Головна‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації проф. Дейкала І.М.

1.     Шідловський О.В., І.М. Дейкало. Хірургія зоба в ендемічному регіоні // Шпитальна  хірургія, 2012, 2, с. 24 – 29.

2.     Шідловський В.О., Махніцький А.В., Чепіль І.В. Динаміка цитокінів у хворих на гострий абдомінальний сепсис на фоні імунокорекції препаратом ронколейкін // Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2012, том 11, №2, с. 58 – 61.

3.  І.М. Дейкало, В. О.Шідловський, О. В. Шідловський, Я. Р. Розновський Профілактика специфічних ускладнень операцій з приводу багато вузлового і післяопераційного рецидивного зоба   з компресійним синдромом // Вестник неотложной и восстановительной медицины.-2012.-том 13.-№3.-с.54- 543.

4.     І.М. Дейкало, В.О. Шідловський, О.В. Шідловський, В.М. Ліпський. Стандартні і не стандартні ситуації в хірургії щитоподібної залози // Шпитальна хірургія, 2013. – 3, с. 21 – 24.

5.   И.Н Дейкало, А.В. Шидловский, В.А. Шидловский, Д.В. Осадчук, О.И. Пелешок. Сравнительная оценка результатов операций на щитовидной железе, выполненных традиционным методом и с использованием технологии  Liga Sure // Матеріали  III  Українсько-Російського симпозіуму ”Сучасні аспекти хірургічної ендокринології“ (за участю терапевтів - ендокринологів) 12-14 вересня 2013, Запоріжжя, с. 235 -238.

6.   Дейкало І.М., Шідловський В.О., Шідловський О.В., Осадчук Д.В., Пелешок О.І. Застосування технології  ” Liga Sure“ у виконанні операцій на щитоподібній залозі // Здобутки клінічної і експериментальної  медицини, Тернопіль, червень 2013.

7.   Дейкало И.Н., Герасимчук П.А., Кисиль П.В., Власенко В.Г., Павлышин А.В. Особенности течения раневого процесса у больных с синдромом диабетической стопы // Материалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Раны и раневая инфекция», 30-31 октября 2013г., Россия, Казань.- С. 47-50.

8.     І.М Дейкало, Д.В. Осадчук, Л.В. Василюк. Гострий біліарний ілеус – нестандартна ситуація в ургентній абдомінальній хірургії // Шпитальна хірургія, Тернопіль, 2/2013. – С. 65-67.

9.     Дейкало І.М., Шідловський О.В. Єрмакова Т.В. Порівняльна оцінка результатів операцій на щитоподібній залозі із використанням стандартних методик та технології Liga sure // Матеріали XV конгресу СФУЛТ м. Чернівці 16 -18 жовтня 2014 року.

10.  Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Буката В.В, Привроцький В.М. Можливості лапароскопії в хірургічному лікуванні гострої тонкокишкової непрохідності // Матеріали XV конгресу СФУЛТ м. Чернівці 16 -18 жовтня 2014 року.

11.  Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Буката В.В. Переваги та небезпеки лапароскопічної хірургії гострої спайкової кишкової непрохідності // Одеський медичний журнал. № 2. – 2015р. – С. 50-52.

12.  Дейкало І.М., Буката В.В. Значення лапароскопії в діагностиці та лікуванні гострої спайкової кишкової непрохідності // Матеріали XXIII зїзду хірургів України м. Київ 21 – 23 жовтня 2015 р. – С. 649-650.

13.   Дейкало І.М., Дзюбановський І.Я. Коршовський І.Л. Сучасні мождливості ендоскопічної зупинки гастродуоденальної виразкової кровотечі // Львівський медичний часопис. №3 2015р. с. 59 – 62.

14.    Єрмакова Т.В., Дейкало І.М., Шидловський О.В. Хірургічне лікування патології щитоподібної залози із застосуванням технології «LigaSure» // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. Київ, 2(50) 2015. – С. 37-40.

15.       Єрмакова Т. В. Морфологічні зміни вузлового зобу за умов дії генератора струму високої частоти Liga Sure  / Т. В. Єрмакова, І. М. Дейкало, П. Я. Боднар  // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – 1. – С. 54-56.

16.       Єрмакова Т. В. Морфофункціональні зміни щитоподібної залози при хірургічному лікуванні хворих з вузловим зобом із застосуванням технології Liga Sure / Т. В. Єрмакова, І. М. Дейкало  // XXIII з’їзд хірургів України: Зб. Наук робіт. – Київ, Клін.хірургія, 2015. – С. 577-578.

17.   Єрмакова Т. В. Глибока артерія стегна у хірургічному лікуванні атеросклеротичної оклюзії стегно-підколінно-гомілкового сегмента / Т. В. Єрмакова, І. М. Дейкало // Вісник наукових досліджень. – 2014. – 4. – С. 85-87.

18.    І. М. Дейкало, Шідловський О. В., Боднар Я. Я., Боднар Т. В. Застосування технології Liga Sure в хірургії щитоподібної залози // Галицький лікарський вісник. -  2016 – 3.

19.     І. М. Дейкало, Герасимчук П. О. Власенко В. Г. Фіра Д. Б. Павлишин А. В. Використання вакуум терапії в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016, №2(74). С. 124-130.

Comments