, вересень, 2011

Шідловський В.О., Шідловський О.В.

Карел О.І.

30.                        

Интраоперационная идентификация голосовых нервов.

 Современные аспекты хирургической эндокринологии (с участием терапевтов-эндокринологов) Материалы II Украинско-Российского симпозиума, 29 сентября -1 октября 2011 года  Харьков, Украина, с.497 – 501. 

В.А.Шидловский, А.В.Шидловский, Я.Р.Розновский, Л.В. Козак

31.                        

Критерии выбора объема операции при йододефицитном узловом коллоидном зобе

Современные аспекты хирургической эндокринологии (с участием терапевтов-эндокринологов) Материалы II Украинско-Российского симпозиума, 29 сентября -1 октября 2011 года  Харьков, Украина, с.489 – 494. 

В.А.Шидловский, М.С.Гнатюк, А.В.Шидловский, Г.И.Фальфушинская, Д.В.Осадчук

 

32.                        

Применение лазериндуцированной интерстициальной термотерапии в лечении больных узловым  токсическим зобом.

 

Современные аспекты хирургической эндокринологии (с участием терапевтов-эндокринологов) Материалы II Украинско-Российского симпозиума, 29 сентября -1 октября 2011 года  Харьков, Украина, с.494 – 497. 

Шидловский А. В.,

Шидловский В. А., Кравцив В.В.,

Карел О. И.,

 Квач С. И.

 

33.                        

Хірургія зоба в ендемічному регіоні

   Шпитальна  хірургія, 2012, 2, с. 24 - 29

Дейкало І.М.,

Шідловський О.В.

34.                        

Профілактика специфічних ускладнень операцій з приводу багато вузлового і післяопераційного рецидивного зоба   з компресійним синдромом

 

Вестник неотложной и восстановительной медицины.-2012.-том 13.-№3.-с.541 - 543

В. О.Шідловський, О. В. Шідловський, І. М. Дейкало, Я. Р. Розновський

 

35.                        

Патомморфологічні зміни в паренхімі щитоподібної залози і вибір об’єму операції при однобічному вузловому колоїдному йододефіцитному зобі

 

Львівський медичний часопис,  2012, vol 18, №2, с. 17 - 23

О.В. Шідловський, Д.В. Осадчук, М.С. Гнатюк, Г.І. Фальфушинська Г.І., Павловський І.М.

36.                        

Лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія в лікуванні солідних вузлів щитоподібної залози

Клінічна  хірургія, 2012, №7, с. 12 -15

О.В.Шідловський, О.І. Карел.

37.                        

Варіанти шкірно-пластичних оперативних втручань у хворих на ускладнені форми синдрому діабетичної стопи

Шпитальна  хірургія, 2012, 3, с. 44 – 47.

Герасимчук П.О., Павлишин А.В.

38.                        

Патент України на корисну модель No.66648. Пристрій для ідентифікації
гортанного нерва

 Бюл. "Промислова власність" No.1, 2012.

Шідловський В.О., Дивак М.П., Шідловський О.В.,
Козак О.Л., Розновський Я.Р.

39.                        

 Патент України на винахід No.99228. Пристрій для ідентифікації
гортанного нерва / -  

Бюл. "Промислова власність" No.14,
2012.

Шідловський В.О., Дивак М.П., Шідловський О.В.,
Козак О.Л., Розновський Я.Р.

40.                        

Деклараційний патент України на корисну модель 31472, МПК (2006) А61В 17/00.Спосіб автодермопластики  

 

u 2007 13734; заявл. 07.12.2007; опубл.10.04.2008, Бюл. № 7.  

Коптюх В. В., Павлишин А. В., Перепелиця М. П., Шідловський О. В.

41.                        

Малоинвазивные технологи в лечении узлового зоба

Харьков, сборник лекций

А.В.Шидловский

42.                        

Інтратиреоїдний йод у хворих на однобічний ендемічний вузловий колоїдний  зоб

Ендокринологія, відправлено 20.02.13 року

Шідловський О.В., Осадчук Д.В., Фальфушинська Г.І.

 

43.                        

Профилактика парезов гортани при операциях на щитовидной   железе

Новости хирургии 2013 , 21, № 3, с.37 - 41

Шидловский А.В., Розновский Я.Р..

44.                        

Стандартні і не стандартні ситуації в хірургії щитоподібної залози

Шпитальна хірургія, 2013,3, с. 21 - 24

В.О.Шідловський, О.В.Шідловський, І.М.Дейкало,

Ліпський В. М.

45.                        

Шийні парагангліоми

Вісник наукових досліджень, 2012, 25 грудня

Шідловський В.О., Шідловський О.В.

46.                        

Сравнительная оценка результатов операций на щитовидной железе, выполненніх традиционным методом и с использованием технологии  Liga Sure

 

Запорожье, 3-й рос укр симпозиум по эндокринной хирургии, 12-14 сентября 2013 года

А.В.Шидловский, В.А.Шидловский,

 И.Н.Дейкало, Д.В.Осадчук, О.И.Пелешок

47.                        

Застосування технології  ” Liga Sure“ у виконанні операцій на щитоподібній залозі.

 

Здобутки клінічної і експериментальної  медицини, червень 2013 Тернопіль

Дейкало І. М., Шідловський В. О., Шідловський О. В., Осадчук Д. В.,

Пелешок О. І.

Comments