Головна‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Осадчук Дмитро Васильович

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

п/п

Бібліографічні дані документа

Рукоп.

/

Друк.

Назва документа

К- сть

стор.

Примітка

1.       

Екскреція йоду у хворих з патологією щитоподібної залози

друк.                                                                                                                   Форма №3

Буковинський медичний вісник. Чернівці 2004. – Том 8, № 3-4, с.236-238. 

3

В.О.Шідловський, І.М. Дейкало,

О.В. Шідловський

2.       

Йодурія у пацієнтів із патологією щитоподібної залози у регіоні йодного

дефіциту

друк.

Вісник науко-

вих досліджень. Тернопіль 2005. - №1,  с. 44-46.  

 

3

В.О.Шідловський, І.М. Дейкало, О.В. Шідловський

3.       

Хирургическое лечение больных токсическим зобом

друк.

Современные аспекты хирургической эндокринологии: Материалы XVI Российского симпозиума по хирургической эндокринологии. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. – С. 52-55.

4

А.В.Шидловский, В.А.Шидловский

4.       

Хірургічне лікування осіб похилого та старечого віку, хворих на токсичний зоб 

друк.

Матеріали VII з’їзду ендокринологів України. – Київ: Ендокринологія. – 2007. – Т. 12. – С. 323. – (Додаток).

1

В.О.Шідловський, О.В.Шідловський, І.М. Дейкало,

Р.Д. Левчук

5.       

Хирургическое лечение больных токсическим зобом

Друк

Современные аспекты хирургической эндокринологии : 16 Российский симпозиум по хирургической эндокринологии : материалы симп. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та,  2007. – С. 271–273.

 

 

 

 

 

3

А. В. Шидловский, В. А. Шидловский

6.       

Клініко-морфологічне обгрунтування вибору об’єму оперативного лікування хворих на вузловий колоїдний зоб

друк.

XII міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 31 березня – 2 квітня 2008 р. : матеріали конгр.  – Тернопіль, 2008. – С. 53.

1

-

7.       

Морфологічні зміни щитоподібної залози та рівень інтратиреоїдного йоду паранодулярної тканини у хворих на вузловий колоїдний зоб

 

 

друк.

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 1. – С. 127–129.

3

В.О.Шідловський, О.В. Шідловський

8.       

Морфологічні трансформації щитоподібної залози та інтратиреоїдний йод – визначальні чинники поопераційних рецидивів вузлового колоїдного зоба

 

друк.

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2009. – Т. 27, № 2 – С. 59–61.

4

В.О.Шідловський, О.В.Шідловський, М. Я. Стасів

9.       

Патоморфологічні зміни тиреоїдної тканини у хворих на вузловий колоїдний зоб в ендемічному регіоні

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 3. – С. 50–53.

 

4

-

10.   

Хірургічне лікування і післяопераційна реабілітація хворих на вузловий колоїдний зоб в умовах йодного дефіциту

друк.

Шпитальна хірургія. – 2009. – № 3. – С. 89–93.

5

О.В. Шідловський

11.   

Спосіб визначення концентрації йоду в біосубстраті

друк.

Патент на корисну модель 45332 (UA), МПК G 09 B 23/28. – № u 2009 04032 ; заявл. 24.04.2009 ; опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21.

 

 

В.О.Шідловський, Столяр О. Б.,       О.В.Шідловський, Г.І. Фальфушинська

12.   

Морфологічні зміни тканини щитоподібної залози у хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб

друк.

Шпитальна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 34–39.

6

М.С. Гнатюк,

О.В.Шідловський, В.О.Шідловський

13.   

Інтратиреоїдний йод при вузловому колоїдному зобі

 

 

Друк

Ендокринологія. – 2010. – Т. 15, № 2. – C. 354–355.

2

В. О. Шідловський, О. В. Шідловський,

14.   

