Головна‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації проф. Герасимчук Петро Олександрович

Список наукових публікацій проф. Герасимчука П.О. за 2013-2016 рр.

 

1. Герасимчук П. О., Кісіль П. В., Павлишин А. В. Динаміка про- та протизапальних цитокінів при хірургічному лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 1 (70). – С. 56–58.

2. Павлышин А.В., Шидловский В.А., Герасимчук П.А. Пластическое закрытие ран и трофических язв рельефным аутодермотрансплантантом у больнх с синдромом диабетической стопы // Вестник Российской академии медицинских наук.- 2013.- № 1.- С. 72-74.

3. Герасимчук П. О., Кісіль П. В., Власенко В. Г., Павлишин А. В. Ендотеліальна дисфункція у хворих з синдромом діабетчної стопи // Клін. хірургія. – 2013. – № 11 (851) (Додаток). – С. 5–6.

4. Герасимчук П. О., Кісіль П. В., Власенко В. Г., Павлишин А. В. Варіанти перебігу ранового процесу у хворих з синдромом діабетичної стопи // Клінічна хірургія. – 2013. – № 11 (851) (Додаток). – С. 52–53.

5. Герасимчук П.О., Павлишин А.В., Головата Т.К. Порівняльна морфологічна характеристика гострої та хронічної рани у хворих на синдром діабетичної стопи // Шпитальна хірургія.- 2013.- № 1.- С. 22-26.

6. Герасимчук П.О., Дейкало І.М., Запорожан С.Й., Кушнір Р.Я. Самостійна робота студентів медичного вузу в умовах кредитно-модульної системи // Мат. Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю // Тернопіль, 18-19 квітня 2013р.- С. 246-247. 

7. Кушнір Р.Я., Герасимчук П.О. Дисциплінарна ділова гра у вивченні клінічних дисциплін // Мат. Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю // Тернопіль, 18-19 квітня 2013р.- С. 187-188. 

8. Герасимчук П. О., Кисиль П. В., Власенко В. Г., Павлышин А. В. Критерии дифференцированного лечения синдрома диабетической стопы // Раны и раневая инфекция : Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием, 30–31 октября 2013 г. : материалы конф. – Казань, 2013. – С. 44–47.

9. Герасимчук П. О., Дейкало И. Н., Кисиль П. В., Власенко В. Г., Павлышин А. В. Особенности течения раневого процесса у больных с синдромом диабетической стопы // Раны и раневая инфекция : Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием, 30–31 октября 2013 г. : материалы конф. – Казань, 2013. – С. 47–50.

10. Дейкало І.М., Герасимчук П.О., Копитчак І.Р., Ковальчук А.О. Напрямки організації самостійної роботи студентів медичного візі в умовах кредитно-модульної системи // Медична освіта.- 2014.- № 1 (61).- С. 26-29.

11. Герасимчук П. А., Кисиль П. В., Власенко В. Г., Павлышин А. В. Показатели эндотелиальной дисфункции у больных с синдромом диабетической стопы // Вестник Российской академии медицинских наук. – 2014. – № 5–6. – С. 107–110.

12. Герасимчук П. А., Власенко В. Г., Павлышин А. В. Особенности хирургического лечения анаэробных неклостридиальных флегмон у больных с синдромом диабетической стопы // Хирургическая обработка ран и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых : Международная научно-практическая конференция, 17-18 апреля 2014 г. : материалы конф. —Москва, 2014. –  С. 72–74.

13. Герасимчук П. А., Власенко В. Г., Павлышин А. В. Выбор метода обезболивания при оперативных вмешательствах у больных с синдромом диабетической стопы / П. А. Герасимчук, // Хирургическая обработка ран и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых : Международная научно-практическая конференция, 17-18 апреля 2014 г. : материалы конф. —Москва, 2014. –  С. 74–76.

14. Герасимчук П. А., Кисиль П. В. , Власенко В. Г., Павлышин А. В. Динамика про- и противовоспалительных цитокинов на этапах хирургического лечения синдрома диабетической стопы // Сахарный диабет и хирургические инфекции : международный научно-практический конгресс, 14–17 октября 2013 г. : материалы конгр. – Москва, 2013. – С. 37–38.

