Головна‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Махніцький Андрій Вікторович

Список друкованих праць та винаходів

Кафедра загальної хірургії

к.мед.н. ас. Махніцький А.В.

1.       Дейкало І.М., Чепіль І.В., Махніцький А.В., Гринюк Д.С. Прогностичні імунологічні критерії перебігу гострого деструктивного панкреатиту та гнійно-септичної інфекції // Шпитальна хірургія. - № 4. – 2008. – С. 66-70.

2.  Дейкало І.М., Махніцький А.В., Ронколейкін в комплексному хірургічному лікуванні хворих на гострий абдомінальний сепсис. // Матеріали конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини ».- Тернопіль 2010. – С. 60-61.

3.  Дейкало І.М., Махніцький А.В. Вплив  препарату Ронколейкін на перебіг гострого абдомінального сепсису у різні терміни післяопераційного періоду. // Матеріали Всеукраїнської нуково-практичної конференції «Медична наука-2010».- Полтава 2010. – С. 79-81.

4.  Дейкало І.М., Махніцький А.В., Соколик М.Б. Імунокорекція в комплексному лікуванні хворих на гострий абдомінальний сепсис. // Шпитальна хірургія. - № 4. – 2010. – С. 27-31.

5.  Дейкало І.М., Махніцький А.В., Привроцький В.М., Васильків М.Б. Характер мікрофлори та її чутливість до антибіотиків у хворих на гострий абдомінальний сепсис.// Вісник наукових досліджень. - № 4. – 2010. – С. 88-91.

6.           Дейкало І.М., Махніцький А.В., Чепіль І.В., Вплив рекомбінантного інтерлейкіну-2 на показники цитокінів у хворих з різним ступенем важкості перебігу гострого абдомінального сепсису // Шпитальна хірургія. - № 1. – 2011. – С. 40-44.

7.           Патент на корисну модель 57160 (UA), МПК: А 61 М 5/00. Спосіб санації черевної  порожнини при  гнійному перитоніті/ Махніцький А.В. – № u 2010 09598 ; заявл. 02.08.2010 ; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3.

8.           Дейкало І.М., Шідловський В.О., Махніцький А.В., Чепіль І.В. Динаміка цитокінів у хворих на гострий абдомінальний сепсис на фоні імунокорекції препаратом Ронколейкін // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – том 11, №2. – 2012. – С. 58-61.

9.           Махніцький А.В., Балко Н.В. Оптимальні терміни лапароскопічної холецистектомії при гострому холециститі. //  Матеріали ХVIІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014, - С. 63.

10.      Махніцький А.В., Олійник Л.Р. Новітні методи лікування ран різної етіології в хірургії. //  Матеріали ХІX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015, - С. 102

 

Comments