Профілактика післяопераційних рецидивів вузлового колоїдного зоба після гемітиреоїдектомії

Друк

Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 4 (61). –  С. 95–98.

4

О. В. Шідловський, Павловський, В. О. Шідловський

15.   

Металодепонуюча функція та антиоксидантні властивості щитоподібної залози людей, хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб

Друк

Український біохімічний журнал. - 2011. - Т. 83, № 6. - С. 92-97.

5

Фальфушинська Г. І.

Гнатишина Л. Л.

Шідловський В. О.

Столяр О. Б.

 

16.   

Критерії вибору об’єму операції при вузловому колоїдному йододефіцитному зобі

Друк

Український журна хірургії. – 2011.-№1,С. – 30-37.

7

О.В. Шідловський

В.О. Шідловський

І.М.Павловський

17.   

Критерии выбора обьема операции при йододефицитном узловом коллоидном зобе

Друк

Современные аспекты хирургической эндокринологии: материалы II Укр.-Росс.симп. – Харьков, 2011. – с.489-493.

 

 

 

4

О.В. Шідловський

В.О. Шідловський

М.С.Гнатюк

18.   

Патоморфологічні зміни в паренхімі щитоподібної залози і вибір обсягу операції при однобічному вузловому колоїдному йододефіцитному зобі

Друк

Льв.Мед.часопис. – 2012. – Т.18, -

С. 17-23

6

О.В. Шідловський

М.С.Гнатюк

 

 

19.   

Сравнительная оценка результатов операций на щитовидной железе, выполненных традиционным методом и с использованием технологии Liga Sure

Друк

Сучасні медичні технології. – 2013. – № 3. – С. 235–237.

3

А. В. Шидловский, И. М. Дейкало, В. А. Шидловский,  О. И. Пелешок

20.   

Інтратиреоїдний йод у хворих на однобічний ендемічний вузловий колоїдний зоб

Друк

ISSN 1680-1466 «Ендокринологія» 2013, т.18, ст.. 11-15

4

О.В. Шідловський

Г.І. Фальфушинська

21.   

Гострий біліарний ілеус – нестандартна ситуація в ургентній абдомінальній хірургії

Друк

Український науково-практичний журнал «Шпитальна хірургія»,  2013. – Т.2 – С.65-67

 

 

 

 

2

Дейкало І.М.

Василюк Л.В.

22.   

Можливості лапароскопії в хірургічному лікуванні гострої тонкокишкової непрохідності.

Друк

Матеріали XV конгресу СФУЛТ м.Чернівці 16-18 жовтня 2014року

2

Дейкало І.М.

Буката В.В.

Привроцький В.М.

23.   

Трансуретральна резекція при об’ємі доброякісної гіперплазії передміхурової залози більше 80 см3

друк.

Клінічна онкологія. . – 2015. – Спец. випуск. – С. 34

1

О.С. Федорук, В.Й. Вітрук, Ю.А. Малевич, В.В. Васильєв

24.   

Зв’язок гіперплазії передміхурової залози у поєднанні з каменями вивідних протоків із простатичною інтраепітеліальною неоплазією високого ризику та раком передміхурової залози

 

друк.

Клінічна онкологія. . – 2015. – Спец. випуск. – С. 39.

1

В.Й. Вітрук, Ю.А. Малевич, В.В. Васильєв

25.   

Переваги та небезпеки лапароскопічної хірургії гострої спайкової кишкової непрохідності

Друк

Одеський медичний

Журнал.

№2. – 2015р. – с.50-52

3

Дейкало І.М.

Буката В.В.

 

26.   

Спосіб вибору об’єму операції при вузловому колоїдному йододефіцитному зобі

Друк

Патент на корисну модель №100733 (UA), МПК G 01 N 33/48. – № u 2015 01021; заявл. 09.02.20015; опубл. 10.08.2015, Бюл. № 15.

 

 

О.В. Шідловський

А.В.Павлишин

В.О. Шідловський

 

 

Comments