15. Герасимчук П. А., Павлышин А. В., Кисиль П. В. , Власенко В. Г. Аутодермопластика ран у больных с синдромом диабетической стопы рельефным кожным трансплантатом // Сахарный диабет и хирургические инфекции : международный научно-практический конгресс, 14–17 октября 2013 г. : материалы конгр. – Москва, 2013. – С. 38–39.

16. Герасимчук П.О. К вопросу хирургической классификации синдрома диабетической стопы // Сахарный диабет и хирургические инфекции : международный научно-практический конгресс, 14–17 октября 2013 г. : материалы конгр. – Москва, 2013. – С. 39–30.

17. Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В. Сепсис у хворих на ускладнені форми синдрому діабетичної стопи // “Science Rise”, Medical Science. – 2015. – № 11/3 (16). – С. 30–33.

18. Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В. Морфологічна характеристика уражень судин артеріального русла нижніх кінцівок у хворих із синдромом діабетичної стопи // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3(80). – С. 69–71.  

19. Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В. Порівняльна характеристика перебігу гострих та хронічних ран у хворих на синдром діабетичної стопи на тлі вакуум-терапії // Шпитальна хірургія. – 2015. – № 3 (71). – С. 50–53.

20. Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В. Використання вакуум-терапії в комплексному лікуванні синдрому діабетичної стопи // Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka: zbior raportow naukowych. Konferencji Miedzynarodow ej Naukowo-Praktycznej (29.06.2015 – 30.06.2015). – Warszawa : Diamond trading tour, 2015. – S. 46-47.

21. Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В. Використання вакуум-терапії в комплексному лікуванні синдрому діабетичної стопи // XXIII з'їзд хірургів України : зб. наук. робіт. - Київ : Клінічна хірургія, 2015. - С. 283-284.

22. Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В. Роль вакуум-терапії в лікуванні гострих гнійно-некротичних процесів у хворих на синдром діабетичної стопи // Шпитальна хірургія. – 2016. – № 1 (73). – С. 84–87.

23. Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В., Фіра Д.Б. Автодермопластика та вакуумна терапія ран у хворих на синдром діабетичної стопи // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 1. - С. 13–16.

24. Власенко В. Г. Герасимчук П. О., Павлишин А. В. Особливості вакуум-терапії гострих гнійно-некротичних процесів у хворих на синдром стопи діабетика // Наука вчера, сегодня, завтра : Международная научно-практическая конференция, 28 января.2016 г. : сб. науч. докл.. –  Варшава, 2016. –  С. 46–50.

25.  Герасимчук П. О., Власенко В. Г., Павлишин А. В., Фіра Д.Б. Вплив вакуумної терапії на морфологічні зміни м’яких тканин ранових дефектів у хворих із синдромом діабетичної стопи // Вісник наукових досліджень.- 2016.- № 1.- С. 54-56.

26.  Герасимчук П. О., Дейкало І.М., Власенко В. Г., Фіра Д.Б., Павлишин А. В. Використання вакуум-терапії в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи // Международный эндокринологический журнал.- 2016.- № 2 (74).- С. 124-129.

 

 

27. Пат. на корисну модель № 77350 Україна, МПК (2006.01) А 61 В 17/322. Силіконова камера з отвором / Власенко В. Г., Кісіль П. В., Павлишин В. Г., Герасимчук П. О. – № u 2012 09327 ; заявл. 30.07.2012 ; опубл. 11.02.2013, Бюл. № 3. (Здобувач є співавтором ідеї винаходу, підготував заяаку на корисну модель).

28. Пат. на корисну модель № 105632 Україна, МПК (2016.01) А 61 В 17/00. Силіконова адаптаційна пластина з можливістю дозувати діючу речовину / Павлишин А. В., Герасимчук П. О., Власенко В. Г. – № u 2015 09965 ; заявл. 12.10.2015 ; опубл. 25.03.2016, Бюл. № 6. (Здобувач є співавтором ідеї винаходу, підготував заяаку на корисну модель).

Comments